دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ ارغوانم آنجاست از کمیل نصری

ارغوانم آنجاست

متن آهنگ ارغوانم آنجاست از کمیل نصری
شاخه همخون جدا مانده من آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی ست هوا؟ یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از جهان بیرون است آفتابی به سرم نیست از بهاران خبرم نیست آنچه می بینم دیوار است آه این سخت سیاه آن چنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه نفس نفسم را بر می گرداند ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند ارغوانم آنجاست ارغوانم تنهاست ارغوانم دارد می گرید... چون دل من که چنین خون آلود هر دم از دیده فرو می ریزد
دانلود آهنگ ارغوانم آنجاست از کمیل نصری
ارغوانم آنجاست
00:00
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/