دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ رویای قشنگ از احمد شریفی


متن آهنگ رویای قشنگ از احمد شریفی
رویای قشنگ چه حالی داره خش حالی (چه حالی داره خوشحالی) مو مَهسُم خُشکه و خالی (من بدون دلیل مستم) اگر چه روندمه دنیای واهی (اکر چه دنیای واهی مرا از خودش رانده است) تونه دارُم چه غم دارم مو گاهی (تو را دارم غمی ندارم) چه حالی داره شیدایی (چه حالی داره شیدایی) یه عشق نات رویایی (یه عشق ناب رویایی) اولْ آخُر تو بونه‌ی عاشقیمی (تنها بهانه عاشقی من تو هستی) دوای درد روزَل ناخشیمی (دوای درد روزهای ناخوشی من هستی) تو رویای قشنگ آخریمی (تو آخرین رویای قشنگ من هستی) مو رویایی ندارم تا تو تیمی (تا تو کنارم هستی، رویایی ندارم) مو دنیای قشنگی بِی تو دارم (من با تو دنیای قشنگی دارم) چه خش آرامشی مو تی تو دارم (چه آرامش خوبی در کنار تو دارم) مو بِی تو خاطراتی ناز دارم (من با تو خاطراتی ناز دارم) و عشقت وایه‌ی پرواز دارم (با عشق تو آرزوی پرواز دارم)
دانلود آهنگ رویای قشنگ از احمد شریفی
رویای قشنگ
00:00
/
/
/
/
/
/