ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ پیر ما را بوی پیراهن گرفت از اجرای سرود

پیر ما را بوی پیراهن گرفت

متن آهنگ پیر ما را بوی پیراهن گرفت از اجرای سرود
باز شوق یوسفم دامن گرفت پیر ما را بوی پیراهن گرفت ای دریغا نازک آرای تنش بوی خون می آید از پیراهنش ای برادرها خبر چون می برید ؟ این سفرآن گرگ ، یوسف را درید یوسف من پس چه شد پیراهنت ؟ برچه خاکی ریخت خون روشنت ؟ بر زمین سرد ، خون گرم تو ریخت آن گرگ و نبودش شرم تو تا نپنداری ز یادت غافلم گریه می جوشد شب و روز از دلم داغ ماتم هاست بر جانم بسی در دلم پیوسته می گرید کسی ای دریغا ، پاره دل ، جفت جان بی جوانان ، مانده جاویدان جهان ؟ در بهار عُمر ای سرو جوان ریختی چون برگریز ارغوان ارغوانم ، ارغوانم ، لاله ام در غمت خون میچکد از ناله ام آن شقایق ، رسته در دامان دشت گوش کن تا با تو گوید سرگذشت نغمه ناخوانده را دادم به رود تا بخوانم با جوانان این سرود چشمه ای در کوه می جوشد ، منم کز درون سنگ بیرون میزنم از نگاه آب تابیدم به گل وز رخ خود رنگ بخشیدم به گل پر زدم از گل به خونآب شفق ناله گشتم در گلوی مرغ حق پر شدم از خون بلبل لب به لب رفتم از جام شفق در کام شب آذرخش از سینه من روشن است تندر توفنده فریاد من است هرکجا مشتی گره شد ، مشت من زخمی هر تازیانه ، پشت من هرکجا فریاد آزادی ، منم من در این فریادها ، دم میزنم
دانلود آهنگ پیر ما را بوی پیراهن گرفت از اجرای سرود
پیر ما را بوی پیراهن گرفت
00:00
/
/
/
/
/
/