ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ خانه ات آباد از علی آزاد

خانه ات آباد

متن آهنگ خانه ات آباد از علی آزاد
هم جوانی هم به آنی دل خرامان می بری تو بعد هر حصر تازه ارث از ملک خوبان می بری تو رو پریشان مویت افشان شانه آید به چه کارت در دل من قصر داری خانه آید به چه کارت خانه ات آباد آسان میکشی بر دار در آن میکشی بسیار خانه ات آباد خانه ات آباد از ناز حبیبانت شهناز طبیبانت خانه ات آباد چشم دل روشن ای باخبر از زمان که در یک آن است چشم دل روشن پشت سرت هر چه که هست ویران است چشم دل روشن این قاعده کدام یک از امیران است خانه ات آباد اسان می کشی بردار در آن میکشی بسیار خانه ات آباد خانه ات آباد از ناز طبیبانت شهناز حبیبانت خانه ات آباد
دانلود آهنگ خانه ات آباد از علی آزاد
خانه ات آباد
00:00
/
/
/
/
/
/