سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Monday, 2018 23 July - دوشنبه 1 مرداد 1397

بخش ها

طرح جریمه غایبین نظام وظیفه

ساعد نیوز: ميزان جريمه مشمولان غايب برای صدورکارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی

کد: 171018169
آخرین بروزرسانی: 47 : 16 - 19 آذر 1396

به گزارش خبرگزاری ساعد نیوز و به نقل از سازمان وظیفه عمومی ناجا، افراد ذکور ایرانی که تا کنون موفق به اتمام خدمت دوره ضرورت نشده باشند و تا پایان سال1396 دارای بیش از هشت سال غیبت بوده باشند، واجد شرایط طرح جریمه هستند.

مشمولان می توانند به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی ( پلیس + 10) مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:

1. اصل و کپی شناسنامه مشمول

2. اصل و کپی کارت ملی مشمول

3. اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی

4. اصل و کپی شناسنامه همسر و فرزندان

5. یک قطعه عکس 4*3 زمینه سفید رنگی

فرایند اقدام

گام اول : پیش ثبت نام جریمه مشمولان غایب، توسط دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + 10 ) سراسر کشور صورت می گیرد . 

گام دوم : تطبیق مدارک ارائه شده با ضوابط، ابلاغیه ها و دستورالعمل های صادره  توسط وظیفه عمومی مستقر در شهرستان ها از طریق ارسال پرونده های آنان به معاونت وظیفه عمومی استان صورت می گیرد .

گام سوم : ارسال پیامک واریز وجه جریمه  به مشمولان این طرح با سامانه پیامکی  به شماره 1100 از طریق سازمان وظیفه عمومی ناجا صورت می پذیرد .

گام چهارم : مشمولان متقاضی، پس از دریافت پیامک سازمان وظیفه عمومی می بایست ظرف مدت  پنج روز  به همان دفتر پلیس +10 که درخواست  آن ها در آن ثبت شده ، مراجعه و میزان مبلغ مشخص شده ،شماره حساب، بانک و شناسه واریزی  مورد نظر  و همچنین  فرم تعهد نامه محضری را دریافت نماید.

گام پنجم : ارائه مدارک تکمیل شده از قبیل  تعهدنامه محضری مبنی بر صحت مدرک تحصیلی و فیش واریزی ظرف مدت 10 روز به همان دفتر پلیس +10 و ثبت در سامانه وظیفه عمومی (عدم ارائه مدارک مورد نظر در زمان مقرر به منزله انصراف از درخواست می باشد.)

گام ششم : ثبت مدارک تکمیل شده متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام نموده در سامانه وظیفه عمومی و ارسال این سوابق از طریق همان دفتر پلیس +10 به وظیفه عمومی محل سکونت .

گام هفتم : بررسی و تایید مدارک ارسال شده توسط حوزه وظیفه عمومی محل سکونت و ارجاع پرونده به معاونت وظیفه عمومی استان جهت تایید نهایی .

گام هشتم : معرفی به صدور کارت معافیت در مورد پرونده های متقاضیانی که دارای تاییدیه واریز در سامانه می باشند .

گام نهم : صدور کارت هوشمند معافیت از خدمت وظیفه عمومی و ارسال آن به نشانی متقاضیان .

  الف) مشمولان خارج از کشور

مشمولان خارج از کشور نیز می بایست به سفارتخانه ها ،کنسولگری ها و یا دفاتر حافظ منافع کشورمان مراجعه و درخواستشان را ثبت نمایند و راه دیگر این است که والدین و بستگان درجه یک و یا وکیل افراد می توانند این درخواست را در کشور ثبت نمایند.

ب) سربازان فراری

سربازان فراری که آخرین تاریخ ترک خدمت آنان حداکثر تا پایان سال 1386 باشد، می توانند در طرح پیش ثبت نام شرکت نمایند لیکن لازم است سریعا وضعیت آنان در دادسرای نظامی رسیدگی شود و پس از اشتغال به خدمت می توانند اقدام نمایند.

