سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

دسته بندی ها

آرشیو اخبار
نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه فلسفه

39 : 12 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه فلسفه

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه فلسفه

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم انسانی ، چند رشته ای

32 : 12 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم انسانی ، چند رشته ای

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه علوم انسانی ، چند رشته ای

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه شعر

29 : 12 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه شعر

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه شعر

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زبان و زبان شناسی

23 : 12 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه زبان و زبان شناسی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه زبان و زبان شناسی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه دین

17 : 12 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه دین

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه دین

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه تئوری و نقد ادبی

10 : 12 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه تئوری و نقد ادبی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه تئوری و نقد ادبی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه تاریخ

05 : 12 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه تاریخ

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه تاریخ

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه تاریخ و فلسفه علم

59 : 11 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه تاریخ و فلسفه علم

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه تاریخ و فلسفه علم

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه باستان شناسی

41 : 11 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه باستان شناسی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه باستان شناسی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه موسیقی

37 : 11 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه موسیقی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه موسیقی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ادبیات ،قرون میانه

33 : 11 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ادبیات ،قرون میانه

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه ادبیات ،قرون میانه

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه تئاتر

26 : 11 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه تئاتر

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه تئاتر

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ادبیات ،جزایر بریتانیا

19 : 11 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ادبیات ،جزایر بریتانیا

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه ادبیات ،جزایر بریتانیا

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ادبیات ، آمریکایی

10 : 11 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ادبیات ، آمریکایی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه ادبیات ، آمریکایی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ادبیات، آلمانی، هلندی، اسکاندیناوی

03 : 11 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ادبیات، آلمانی، هلندی، اسکاندیناوی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه ادبیات، آلمانی، هلندی، اسکاندیناوی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ادبیات، آفریقایی، استرالیایی، کانادایی

55 : 10 - 28 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ادبیات، آفریقایی، استرالیایی، کانادایی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه ادبیات، آفریقایی، استرالیایی، کانادایی

رشته ها و گرایش های دوره دکتری گروه علوم پایه

58 : 17 - 27 دي 1396

رشته ها و گرایش های دوره دکتری گروه علوم پایه

ساعد نیوز: با رشته ها و گرایش های مختلف رشته های گروه علوم پایه در مقطع دکتری آشنا شوید.

گرایش های مختلف کارشناسی ارشد رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی

24 : 12 - 27 دي 1396

گرایش های مختلف کارشناسی ارشد رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی

ساعد نیوز: با توجه به رویکرد وزارت علوم جهت تخصصی سازی رشته ها و برآورد کردن نیاز بازار کار، رشتۀ تربیت بدنی که قبلا دارای شش گرایش بوده تبدیل به 6 رشته و 22 گرایش شده است.

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه هنر

13 : 12 - 27 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه هنر

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه هنر

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ادبیات، اسلاوی

07 : 12 - 27 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ادبیات، اسلاوی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه ادبیات، اسلاوی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه رقص 

01 : 12 - 27 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه رقص 

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه رقص  

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ادبیات

57 : 11 - 27 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه ادبیات

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه ادبیات

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه نورشناسی

38 : 11 - 27 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه نورشناسی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه نورشناسی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه میکروسکوپی

35 : 11 - 27 دي 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه میکروسکوپی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه میکروسکوپی

جدیدترین ها
محبوب ترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.