ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ کوچه خلوت از آرا صلاحی


متن آهنگ کوچه خلوت از آرا صلاحی
ما تو صف دیدن اعدام تو تهران سنگ زدیم یه خرسو تو قلب سمنان به آتیش کشیدیم توله سگی رو که از چشماش میچکید ایمان ما فحش ناموسی زیر پیج مسی فحش خار و مادر کافو قرعه بی پدر ما فلان بازیگر روسریش افتاده عکس بگیر دوربین خیره سر ما لات کوچه خلوت آخریم داد زدیم اونجا که سرتریم مشت کوبیدیم تو صورت کسی که میدونستیم اون جنگو میبریم بمب نه متری کوچه شیش متری مرد اونا بودن نه توکه دو متری مرد اونا بودن که واسه یه لقمه نون زدن سهمشونو اون شکلی
دانلود آهنگ کوچه خلوت از آرا صلاحی
کوچه خلوت
00:00
/
/
/
/
/
/