ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ ما بچه های ایران جنگیم تا رهایی از اجرای سرود

ما بچه های ایران جنگیم تا رهایی

متن آهنگ ما بچه های ایران جنگیم تا رهایی از اجرای سرود
ما بچه های ایران، جنگیم تا رهایی ترسی ز دل نداریم، از رنج و بی غذایی فریادمان بلند است، نهضت ادامه دارد حتی اگر شب و روز، بر ما گلوله بارد به به چه حرف خوبی، آن شب امام ما گفت حرفی که خواب دشمن، از آن سخن برآشفت حرف امام این بود: در سرزمین ایران پاینده است اسلام، تا هست شور ایمان دشمن خیال کرده، ما نوگل بهاریم اما امام ما گفت، ما مرد کارزاریم ...
دانلود آهنگ ما بچه های ایران جنگیم تا رهایی از اجرای سرود
ما بچه های ایران جنگیم تا رهایی
00:00
/
/
/
/
/
/