ج) سربازان حین خدمت:

1- سربازان حین خدمت، اگر قبل از اعزام به خدمت سربازی بیش از 8 سال غیبت داشته باشند در شمول این مقررات قرار می گیرند.

 2- سربازان حین خدمت در صورتی که به خدمت اشتغال دارند ،پس از احراز شرایط و گذراندن مراحل رسیدگی از خدمت ترخیص خواهند شد. 

د) دانشجویان

1- دانشجویانی که از تاریخ اخراج و یا ترک تحصیل آنان بیش از 8 سال گذشته باشد غییت آنان از تاریخ اخراج یا ترک تحصیل محاسبه شده و در شمول این قانون قرار خواهند گرفت.

2- دانشجویانی که تحصیل خود را به اتمام رسانده و به عبارتی فارغ التحصیل گردیده اند از تاریخ فراغت از تحصیل همان مقطع غایب محسوب شده و چنانچه مدت غیبت آنان به بیش از 8 سال برسد در شمول این معافیت قرار می گیرند.

 در صورتی که تحصیل در مقاطع دانشگاهی منجر به انصراف یا اخراج شده ومدرک آنان معادل مقطع پایین ترگردیده باشد ، شروع غیبت از تاریخ انصراف یا اخراج محاسبه می گردد.

 3- مشمولانی که قبل یا بعد از سن مشمولیت از کشورخارج شده و با اخذ معافیت تحصیلی، درخارج از کشور مشغول به تحصیل شده اند،غیبت آنان، از تاریخ فراغت از تحصیل همان مقطع مورد محاسبه قرار خواهد گرفته، اعم از آنکه در مهلت سنوات مجاز تحصیلی فارغ التحصیل شده باشند و یا خارج از کشور شده باشند و یا خارج از سنوات مجاز ، مدرک تحصیلی خود را اخذ نموده باشند. 

 4- مدت غیبت مشمولانی که به عنوان فرزندان مامورین ثابت دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشورتحصیل می نمایند برابر بند (3) محاسبه می گردد.

5- مشمولانی که قبل از سن مشمولیت از کشور خارج شده و بدون اخذ معافیت تحصیلی در خارج از کشور مشغول به تحصیل شده اند ، شروع غیبت آنان از زمان رسیدن به سن مشمولیت محاسبه، لکن مبلغ جریمه آنان براساس مدرک تحصیلی ارائه شده اخذ می گردد.

 6- تشخیص آخرین مدرک تحصیلی مشمولان غایبی که مقیم خارج ازکشورهستند (اعم از این که  با معافیت تحصیلی یا بدون آن از کشورخارج شده باشند)، بسته به نوع مدرک تحصیلی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور می باشد که البته مدرک ارائه شده با اطلاعات موجود در سامانه وظیفه عمومی مورد راستی آزمایی قرار می گیرد.

 تذکرات :

1) در صورتی که مشمولان فوق به علت انصراف ، اخراج و یا ترک تحصیل نتوانسته باشند مقطع تحصیلی خود را به اتمام برسانند ، شروع غیبت آنان از تاریخ فراغت در مقطع قبل محاسبه می گردد.

 2) آخرین مدرک تحصیلی مشمولین وظیفه غایب ملاک عمل بوده و سازمان وظیفه عمومی با توجه به اطلاعات مربوط به سوابق معافیت تحصیلی متقاضیان  در سامانه جامع،در خصوص صحت و سقم آخرین مدرک تحصیلی آنان از مبادی ذیربط راستی آزمایی خواهد نمود.

3) در اجرای مقررات از متقاضیان این طرح تعهد محضری مبنی بر صحت مدارک تحصیلی ارائه شده اخذ خواهد شد ، بدیهی است در صورت احراز هرگونه تقلب در خصوص مدرک مذکور نسبت به ابطال کارت معافیت آنان اقدام و این دسته  مشمولان حق هیچ گونه اعتراض و شکایت حقوقی و کیفری را نخواهند داشت.

