سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Friday, 2018 20 July - جمعه 29 تير 1397

بخش ها

توجیه غیبت مشمولین نظام وظیفه

ساعد نیوز: سازمان وظیفه عمومی ناجا شرایط توجیه غیبت اولیه مشمولین نظام وظیفه را بیان کرد.

کد: 171017150
آخرین بروزرسانی: 24 : 17 - 21 آذر 1396

به گزارش ساعد نیوز و به نقل از سازمان وظیفه عمومی ناجا، افرادی که به دلایل زیر وارد غیبت اولیه شده باشند, غیبت آنان موجه بوده و از تنبیهات و محدودیت های مقرر در قانون و آیین نامه های مربوط از قبیل اضافه خدمت, دستگیری و معرفی به مرجع قضایی معاف می باشند همچنین رسیدگی به وضعیت آنان در خصوص معافیت ها, استخدام در نیروهای مسلح و موارد مشابه بلامانع است.

 • بیماری یا صدمات وارده به مشمول که مانع اعزام بوده و موجب تأخیر در معرفی یا اعزام حداکثر به مدت 2 ماه از زمان شروع بیماری شده باشد (با ارائه مدارک مستند و تأیید پزشک معتمد سازمان).
 •  بیماری یا مجروحیت و صدمات جسمانی وارده به مشمول منجر به بستری در بیمارستان که موجب تأخیر در معرفی یا اعزام حداکثر به مدت 6 ماه از شروع بیماری شده باشد( با ارائه مدارک مستند و تأیید پزشک معتمد سازمان) و در صورت عدم بهبودی و تأخیر بیش از 6 ماه با تأیید شورای پزشکی سازمان.
 • فوت یکی از اعضای درجه یک خانواده که موجب تأخیر در معرفی یااعزام حداکثر به مدت 3 ماه از زمان فوت شده باشد. در مورد فوت پدر یا مادر همسر مشمول, مدت تأخیر حداکثر یک ماه می باشد.
 •  وارد آمدن آسیب جدی جسمی, روحی یا مالی به مشمول یا اعضای درجه یک خانواده وی بر اثر وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله,سیل و طوفان و بروز حوادث قهریه مانند آتش سوزی, انفجار, سقوط هواپیما و تصادف شدید اتومبیل (جرحی و فوتی) که موجب تأخیر در معرفی حداکثر به مدت 2 تا 6 ماه از زمان وقوع حادثه شده باشد(با ارائه مدارک مستند و تأیید مراجع ذیصلاح).

               1. نسبت به همسر و یا فرزند مشمول به تناسب شدت حادثه و ضرورت نیاز به سرپرستی, حداکثر تا 6 ماه.

               2. نسبت به پدر, مادر, برادر یا خواهر مشمول, حداکثر تا 3 ماه.

               3. نسبت به پدر یا مادر همسر مشمول حداکثر تا 2 ماه.

 •  اشکالات اداری ایجاد شده در فرایند معرفی یا اعزام به خدمت که خارج از اراده مشمولین بوده و به فراغت از تحصیل, عدم دریافت برگ اعزام حداکثر تا 6 ماه (با ارائه مدارک مستند و به شرط احراز عدم قصور مشمول).
 • توقیف و یا در حبس بودن مشمول با تأیید مراجع ذیصلاح, مشروط به اینکه شروع حبس قبل از ورود به غیبت باشد.
 •  در مواردی مانند بیماری از کار افتادگی, حبس, غایب, مفقودالاثربودن و اعتیاد شدید پدر و موارد مشابه که سرپرستی خانواده عملاً بعهده مشمول بوده و به نحوی که با اعزام وی به خدمت, خانواده قدرت اداره معاش خود را از دست بدهد و فرد دیگری که سرپرستی خانواده را به عهده بگیرد در محل وجود نداشته باشد حداکثر مدت غیبت موجه در اینگونه موارد تا 3 ماه می باشد( معاذیر فوق با ارائه مدارک مستند از مرجع ذیصلاح در مواردی است که مشمول شرایط معافیت نداشته و برای اعزام به خدمت اقدام نموده باشد).
 • در مواردی مانند بیماری همسر, فرزند که موجب تأخیر در معرفی حداکثر به مدت 3 ماه باشد( با ارائه مدارک معتبر و تأیید پزشک معتمد سازمان).
 •  در مواردی که تاریخ عقد و ازدواج و یا تاریخ شروع اختلاف مشمول با همسرش که منجر به طلاق گردیده قبل از تاریخ ورود به مرحله غیبت مشمول بوده و موجب تأخیر در معرفی و یا اعزام به مدت 3 ماه از تاریخ ازدواج و یا شروع اختلاف گردیده باشد( با ارائه مدارک مستند و گواهی از مراجع ذیصلاح).

