سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

منابع و دروس مجموعه علوم تربیتی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

منابع و ضرایب مجموعه علوم تربیتی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

کد: 1802142792
آخرین بروزرسانی: 21 : 01 - 25 بهمن 1396

ساعد نیوز در این بخش برای هریک از دروس، منابع دانشگاهی و تستی به ترتیب اولویت معرفی می کند:

منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی

در این بخش برای هریک از دروس منابع دانشگاهی و تستی به ترتیب اولویت معرفی می‏ شوند. البته فراموش نشود بهترین منبع تستی، تست‏های 10 سالانه گذشته کنکور می‏ باشد که برای رشته کارشناسی ارشد علوم تربیتی1 انتشارات پردازش و انتشارات پردازشگران در یک مجموعه سه جلدی به چاپ رسانده‏ اند.

 • مدیریت آموزشی

مدیریت عمومی دکتر علاقه بند، انتشارات: روان

مبانی نظري و اصول مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند، انتشارات: روان 

مدیریت رفتار سازمانی ترجمه دکتر علاقه بند، انتشارات: امیرکبیر

مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه بند، انتشارات: بعثت

 • مقدمات برنامه ریزي آموزشی و درسی

مقدمه اي بر برنامه ریزي آموزشی و درسی دکتر علی تقی پورظهیر، انتشارات: آگاه 

مبانی برنامه ریزي آموزشی دکتر یحیی فیوضات، انتشارات: ویرایش 

مبانی برنامه ریزي آموزشی برنامه ریزي درسی مدارس، ترجمه دکتر فریده مشایخ الف، لوي، انتشارات: مدرسه

فرآیند برنامه ریزي آموزشی، نوشته گروه مشاوران یونسکو، ترجمه فریده مشایخ، انتشارات: مدرسه

چند مبحث اساسی در برنامه ریزي درسی، دکتر علی شریعتمداري، انتشارات: سمت

 • اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداري، انتشارات: امیرکبیر 

نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش، دکتر نقیب زاده، انتشارات: آگاه  

فلسفه آموزش و پرورش، علی اکبر شعاري نژاد، انتشارات: امیرکبیر 

آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه دکتر فریدون بازرگان، نلر، انتشارات: سمت

 • روش ها و فنون تدریس

مهارت هاي آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس)، حسن شعبانی، انتشارات: سمت

الگوهاي جدید تدریس (2000)، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی، (بروس جویس، مارشاویل)، انتشارات: کمال تربیت

کلیات روش ها و فنون تدریس همراه با الگوهاي جدید تدریس، ترجمه و تألیف امان الله صفوي، انتشارات: معاصر

 • روان شناسی تربیتی

روان شناسی پرورشی دکتر علی اکبر سیف، انتشارات: دوران

 • نظارت و راهنمایی

نظارت و راهنمایی تعلیماتی، دکتر نیکنامی، انتشارات: سمت

 مدیریت و رهبري آموزشی، نوشته کیمبل وایلز، انتشارات: مرکز آموزش مدیریت دولتی

 نظارت و راهنمایی تعلیماتی: کیت اچسون و دامین گال، انتشارات: کمال تربیت، ترجمه دکتر محمدرضا بهرنگی

 • تکنولوژي آموزشی

مقدمات تکنولوژي آموزشی، دکتر احدیان، انتشارات: بشري

مبانی نظري تکنولوژي آموزشی، دکتر هاشم فردانش، انتشارات: سمت

مقدمات تکنولوژي آموزشی، خدیجه علی آبادي، انتشارات: پیام نور

 • تعلیم و تربیت اسلامی

 اصول تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداري، انتشارات: امیرکبیر

تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر علی شریعتمداري، انتشارات: دانشگاه تهران

مبانی تعلیم و تربیت اسلامی، دکتر سیدعلی اکبرحسینی، انتشارات: فرهنگ اسلامی

 • آمار و روش تحقیق

 احتمالات و آمار کاربردي، دکتر علی دلاور، انتشارات: رشد

 روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور، انتشارات: ویرایش

 روش هاي آماري در علوم رفتاري، رمضان حسن زاده

 روش هاي آماري در علوم رفتاري، دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، انتشارات: رشد

 روش هاي تحقیق در علوم رفتاري، دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی، انتشارات: سخن

 • سنجش و اندازه گیري

روش هاي اندازه گیري و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، انتشارات: دوران

اندازه گیري هاي روانی و تربیتی و فن تهیه تست، دکترحیدرعلی هومن، انتشارات: پارسا

 • زبان عمومی

گرامر زبان عمومی کلیه رشته هاي کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگري، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش

درك مطلب -absolutely essential words , TOFEL flash (vocabulary) 3 لغت  504

 • زبان تخصصی

English for students of Educational Administration DR.Mansur kosha (SAMT)

English for students of Educational Technology DR.Mansur kosha (SAMT)

Reading in psychology Dr.kianoosh Hashemian SAMT

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)، 2- آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی، 3- روان شناسی تربیتی، 4- روش ها و فنون تدریس، 5- مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، 6- مدیریت آموزشی، 7- تکنولوژی آموزشی، 8- سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، 9- مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، 10- نظارت و راهنمایی، 11- تعلیم و تربیت اسلامی، 12- آموزش و پرورش تطبیقی، 13- روانشناسی رشد.

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
12345678910111213
1) برنامه ریزی درسی -1212322003
2) تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشتعلیم و تربیت اسلامی2212240010
3) مدیریت آموزشی -32202230023
4) آموزش و بهسازی منابع انسانی-42202230022
5) آموزش بزرگسالان -52003221220
6) تحقیقات آموزشی -6232020020
7) تکنولوژی آموزشی -740230042200
8) مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی -82321030232
9) علوم تربیتی1) آموزش و پرورش تطبیقی922033000222
2) آموزش و پرورش ابتدایی
3) آموزش و پرورش پیش دبستانی

  چاپ مقاله isi

  ترجمه تخصصی

 • صفحه نخست
 • چاپ
آیا این خبر را پسندیدید؟ به اشتراک بگذارید
شبکه مترجمین اشراق
مطالب مرتبط
منابع و دروس مجموعه علوم زمین و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم زمین و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم زمین و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم زمین و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم و مهندسی آب و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم و مهندسی آب و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم دام و طیور  و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم دام و طیور  و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم و مهندسی باغبانی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم و مهندسی باغبانی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه مرتع و آبخیزداری و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه مرتع و آبخیزداری و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته علوم و مهندسی جنگل و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته علوم و مهندسی جنگل و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
نظرات ثبت شده برای این مطلب
نظر شما

نام:

ایمیل: غیر ضروری - نمایش داده نمی شود

ثبت نظر
پربازدیدترین ها
پر بحث ترین ها
کنفرانس ریاضی موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان
/  پربازدید ترین اخبار تصویری هفته
/  پربازدید ترین ویدیو های هفته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.