ساعدنیوز
ساعدنیوز
دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ شیطان بزرگ از اجرای سرود


متن آهنگ شیطان بزرگ از اجرای سرود
شد ظلم آمریکا عیان بار دگر در این زمان یک بار دیگر عبرتی بر جمله ی ناباوران ظلم مکرر را ببین دست ستمگر را ببین بار دگر بدعهدی شیطان اکبر را ببین چون کار شیطان می کند بس نقض پیمان می کند هر بازی و هر خدعه ای با نوع انسان می کند شد صادراتش جمله شر، سوغات او مرگ و خطر فریاد ما خودباوری در هر زمان و سنگری دشمن شناسانیم ما در پرتو روشنگری تا امتی حق باوریم بر عالمی احیاگریم با تکیه بر الطاف حق یار و مطیع رهبریم مولای خود را یاوریم آماده و در سنگریم تا بر همه گردد عیان، ما وارثان حیدریم
دانلود آهنگ شیطان بزرگ از اجرای سرود
شیطان بزرگ
00:00
/
/
/
/
/
/