دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ خطای دید از میثم پزشکی


متن آهنگ خطای دید از میثم پزشکی
شبا وصل ما اخر نداره هیشکی این جمع و باور نداره بره بالا دما تا مدار خورشید همه عالم میوفته امشب تو خطای دید شب زد و شده حواسا پرت صدام کن حتی به غلط برگرد چشام ردتو زد بی کس نزا من و این وسط شب زد و شده حواسا پرت صدام کن حتی به غلط برگرد چشام ردتو زد بی کس نزا من و این وسط من تو شونه به شونه اهنگم که داره میخونه هنگم چطور خورد تیر به هدف ولی خودش میدونه انقد بهم خیره بشی که تیره بشه اسمون از صب تا صبح بگزره بند نیاد بارون شانسمون شب زد و شده حواسا پرت صدام کن حتی به غلط برگرد چشام ردتو زد بی کس نزا من و این وسط شب زد و شده حواسا پرت صدام کن حتی به غلط برگرد چشام ردتو زد بی کس نزا من و این وسط
دانلود آهنگ خطای دید از میثم پزشکی
خطای دید
00:00
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/