ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود ریمیکس یاد من از مهدی احمدوند


متن ریمیکس یاد من از مهدی احمدوند
چرا دوباره یاد من کردی یادمه اون دمه آخر حتی نگاهمم نکردی دیدی به حرفم رسیدی که گفتم خودت میری خودتم بر می گیردی مگه من به تو بد کردم مگه جاتو پر کردم دلیل این جدایی رو بگو تا شاید برگردم فدای اون مرامت که منو ساده رها کردی بگو گناهم چی بود که دلو راتو سوا کردی چرا دوباره یاد من کردی یادمه اون دمه آخر حتی نگاهمم نکردی دیدی به حرفم رسیدی که گفتم خودت میری خودتم بر می گیردی مگه من به تو بد کردم مگه جاتو پر کردم دلیل این جدایی رو بگو تا شاید برگردم فدای اون مرامت که منو ساده رها کردی بگو گناهم چی بود که دلو راتو سوا کردی چرا دوباره یاد من کردی یادمه اون دمه آخر حتی نگاهمم نکردی دیدی به حرفم رسیدی که گفتم خودت میری خودتم بر می گیردی مگه من به تو بد کردم مگه جاتو پر کردم دلیل این جدایی رو بگو تا شاید برگردم فدای اون مرامت که منو ساده رها کردی بگو گناهم چی بود که دلو راتو سوا کردی ریمیکس مهدی احمدوند یاد من
دانلود ریمیکس یاد من از مهدی احمدوند
00:00
/
/
/
/
/
/