سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

دسته بندی ها

آرشیو اخبار
نحوه تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند
نحوه تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند

ساعدنیوز: مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست تعویض کارت پایان خدمت و معافیت با کارت هوشمند تشریح شده است.

نحوه تعویض کارت پایان خدمت و معافیت ایرانیان خارج از کشور
نحوه تعویض کارت پایان خدمت و معافیت ایرانیان خارج از کشور

ساعدنیوز: مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست تعویض کارت پایان خدمت و معافیت ایرانیان خارج از کشور تشریح شده است.

مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور
مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور

ساعدنیوز: مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین خارج از کشور تشریح شده است.

مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین داخل کشور
مراحل صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین داخل کشور

ساعدنیوز: مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست صدور کارت المثنی پایان خدمت مشمولین داخل کشور تشریح شده است.

مراحل صدور کارت المثنی معافیت مشمولین خارج از کشور
مراحل صدور کارت المثنی معافیت مشمولین خارج از کشور

ساعدنیوز: مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست صدور کارت المثنی معافیت مشمولین خارج از کشور تشریح شده است.

مراحل صدور کارت المثنی معافیت مشمولین داخل کشور
مراحل صدور کارت المثنی معافیت مشمولین داخل کشور

ساعدنیوز: مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست صدور کارت المثنی معافیت مشمولین داخل کشور تشریح شده است.

مدارک مورد نیاز جهت درخواست کارت پایان خدمت
مدارک مورد نیاز جهت درخواست کارت پایان خدمت

ساعدنیوز:مدارک مورد نیاز و نحوه درخواست کارت پایان خدمت از یگان خدمتی تشریح شده است.

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست خروج از کشور مشمولان خدمت سربازی

16 : 11 - 18 دي 1396

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست خروج از کشور مشمولان خدمت سربازی

ساعدنیوز:مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست خروج از کشور مشمولان نظام وظیفه عمومی ناجا تشریح شده است.

شرایط احراز انواع مجوز خروج از کشور مشمولان خدمت سربازی

54 : 15 - 13 دي 1396

شرایط احراز انواع مجوز خروج از کشور مشمولان خدمت سربازی

ساعدنیوز: شرایط احراز انواع مجوز خروج از کشور مشمولان نظام وظیفه عمومی ناجا تشریح شده است.

شرایط و فرآیند دریافت معافیت تحصیلی مشمولان مقیم خارج از کشور
شرایط و فرآیند دریافت معافیت تحصیلی مشمولان مقیم خارج از کشور

ساعدنیوز: قوانین، شرایط و نحوه اقدام جهت دریافت معافیت تحصیلی مشمولان مقیم خارج از کشور تشریح شده است.

شرایط و فرآیند اخذ معافیت تحصیلی طلاب حوزه های علمیه مشمول خدمت سربازی
شرایط و فرآیند اخذ معافیت تحصیلی طلاب حوزه های علمیه مشمول خدمت سربازی

ساعدنیوز: قوانین، شرایط و نحوه اقدام جهت اخذ معافیت تحصیلی طلاب حوزه های علمیه مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا تشریح شده است.

شرایط و فرآیند اخذ معافیت تحصیلی دانش آموزان مشمول خدمت سربازی
شرایط و فرآیند اخذ معافیت تحصیلی دانش آموزان مشمول خدمت سربازی

ساعدنیوز: قوانین، شرایط و نحوه اقدام جهت اخذ معافیت تحصیلی دانش آموزان مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا تشریح شده است.

شرایط و فرآیند دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول خدمت سربازی
شرایط و فرآیند دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول خدمت سربازی

ساعدنیوز: قوانین، شرایط و نحوه اقدام جهت دریافت معافیت تحصیلی دانشجویان تشریح شده است.

انواع معافیت ايثارگران

57 : 12 - 13 دي 1396

انواع معافیت ايثارگران

ساعدنیوز: شرایط برخورداری مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا از انواع معافیت ایثارگران

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست معافیت ایثارگران مشمولان خدمت سربازی

52 : 12 - 13 دي 1396

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست معافیت ایثارگران مشمولان خدمت سربازی

ساعدنیوز: شرایط احراز، مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست معافیت ایثارگران مشمولان خدمت سربازی

مدارک مورد نیاز  و نحوه رسیدگی به درخواست معافیت موارد خاص مشمولان خدمت سربازی

25 : 12 - 13 دي 1396

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست معافیت موارد خاص مشمولان خدمت سربازی

ساعدنیوز: شرایط احراز، مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست معافیت موارد خاص مشمولان خدمت سربازی

انواع معافيت كفالت

15 : 12 - 13 دي 1396

انواع معافيت كفالت

ساعدنیوز: شرایط برخورداری مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا از انواع معافیت کفالت

مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست معافیت کفالت مشمولان خدمت سربازی

32 : 10 - 13 دي 1396

مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست معافیت کفالت مشمولان خدمت سربازی

ساعدنیوز: شرایط احراز، مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست معافیت کفالت مشمولان خدمت سربازی

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی مشمولان خدمت سربازی

00 : 09 - 11 دي 1396

مدارک مورد نیاز و نحوه رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی مشمولان خدمت سربازی

ساعدنیوز: شرایط احراز، مدارک مورد نیاز و روند رسیدگی به درخواست معافیت پزشکی مشمولان خدمت سربازی

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت درخواست معافیت کفالت مشمولان ایرانی خارج از کشور
مراحل و مدارک مورد نیاز جهت درخواست معافیت کفالت مشمولان ایرانی خارج از کشور

ساعدنیوز: مراحل و مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به درخواست معافیت کفالت مشمولان مقیم خارج از کشور تشریح شده است.

مراحل رسیدگی به درخواست معافیت تحصیلی مشمولان ایرانی خارج از کشور
مراحل رسیدگی به درخواست معافیت تحصیلی مشمولان ایرانی خارج از کشور

ساعدنیوز: نحوه درخواست دانش آموزان مقیم خارج از کشور جهت دریافت معافیت تحصیلی تشریح شده است.

شرایط معافیت پزشکی مشمولان ایرانی خارج از کشور
شرایط معافیت پزشکی مشمولان ایرانی خارج از کشور

ساعدنیوز:شرایط و ضوابط مربوط به درخواست مشمولین خدمت سربازی مقیم خارج از کشور جهت معافیت پزشکی تشریح شده است.

شرایط معافیت عفو رهبری برای مشمولان ایرانی خارج از کشور
شرایط معافیت عفو رهبری برای مشمولان ایرانی خارج از کشور

ساعدنیوز: شرایط معافیت رهبری برای مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا مقیم خارج از کشور تشریح شده است.

مقررات مربوط به نحوه تردد مشمولان ایرانی خارج از کشور
مقررات مربوط به نحوه تردد مشمولان ایرانی خارج از کشور

ساعدنیوز: نحوه تردد به داخل کشورمشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی که خارج از کشور زندگی می کنند تشریح شده است.

جدیدترین ها
محبوب ترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.