 

در رسیدگی به درخواست مشمولان وکارکنان وظیفه غایب در زمینه معافیت های کفالت, مددجویان و ماده (6) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان, علاوه بر در نظر داشتن معاذیر ذکر شده در ماده(2) این آیین نامه, جهات زیر نیز به عنوان عذر موجه غیبت محسوب می شود.

 • بیماری منجر به فوت پدر یا برادر مشمول به شرطی که به تشخیص شورای پزشکی, شروع بیماری پدر ونیازمندی به مراقبت مربوط به قبل از غیبت مشمول بوده و در طول مدت غیبت استمرار داشته باشد.
 • بیماری نقص عضو و محجوریت پدر یا برادر مشمول که به تشخیص شورای پزشکی, شروع بیماری و نیازمندی به مراقبت مربوط به قبل از غیبت مشمول و در طول مدت غیبت مشمول استمرار داشته باشد.
 • طلاق باین و یا غیابی مادر مشمول که به علت حبس, غایب مفقودالاثر بودن, اعتیاد شدید و بی مبالاتی پدر و موارد مشابه آن وقوع یافته باشد به نحوی که مشمول قبل از ورود به غیبت و در طول مدت غیبت عملاً سرپرستی خانواده را بر عهده داشته و در صورت اعزام وی به خدمت, خانواده قدرت اداره معاش خود را از دست می داده است ( با ارائه مدرک مستند و تأیید آن از سوی مراجع ذیصلاح)
 • در موادری که تاریخ معلولیت اعضای درجه یک خانواده قبل از ورود به مرحله غیبت مشمولین حادث شده باشد.
 • در صورتی که مشمول عذر موجهی برای غیبت نداشته اما به دلیل به وجود آمدن شرایط خاص برای خانواده وی, در حال حاضر قادر به اعزام به خدمت دوره ضرورت نباشد, غیبت وی برای استفاده از معافیت در موارد زیر موجه می گردد:
 1.  در مورد کفالت موضوع بند 7 ماده 44 قانون که همسر مشمول فوت کرده و از او دارای یک فرزند صغیر باشد حداکثر دارای 3 سال غیبت, و در صورت داشتن دو فرزند صغیر حداکثر تا 5 سال غیبت و در صورت داشتن 3 فرزند صغیر و بالاتر حد اکثر تا 8 سال غیبت.
 2. در مورد کفالت موضوع 7 ماده 44 قانون که همسر مشمول بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقب باشد در صورت معلولیت متوسط حداکثر تا 2 سال غیبت و در صورت معلولیت شدید و خیلی شدید حداکثر تا 5 سال غیبت. 
 3. در مواردی که پدر یا مادر یا برادران و خواهران مشمول به دلیل بیماری شدید یا معلولیت نیازمند مراقب باشند و مشمول نیز یگانه مراقب آنان بوده و در صورت اعزام وی به خدمت, خانواده قدرت تأمین معاش و اداره زندگی را از دست بدهد حداکثر تا 5 سال غیبت

 

مدارک و مستندات مربوط به معاذیر موجه برای توجیه غیبت مشمولان یا کارکنان وظیفه به شرح زیر می باشد:

