دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ تهران از این طرف از سینا سرلک

تهران از این طرف

متن آهنگ تهران از این طرف از سینا سرلک
در جاده هراز رودی پر از خروش دشتی پر از علف بر مرکبی سوار گم کرده راه خویش تنها و بی هدف دیدم کنار راه جایی نوشته بود تهران از این طرف یادت بهانه شد کم کم ترانه شد تهران از این طرف یادت بهانه شد کم کم ترانه شد تهران از این طرف تکست آهنگ تهران از این طرف از سینا سرلک دیدم پرنده ای نوک میزند به برگ با کوه گف تو گو با قله ها به حرف پر زد پرک پرک با باد های سرد از شمشک و دیزین تا دره ی اوین یادت بهانه شد کم کم ترانه شد تهران از این طرف یادت بهانه شد کم کم ترانه شد تهران از این طرف
دانلود آهنگ تهران از این طرف از سینا سرلک
تهران از این طرف
00:00
/
/
/
/
/
/
/