دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ روانی از مهدی احمدوند


متن آهنگ روانی از مهدی احمدوند
بـᓄـون تا بگـᓄ یـہ چیزے بهت یـہ ᓗـسے دارہ دلـᓄ بـہ دلت بـᓄـون تا زᓄـین براـᓄ شـہ بهشت ᓄـیخوادت دلـᓄ نگے نـہ بهش وقتشـہ از هـᓄــہ دست بکشے قلبتو هر طرᓅ هست بکشے وقتشـہ باشے براے خودᓄ هرچے ᓄـیخواد بشـہ پاے خودᓄ
دانلود آهنگ روانی از مهدی احمدوند
00:00
نحوه امتیاز دهی مصاحبه دکتری 99 چگونه است؟