 1. مدارک مربوط به اقدامات پاراکلینیکی مراکز درمانی دانشگاه ها و یا نیروهای مسلح از قبیل نتیجه آزمایشات رادیوگرافی ها, رادیولوژی ها, آندوسکپی ها, سونوگرافی ها, سیتی اسکن ها, MRI و ... که دلالت بر بیماری یا صدمات وارده به مشمول داشته و مورد تأیید پزشک معتمد بهداری فرماندهی انتظامی استان قرار گیرد.
 2. گواهی های صادره از مراکز درمانی و بیمارستان ها به انضمام روگرفت خلاصه پرونده بیمارستانی مبنی بر بیماری و بستری بودن مشمول یا همسر یا فرزند وی با تأیید پزشک معتمد بهداری فرماندهی انتظامی استان.
 3.  گواهی فوت صادره از ثبت احوال در خصوص فوت یکی از بستگان مشمول (پدر, مادر, همسر, فرزند, برادر, خواهر, پدر یا مادر همسر)
 4.  گواهی صادره از سازمان آتش نشانی محل مبنی بر وارد آمدن خسارت مالی به مشمول یا اعضای درجه یک خانواده و همچنین پدر یا مادر همسر وی بر اثر بروز حوادث قهریه مانند آتش سوزی و انفجار.
 5.  گواهی صادره از مراجع قضایی(پزشکی قانونی) و انتظامی محل مبنی بر وارد آمدن خسارات جسمی و روحی به مشمول یا اعضای درجه یک خانواده و همچنین پدر یا مادر همسر وی بر اثر تصادف شدید اتومبیل (جرحی و فوتی) و حوادث مشابه از قبیل سقوط هواپیما, حوادث مربوط به قطار و ...
 6.  گواهی صادره از بخشداری یا فرمانداری محل مبنی بر وارد آمدن خسارت جسمی, مالی و روحی به مشمول یا اعضای درجه یک خانواده و همچنین پدر یا مادر همسر وی به سبب زلزله, سیل و طوفان و صاعقه (رعد و برق)
 7.  گواهی صادره از بالاترین مقام اجرایی و اداری مراکز آموزش عالی و دانشگاهی وابسته به وزارت علوم, وزارت بهداشت, حوزه علمیه و آموزش و پرورش در مراکز شهرستان ها در خصوص چگونگی و نحوه بروز اشکالات اداری در خصوص عدم اعلام به موقع آخرین وضعیت تحصیلی دانشجویان و طلاب و دانش آموزان به سازمان.
 8. گواهی صادره از نیروی انسانی سازمان های بکارگیرنده مشمولان متعهد خدمت و همچنین نیروی انسانی نیروهای مسلح در خصوص چگونگی و نحوه بروز اشکالات اداری در خصوص عدم اعلام به موقع وضعیت خدمتی مشمولان به کارگرفته شده یا رها شده از خدمت به سازمان وظیفه عمومی.
 9.  رو گرفت حکم صادره تایید شده از مراجع قضایی صادر کننده حکم در خصوص توقیف یا حبس بودن مشمول و یا در حبس بودن, غایب, مفقودالاثر بودن پدر یا سرپرست دیگر خانواده با ذکر تاریخ شروع و خاتمه محکومیت.
 10.  استعلام از مراکز درمانی و بهداشتی یا پزشکی قانونی معتبر و همچنین تأیید مراجع انتظامی محل مبنی بر اعتیاد شدید پدر یا سرپرست دیگر خانواده.
 11. عقد نامه یا طلاقنامه و شناسنامه های مشمول و همسرش
 12.  استعلام از ثبت احوال و یا ثبت اسناد در خصوص صحت و یا سقم سابقه ازدواج یا طلاق در خصوص مشمول و یا اعضای درجه یک خانواده وی.
 13.  برگه تحقیقات محلی کلانتری یا پاسگاه محل سکونت در خصوص شروع اختلاف مشمول با همسرش و یا مادر مشمول با همسرش و یا دادنامه و برگه های احضاریه صادره از مراجع قضایی در این خصوص.
 14. برگ رأی شورای پزشکی مبنی بر اعلام نظر در خصوص نیازمند به مراقبت پدر یا برادر بالای 18 سال در طول مدت غیبت مشمول و در صورت فوت آنان به سبب بیماری, تأیید بیماری و نیازمند به مراقبت قبل از فوت و در طول مدت غیبت توسط شورای پزشکی
 15. روگرفت از دادنامه و حکم صادره از مراجع صالحه قضایی در خصوص طلاق غیابی مادر به سبب حبس, مفقودالاثر بودن یا اعتیاد شدید شوهر مادر (پدر یا شوهر بعدی مادر)
 16. استعلام از سازمان تأمین اجتماعی محل مبنی بر عدم دریافت مستمری پدر و یا مادر.
 17.  انجام تحقیقات از شورای اسلامی محل سکونت توسط پلیس اطلاعات یا کلانتری یا پاسگاه انتظامی محل مبنی بر صحت سرپرستی و امرار معاش خانواده توسط مشمول.
 18.  گواهی صادره از کمیته امداد یا بهزیستی استان مبنی بر تحت پوشش بودن اعضای درجه یک خانواده
 19.  گواهی صادره از سازمان بهزیستی استان مبنی بر معلولیت اعضای درجه یک خانواده با ذکر تاریخ معلولیت.
 20.  گواهی صادره به امضاء مسئول اداره پست شهرستان محل سکونت مشمول, مبنی بر عدم ارسال تحویل به موقع مرسوله به مشمول با ذکر دلایل منطقی و قابل قبول.
 21.  گواهی صادره به امضاء مسئول دفتر خدمات الکترنیک انتظامی (پلیس+10) مبنی بر قطعی شبکه ارتباطی و عدم امکان ثبت درخواست مشمول در آخرین روز مهلت معرفی با تأیید مدیر سیستم فاوای شهرستان.

