ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ مدافع وطن از محیر

مدافع وطن

متن آهنگ مدافع وطن از محیر
رنگ لباسش سبزودلش سفید بخاطر خوشی ما سختی کشید آرامش شبهایمان دردست اوست حافظ مرزوبوم ودین وآبروست شجاعتش زبان زدعالم شده قدرت اوویرانگر ستم شده برای جنگ بادشمن دین آمده تیشه به ریشه فسادوظلم زده امین سرزمین من آسایشم بخاطروجودتوست امنیت امروز من آرامش هرروز من مدیون توست سخت ترین روزها.مدافع وطن شدند حافظ کشورم درجنگ تن به تن شدند چه شبهاچه روزها درگیربادشمن شدند چه شهید جام دوست ها جان به کف میهن شدند
دانلود آهنگ مدافع وطن از محیر
مدافع وطن
00:00
/
/
/
/
/
/