دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود مداحی ماه کنعانی از مهدی جمالی


متن مداحی ماه کنعانی از مهدی جمالی
(ای جگر گوشه ی لیلا علی اکبِر من ای همه هستی بابا علی اکبـِـــر من )2 (غرق خون دیدم تو را ز جفای بی وِفا )2 از غمت ماه منیرم شکسته کمِرم آتش افتاده به جانم ز هجرت پسِرم وسط معرکه دیدم که چه شیدا بودی یه تنه ای پسِرم محشِـر کبرا بودی ای همه حاصل من نور جان و دل من حیدِرِ ثانی من ماه کنعانی من غرق خون دیدم تو را ز جفای بی وِفا یا الهی به رهت نیمه ی جانم دادم میوه ی باغ دلم تازه جِوانم دادم یاالهی بنگر در تِبُ و تاب است جانم دلبرم رفته ز دست حمد و ثنا می خوانم روح و ریحانه ی من گل آلاله ی من یا علی اکبِر من بسمل ای پر پر من غرق خون دیدم تو را ز جفای بی وِفا بصورت شروه شروه (نام اکبر ب سر تربت لیلی نبرید بگذارید جوان مرده قراری گیرد)
دانلود مداحی ماه کنعانی از مهدی جمالی
ماه کنعانی
00:00
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/