دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ سرباز وطن از محمد اصفهانی


متن آهنگ سرباز وطن از محمد اصفهانی
با دست بسته با پای خسته پشت حصار همچون شهیدان در مسلخ جان بر سر دار صد جان تشنه با تیغ و دشنه مانده به بند عریان تر از دشت تنهاتر از باد پای قرار هرجا رود دل از تو امان ندارد مجنون تو پا بر سر جان گذارد تکست آهنگ سرباز وطن از محمد اصفهانی آزاده ام اگر چه جان را در بند و بلا پسندی خود خیر تو را نبیند چشمی که تواش ببندی دلداده تو چه نالد از عشق تو و خیالت با گریه او بگریی با خنده ی او بخندی افتادم اگر در بند و تو را از من اثری نیامد دل خسته نشو سرباز وطن برگشت و سری نیامد آن را که خبر شد از غم عشق از او خبری نیامد
دانلود آهنگ سرباز وطن از محمد اصفهانی
سرباز وطن
00:00