دسته بندی ها
TEN
TOP

دانلود آهنگ تو فقط باش از قاسم مرادی


متن آهنگ تو فقط باش از قاسم مرادی
خوب میدونم که هنوزم منو دوس داری مگه نه شباتو با فکرمن سر رو بالشت میذاری مگه نه من نذاشتم کسی جاتو بگیره توی دلم خوب میدونم نمیدی دل به غریبه مگه بین انگشتای دستم جای دستات خالیه فک نکن که خوبه حالم تو دلم غوغاییه. من برات تنگه دلم بگوکجایی تابیام هیچ چیزی واسم نمونده جزاین بغض وگریه هام. مگه قول نداده بودم مال هم میشیم یه روز مگه صد دفه نگفتم تو فقط باش تو فقط باش توفقط باش. این دفه قهرمنو تو یکمی طولانی شده حس خوب بین ماکو چرااینجوری شده بین انگشتای دستم جای دستات خالیه فک نکن که خوبه حالم تو دلم غوغاییه. من برات تنگه دلم بگو کجایی تا بیام هیچ چیزی واسم نمونده جزاین بغض وگریه هام مگه قول نداده بودم مال هم میشیم یه روز مگه صددفه نگفتم تو فقط باش تو فقط باش تو فقط باااش
دانلود آهنگ تو فقط باش از قاسم مرادی
تو فقط باش
00:00
/
/
/
/
/
/