ميزان جريمه مشمولان غايب برای صدورکارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی به شرح جدول زير مي‌باشد:

پايه ريالي جريمه مشمولين غايب
مقطعپزشكان متخصص و بالاتردكتراي پزشكيدكتراي غيرپزشكيكارشناسي ارشدكارشناسيفوق ديپلمديپلمزيرديپلم
مبلغ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نکات قابل توجه :

  • 1- به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده‌درصد (10%) به مبالغ جريمه پايه اضافه می گردد
  • 2- مدت غيبت بيش از شش‌ماه، يكسال محسوب مي‌شود.
  • 3- براي مشمولان متأهل،پنج‌درصد(5%) و براي مشمولان داراي فرزند نيز به‌ازاي هر فرزند پنج‌درصد(5% ) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي‌شود.

 

  چاپ مقاله isi

  ترجمه تخصصی

جام جهانی 2018  روسیه-
آخرین اخبار و نتایج جام جهانی
  • صفحه نخست
  • چاپ
آیا این خبر را پسندیدید؟ به اشتراک بگذارید
شبکه مترجمین اشراق
مطالب مرتبط
مردان شیفته این زنان میشوند!
مردان شیفته این زنان میشوند!
مهلت معرفی دانشگاهیان به سازمان نظام وظیفه
مهلت معرفی دانشگاهیان به سازمان نظام وظیفه
دلار به بالاترین نرخ شش ماهه رسید
دلار به بالاترین نرخ شش ماهه رسید
هزینه های تحصیل و زندگی در کشور ترکیه
هزینه های تحصیل و زندگی در کشور ترکیه
رئیس جمهوری که فینال جام جهانی را بهم ریخت!
رئیس جمهوری که فینال جام جهانی را بهم ریخت!
نامه نفتی ایران به ترامپ
نامه نفتی ایران به ترامپ
افراد باهوش چه خصوصیات ظاهری ویژه دارند؟
افراد باهوش چه خصوصیات ظاهری ویژه دارند؟
روش های شناسایی آدم دروغگو!
روش های شناسایی آدم دروغگو!

نظر خود را بنویسید

ثبت دیدگاه

نام:

ایمیل: غیر ضروری - نمایش داده نمی شود

ثبت نظر

داغ ترین مطالب

(فیلم) جنایات دیده نشده داعشی‌های ایرانی
(فیلم) تغییر قیافه انسان طی شش میلیون سال رفع بوی بد عرق در تابستان با مواد طبیعی و گیاهی رسوایی جدید؛ افشای رابطه جنسی ترامپ با مدل نشریه مستهجن
چرا ایران پر از امامزاده است؟
(فیلم) همه چیز درباره صیغه خانه های مشهد! فروش پیتزای 38 میلیونی در میدان ونک! مارادونا: من یک فلسطینی هستم
بالاخره نام سلطان سکه معروف فاش شد!
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟ نامه نفتی ایران به ترامپ رابطه جنسی بعد زایمان چقدر متفاوت می شود؟
هدیه تولد ٦ میلیاردی شهرداری به یک سلبریتی از جیب مردم!
پسر حسن روحانی به قتل رسید یا خودکشی کرد؟! دلال صیغه و ازدواج موقت با پورسانت های میلیونی ! کلاهبرداری میلیاردی تهیه‌کننده «شهرزاد» از بانک سرمایه!+ سند
طرح تساوی دیه زن و مرد در مجلس کلید خورد
رقص در اینستاگرام و اعتراف در تلویزیون و...؛ مسئله چیست؟ شاخ‌های اینستاگرام به پلیس فتا احضار شدند خبرهای خوش برای بازنشستگان
دلیل گرانی مسکن از دیدگاه وزیر
سفر به مکانی ناموجود در "کره شمالی"/در طبقه پنجم هتل "یانگاکدو" چه خبر بود؟ حقایقی درباره زندگی چرچیل ! جزئیات تصادف شدید فخیم زاده و آخرین وضعیت او
مسافران از فروش ارز مسافرتی چقدر سود می‌برند؟
هشدار! اپلیکیشن صیغه یاب را دانلود نکنید ! پلیس فتا: تنها یک سایت همسریابی معتبر است!
پربازدیدترین ها
پر بحث ترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان
/  پربازدید ترین اخبار تصویری هفته
/  پربازدید ترین ویدیو های هفته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.