دسته بندی ها

دانلود آهنگ کجایی از مرتضی پاشایی


متن آهنگ کجایی از مرتضی پاشایی
امشبم مثل هر شب دوباره برات گریه کردم،گریه کردم گریه کردم که شاید بدونی بگی برمیگردم امشبم زل زدم مثل هر شب به عکست رو دیوار گریه کردم ،گریه کردم ،که شاید بگیری تو دستای سردم کجایی بیا خیلی تنهام کجایی که تاریکه دنیام برات مینویسم یه نامه که غم تو چشامه کجایی که من بیقرارم کجایی که طاقت ندارم کجایی بیا بسه دوری چجوری تونستی چجوری امشبم مثل هر شب برات مینویسم،مینویسم مینویسم میخوام خون بشه چشم خیسم امشبم پر شده کاغذ از اسمت از اشک چشمم مینویسم،مینویسم میخوام باورت شه دیوونم عزیزم کجایی بیا خیلی تنهام کجایی که تاریکه دنیام برات مینویسم یه نامه که غم تو چشامه کجایی که من بیقرارم کجایی که طاقت ندارم کجایی بیا بسه دوری چجوری تونستی چجوری امشبم مثل هر شب دوباره برات گریه کردم،گریه کردم گریه کردم که شاید بدونی بگی برمیگردم امشبم زل زدم مثل هر شب به عکست رو دیوار گریه کردم ،گریه کردم ،که شاید بگیری تو دستای سردم کجایی بیا خیلی تنهام کجایی که تاریکه دنیام برات مینویسم یه نامه که غم تو چشامه کجایی که من بیقرارم کجایی که طاقت ندارم کجایی بیا بسه دوری چجوری تونستی چجوری
دانلود آهنگ کجایی از مرتضی پاشایی
00:00
/
/
/
/
/
/