  چاپ مقاله isi

  ترجمه تخصصی

جام جهانی 2018 روسیه-
آخرین اخبار و نتایج جام جهانی
 • صفحه نخست
 • چاپ
آیا این خبر را پسندیدید؟ به اشتراک بگذارید
شبکه مترجمین اشراق
مطالب مرتبط
مهلت معرفی دانشگاهیان به سازمان نظام وظیفه
مهلت معرفی دانشگاهیان به سازمان نظام وظیفه
سایه سنگین اعمال سلیقه بر مصاحبه دکتری
سایه سنگین اعمال سلیقه بر مصاحبه دکتری
موضوعات پایان نامه رشته تربیت بدنی
موضوعات پایان نامه رشته تربیت بدنی
موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه های رشته MBA
موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه های رشته MBA
موضوعات پایان نامه رشته حسابداری
موضوعات پایان نامه رشته حسابداری
زندگی معمولی و نرمال دو نفره چقدر خرج دارد؟
زندگی معمولی و نرمال دو نفره چقدر خرج دارد؟
بورس های تحصیلی کانادا و شرایط اخذ آنها
بورس های تحصیلی کانادا و شرایط اخذ آنها
بورس های تحصیلی پرتغال و شرایط اخذ آنها
بورس های تحصیلی پرتغال و شرایط اخذ آنها

نظر خود را بنویسید

ثبت دیدگاه

نام:

ایمیل: غیر ضروری - نمایش داده نمی شود

ثبت نظر

پیشنهاد شده

این وسایل روزمره حتی از توالت هم آلوده تر هستند! افکار و خیالات جنسی در زنان و مردان چه فرقی با هم دارد؟ این حرف های راست را به شوهرتان نگویید! با مزاحمت های جنسی و تعرض در خیابان و محل کار چگونه برخورد کنیم؟ تستی که شخصیت جنسی و اعتیاد جنسی شما را برملا میکند! نحوه محاسبه سود بانکی بلند مدت و کوتاه مدت رازهای مردانه که هیچ زنی آنها را نمیداند ! قبل از خیانت به همسرتان این 14 نکته را بخوانید! با پرسیدن این سوالات از همسر خود او را بیشتر بشناسید! نکات مهم و کاربردی برای زوج ها در جهت بهبود روابط جنسی و زناشویی آیا میدانید دعوا پیش فرزندتان چه عواقبی دارد؟ بهبود روابط جنسی و بارداری با این گروه غذایی پر خاصیت چه حرفهایی زندگی زن و شوهر را نابود میکند؟! وقتی متوجه خیانت همسرم شدم، باید چه کنم؟! چگونه درباره رابطه جنسی و کیفیت آن حرف بزنیم؟ معرفی ده رژیم لاغری پرطرفدار و معروف جهان تصاویر و فیلم های مستهجن چه آسیبی به روابط زناشویی میزند؟

داغ ترین مطالب

مجری رادیو به فغانی:لحظه رسیدن شما به همسرتان در فرودگاه خیلی قشنگ بود ،فغانی :البته ایشان خواهر خانم بنده هستند!
فروش پیتزای 38 میلیونی در میدان ونک! مارادونا: من یک فلسطینی هستم بالاخره نام سلطان سکه معروف فاش شد!
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
نامه نفتی ایران به ترامپ رابطه جنسی بعد زایمان چقدر متفاوت می شود؟ هدیه تولد ٦ میلیاردی شهرداری به یک سلبریتی از جیب مردم!
پسر حسن روحانی به قتل رسید یا خودکشی کرد؟!
دلال صیغه و ازدواج موقت با پورسانت های میلیونی ! کلاهبرداری میلیاردی تهیه‌کننده «شهرزاد» از بانک سرمایه!+ سند طرح تساوی دیه زن و مرد در مجلس کلید خورد
رقص در اینستاگرام و اعتراف در تلویزیون و...؛ مسئله چیست؟
شاخ‌های اینستاگرام به پلیس فتا احضار شدند خبرهای خوش برای بازنشستگان دلیل گرانی مسکن از دیدگاه وزیر
سفر به مکانی ناموجود در "کره شمالی"/در طبقه پنجم هتل "یانگاکدو" چه خبر بود؟
حقایقی درباره زندگی چرچیل ! جزئیات تصادف شدید فخیم زاده و آخرین وضعیت او مسافران از فروش ارز مسافرتی چقدر سود می‌برند؟
هشدار! اپلیکیشن صیغه یاب را دانلود نکنید !
پلیس فتا: تنها یک سایت همسریابی معتبر است! اعتراضات مردم خرمشهر به خشونت کشیده شد/دستور حمله مسلحانه از عربستان دریافت وام مسکن بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق مسکن
پربازدیدترین ها
  آخرین ویدیو ها
پر بحث ترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان
/  پربازدید ترین اخبار تصویری هفته
/  پربازدید ترین ویدیو های هفته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.