دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ خدا از مجتبی فلاح


متن آهنگ خدا از مجتبی فلاح
اول‌ و اخر‌ همه‌ یکسر‌ خداست صاحب‌ این‌ عشق‌ و این‌ ساغر خداست اشک‌ چشمم‌ دائما‌ در‌ دامن‌ است کس‌ نمی‌داند‌ فقط‌ باور‌ خداست شام‌ هجران‌ دامنم‌ را‌ چنگ‌ زد کفر‌ میگویم‌ مگر‌ کافر‌ خداست می‌شنیدم‌ از‌ دهان‌ باغبان هر‌ گلی‌ را‌ باعثش‌ پرپر‌ خداست گریه‌ کردم‌ کس‌ به‌ دردم‌ پی‌ نبرد انکه‌ اگه‌ باشدم‌ بهتر‌ خداست جسم‌ و جانم‌ تا در‌ اغوش‌ کفن محرمی‌ پیدا‌ نشد‌ یاور‌ خداست راه‌ شادی‌ ر ا‌ به‌ رویم‌ چینه‌ کرد از‌ برای‌ حل‌ ان‌ داور‌ خداست ناتوان‌ گشتم‌ خدا را‌ محرمی ان‌ دوای‌ درد‌ این‌ بستر‌ خداست
دانلود آهنگ خدا از مجتبی فلاح
00:00
/
/
/
/
/
/