سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

آرشیو
دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس تدارکات

27 : 14 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس تدارکات

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس تدارکات

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس سیستم

26 : 14 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس سیستم

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس سیستم

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس ساختمان

24 : 14 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس ساختمان

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس ساختمان

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس روابط عمومی

23 : 14 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس روابط عمومی

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس روابط عمومی

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس نرم افزار

20 : 14 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس نرم افزار

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس نرم افزار

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس محیط زیست

14 : 14 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس محیط زیست

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس محیط زیست

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس مکانیک

12 : 14 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس مکانیک

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس مکانیک

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس منابع آب

09 : 14 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس منابع آب

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس منابع آب

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس مالی

11 : 12 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس مالی

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس مالی

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس ایمنی برق

09 : 12 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس ایمنی برق

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس ایمنی برق

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس ایمنی آب و فاضلاب

06 : 12 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس ایمنی آب و فاضلاب

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس ایمنی آب و فاضلاب

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس حقوق

03 : 12 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس حقوق

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس حقوق

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس اقتصاد

56 : 11 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس اقتصاد

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس اقتصاد

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس اداری

53 : 11 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس اداری

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس اداری

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس بهره برداری آب و فاضلاب

51 : 11 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس بهره برداری آب و فاضلاب

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس بهره برداری آب و فاضلاب

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

46 : 11 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس آزمایشگاه آب و فاضلاب

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس آموزش

43 : 11 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس آموزش

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کارشناس آموزش

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کاردانی ایمنی برق

39 : 11 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کاردانی ایمنی برق

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو رشته کاردانی ایمنی برق

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون EPT دانشگاه آزاد،31 فروردین 97

EPT

02 : 11 - 1 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون EPT دانشگاه آزاد،31 فروردین 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات آزمون EPT به همراه کلید سوالات 31 فروردین 97

دانلود دفترچه و کلید سوالات آزمون تیزهوشان سال نهم تحصیلی 95-96

36 : 13 - 23 فروردين 1397

دانلود دفترچه و کلید سوالات آزمون تیزهوشان سال نهم تحصیلی 95-96

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون تیزهوشان نهم به دهم سال 95-96

دانلود دفترچه و کلید سوالات آزمون تیزهوشان سال ششم تحصیلی 95-96

32 : 13 - 23 فروردين 1397

دانلود دفترچه و کلید سوالات آزمون تیزهوشان سال ششم تحصیلی 95-96

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 95-96

دانلود سوالات آزمون سراسری گروه آزمايشی زبان های خارجی سال 95 به همراه پاسخنامه

34 : 12 - 23 فروردين 1397

دانلود سوالات آزمون سراسری گروه آزمايشی زبان های خارجی سال 95 به همراه پاسخنامه

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات آزمون سراسری گروه آزمايشي زبان های خارجی سال 95 به همراه پاسخنامه

دانلود سوالات آزمون سراسری گروه آزمايشی هنر سال 95 به همراه پاسخنامه

23 : 12 - 23 فروردين 1397

دانلود سوالات آزمون سراسری گروه آزمايشی هنر سال 95 به همراه پاسخنامه

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات آزمون سراسری گروه آزمايشي هنر سال 95 به همراه پاسخنامه

دانلود سوالات آزمون سراسری گروه آزمايشی علوم تجربی سال 95 به همراه پاسخنامه

44 : 11 - 23 فروردين 1397

دانلود سوالات آزمون سراسری گروه آزمايشی علوم تجربی سال 95 به همراه پاسخنامه

ساعد نیوز: دانلود نمونه سوالات آزمون سراسری گروه آزمايشي علوم تجربی سال 95 به همراه پاسخنامه

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان انتشارات آذرگان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.