دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ ملا ممد جان از علیرضا شمشکی


متن آهنگ ملا ممد جان از علیرضا شمشکی
بیا که بریم به مزار ملا ممد جان سیل گل لاله زار وا وا دلبــــــــر جان بیا که بریم به مزار ملا ممد جان سیل گل لاله زار وا وا دلبر جان برو با یار بگو یار تو آمد گل نرگس خریدار تو آمد گل نرگس خریدار تو آمد برو با یار بگو چشم تو روشن همان یار وفادار تو آمد همان یار وفادار تو آمد بیا که بریم به مزار ملا ممد جان سیل گل لاله زار وا وا دلبر جان بیا ای یار که مجنون تو هستم خراب لعل میگون تو هستم خراب لعل میگون تو هستم نمیبوسم لب پیمانه ی می پرشان و جگر خون تو هستم پرشان و جگر خون تو هستم بیا که بریم به مزار ملا ممد جان سیل گل لاله زار وا وا دلبر جان
دانلود آهنگ ملا ممد جان از علیرضا شمشکی
ملا ممد جان
00:00
/
/
/
/
/
/
/
/