دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ شهرزاد از علیرضا قربانی


متن آهنگ شهرزاد از علیرضا قربانی
دوباره زنده شدم بعد از این همه مردن به خانه آمده ام بعد از این همه تردید دوباره پنجره ام بعد از این همه دیوار به اعتماد چشم تو به اعتماد چشم تو بعد از این همه تردید ,,, چقدر هرچه بخواهم بجویم و تو نباشی چقدر عطر تنت را ببویم و تو نباشی نفس نمیکشم که بی تو در تو بمیرم به آتشم بکش که جان تازه بگیرم ببین نه زود و دیرم تو بال شعله ی من باش که خاک بستر من نیست به عشق تن بده مرا به من بده به من در عمق نگاهت که ناکجای جهان است وطن بده نفس نمیکشم که بی تو در تو بمیرم به آتشم بکش که جان تازه بگیرم ببین نه زود و دیرم دوباره زنده شدم دوباره زنده شدم
دانلود آهنگ شهرزاد از علیرضا قربانی
00:00
نحوه امتیاز دهی مصاحبه دکتری 99 چگونه است؟