دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود مداحی نیمه شبان از شاهین پسیان


متن مداحی نیمه شبان از شاهین پسیان
این نیم شبان کیست چو مهتاب رسیده پیغامبر عشق است ز محراب رسیده این کیست چنین غلغله در شهر فکنده بر خرمن درویش چو سیلاب رسیده این کیست بگویید که در شهر جز او نیست شاهی به در خانه بواب رسیده این کیست چنین خوان کرم باز گشاده خندان جهت دعوت اصحاب رسیده ***** دلها همه لرزان شده جانها همه بی صبر یک شمه از آن لرزه به سیماب رسیده آورده یکی مشعله آتش زده در خواب از حضرت شاهنشه بیخواب رسیده
دانلود مداحی نیمه شبان از شاهین پسیان
نیمه شبان
00:00
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/