دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ نیروانا از امیرحسین نوری


متن آهنگ نیروانا از امیرحسین نوری
من هیچ ندانم که مرا آن‌که سرشت از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت جامی و بتی و بربطی بر لب کشت این هرسه مرا نقد و تو را نسیه بهشت گویند کسان بهشت با حور خوش است من می‌گویم که آب انگور خوش است این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار کآواز دهل شنیدن از دور خوش است زان پیش که نامِ تو ز عالَم برود می خور، که چو می به دل رسد غم برود
دانلود آهنگ نیروانا از امیرحسین نوری
نیروانا
00:00
/
/
/
/
/
/
/
/