ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ خمینی ای امام از اجرای گروهی

خمینی ای امام

متن آهنگ خمینی ای امام از اجرای گروهی
ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جان در ره هدف چون نجات انسان شعار توست مرگ در راه حق افتخار توست این تویی،این تویی پاسدار حق خصم اهریمنان، دوستدار حق بود شعار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ز ما تو را سلام خمینی ای امام، خمینی ای امام ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جان در ره هدف لرزد از نام تو پایه ستم پشت اهریمنان گشته از تو خم مرز توحید را همچو سنگری حافظ ملت و دین و دفتری بود شعار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ز ما تو را سلام خمینی ای امام، خمینی ای امام ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جان در ره هدف چون تو عزم صف دشمنان کنی ترک سر، ترک تن، ترک جان کنی نازم آن عزم دشمن شکار تو خشم تو قهر تو اقتدار تو بود شعار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ز ما تو را سلام خمینی ای امام، خمینی ای امام ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جان در ره هدف ما همه یار تو یاور توییم دوستدار تو، همسنگر توییم ای حماسه تو ورد زبان ما این تویی مظهر آرمان ما بود شعار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ز ما تو را سلام خمینی ای امام، خمینی ای امام ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جان در ره هدف ای پی افکنده شورای انقلاب از تو شد کاخ خودکامگان خراب این زمان پی فکن در پناه دین طرح جمهوری محکم و متین بود شعار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ز ما تو را سلام خمینی ای امام، خمینی ای امام ای مجاهد ای مظهر شرف ای گذشته ز جان در ره هدف هر زمان می رسد از تو این ندا ای اسیران و مستضعفان به پا زیر بار ستم زندگی بس است نزد طاغوتیان، بندگی بس است بود شعار تو به راه حق قیام ز ما تو را درود ز ما تو را سلام خمینی ای امام، خمینی ای امام
دانلود آهنگ خمینی ای امام از اجرای گروهی
خمینی ای امام
00:00
/
/
/
/
/
/