سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

دسته بندی ها

آرشیو اخبار
سوالات و پاسخنامه آزمون نظام مهندسی، ورود به حرفه مهندسان در رشته تاسیسات برق (96-83)

54 : 11 - 28 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون نظام مهندسی، ورود به حرفه مهندسان در رشته تاسیسات برق (96-83)

ساعد نیوز: دانلود سوالات نظام مهندسی رشته تاسیسات برق از سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه آنها.

سوالات و پاسخنامه آزمون نظام مهندسی در رشته عمران

38 : 09 - 24 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون نظام مهندسی در رشته عمران

ساعد نیوز: سوالات و پاسخنامه آزمون نظام مهندسی برای رشته عمران (سه صلاحیت) نظارت، محاسبات و اجرا، سال های 94 تا 96

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان شناسی

01 : 10 - 13 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان شناسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری زبان شناسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مترجمی زبان انگلیسی

56 : 09 - 13 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مترجمی زبان انگلیسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری مترجمی زبان انگلیسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته  آموزش زبان انگلیسی

50 : 09 - 13 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری آموزش زبان انگلیسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ادبیات انگلیسی

45 : 09 - 13 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ادبیات انگلیسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری ادبیات انگلیسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فرهنگ و زبان های باستانی

03 : 10 - 11 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فرهنگ و زبان های باستانی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری فرهنگ و زبان های باستانی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته  آموزش زبان فرانسه

00 : 10 - 11 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان فرانسه

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری آموزش زبان فرانسه

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات فرانسه

58 : 09 - 11 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات فرانسه

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری زبان و ادبیات فرانسه

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حشره شناسی پزشکی
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حشره شناسی پزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری حشره شناسی پزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تکثیر و پرورش آبزیان
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تکثیر و پرورش آبزیان

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری تکثیر و پرورش آبزیان

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حشره شناسی پزشکی
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حشره شناسی پزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری حشره شناسی پزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری علوم دامی
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری علوم دامی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری علوم دامی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری مهندسی اقتصاد کشاورزی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری محیط زیست
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری محیط زیست

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری محیط زیست

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مدیریت و کنترل بیابان
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مدیریت و کنترل بیابان

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری مدیریت و کنترل بیابان

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی مرتع
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی مرتع

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری علوم و مهندسی مرتع

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیزداری
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیزداری

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته صنایع خمیر و کاغذ
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته صنایع خمیر و کاغذ

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری صنایع خمیر و کاغذ

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فراورده های چند سازه چوب
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فراورده های چند سازه چوب

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری فراورده های چند سازه چوب

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم خاک
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم خاک

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری علوم خاک

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیولوژی و آناتومی چوب
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیولوژی و آناتومی چوب

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری بیولوژی و آناتومی چوب

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم جنگل
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم جنگل

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری علوم جنگل

جدیدترین ها
محبوب ترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.