ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود ریمیکس مرهم جان 1 از محسن ابراهیم زاده


متن ریمیکس مرهم جان 1 از محسن ابراهیم زاده
مرهم جان من تویی جان جوان من تویی ورد زبان من تویی دین عیان تو منم مهره ی مار من تویی چشم خمار من تویی ایل و تبار من تویی جان جوان تو منم جان جوان تو منم به دستم به دستم کار دادی دستم که مستم که مستم تو که باشی هستم به دستم به دستم کار دادی دستم که مستم که مستم تو که باشی هستم زلف کمند من تویی وان دلپسند من تویی بند بند … من تویی وان دلپسند تو منم مهره ی مار من تویی چشم خمار من تویی ایل و تبار من تویی جان جوان تو منم جان جوان تو منم به دستم به دستم کار دادی دستم که مستم که مستم تو که باشی هستم به دستم به دستم کار دادی دستم که مستم که مستم تو که باشی هستم مرهم جان من تویی جان جوان من تویی ورد زبان من تویی دین عیان تو منم مهره ی مار من تویی چشم خمار من تویی ایل و تبار من تویی جان جوان تو منم جان جوان تو منم به دستم به دستم کار دادی دستم که مستم که مستم تو که باشی هستم به دستم به دستم کار دادی دستم که مستم که مستم تو که باشی هستم زلف کمند من تویی وان دلپسند من تویی بند بند … من تویی وان دلپسند تو منم مهره ی مار من تویی چشم خمار من تویی ایل و تبار من تویی جان جوان تو منم جان جوان تو منم به دستم به دستم کار دادی دستم که مستم که مستم تو که باشی هستم به دستم به دستم کار دادی دستم که مستم که مستم تو که باشی هستم محسن ابراهیم زاده مرهم جان
دانلود ریمیکس مرهم جان 1 از محسن ابراهیم زاده
00:00
/
/
/
/
/
/