سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

کد: 1802142795
آخرین بروزرسانی: 22 : 01 - 25 بهمن 1396

تأثير معدل در آزمون

همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي­باشد.

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد.

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد.

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (گرایش برنامه ریزی درسی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون تدریساصول و فلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی
7894115.5631.6753.3338.338.3376.67
547235043.33454512.3338.33
56716611.11030452562
577108028.335023.33-1565
9065001533.3323.3321.33550
106643951.1136.67351.67-21.6645
10964107.7811.673041.673.3355
114637803023.33206.6761.67
1566087021.6738.3318.3321.6730
20456944.4423.3338.3338.33521.33
2395552036.6726.6736.67030
254547303038.333.331030
282538832.221015351530
2855387028.3328.3311.6731.6720
29053473.3326.673018.33028.33
3425179-1.103531.678.3331.67
38450780028.3336.67040
4065005031.6723.33251525
41149893.3343.33350-6.6621.67
41849785.5626.6721.6725020
42049683.33103523.33-8.3538.2
425496253.23011.6720-8.2228.23
453489401.6741.67-11.662035
45948880252523.33-1.6633.33
555472604021.6720153.33
641470580.561255.04239054
6584599-1.1252018.331028.33
66945890-1.662548.331.6713.33
71045420021.6731.67526.67
759449213.33551021.6731.67
9554298008.3336.671031.67
109342060043.3323.338.336.67
1332403811.11152033.33-13.3313.33
198637334.448.3318.336.676.6713.33
2626350834.4451.671006.67
33093310013.33153.331513.33
494529542.226.6711.67-3.3211.6711.67
12109180811.1101.67-26.668.336.67

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون تدریسآمار و روش‌های تحقیقاصول و فلسفه تعلیم و تربیتسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیتتعلیم و تربیت اسلامی
365825043.334528.334528.330
395808021.6733.332030300
6355417.7811.673026.6741.678.3330
89523415.5631.6753.33038.3300
91520511.11030045036
10351333.3333.3326.670201036.67
10950881028.331036.678.3316.6725
121498151.1136.673501.6750
1234972815401182516
13449410-1.662513.3348.331.6725
1544863601521.6718.3306.6711.67
1604847021.6730026.67028.33
16448173.331026.6711.67018.3336.67
17747825.566.06633.0334.333353
1864740206.6713.332006.6736.7
206469600352020041.67
217468203038.3303.33026.67
24645884.4423.3338.332038.3300
2724537-8.8831.6723.33508.3330
277453136.6720-1.6615151516.67
3704382028.3333.331.6708.3316.67
475423502036.67010028.33
5784131021.6726.67041.67010
59841100252518.3323.3311.678.33
723401411.111520-533.3311.676.67
133736943.3321.67-1.66013.231.6721.67
2342335351.115-1.6600013.33
39682990023.3323.33011.6700
913422532.226.6711.6711.67-3.321.670

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (مدیریت آموزشی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروش‌ها و فنون تدریسآمار و روش‌های تحقیقاصول و فلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسینظارت و راهنمایی
26720211.1130045256252
297146061.6726.67018.337543.33
426709026.675036.671541.6738.33
63643404528.334512.3338.3338.33
78590020554848653558
110576715.5653.33038.338.3376.670
1515489-1.1356.6731.678.3331.6743.33
1535484023.331525152556.67
15754692.221523.3313.3336.674030
1605426013.088.3338.331.085048.33
1635414028.33036.6704053.33
208512502513.3348.331.6713.3333.33
23456745.56633.0334.33030
24649413.3321.67200252026.67
251492132.2215035153023.33
2524914043.3323.3323.338.336.6735
26848531028.331038.3320520
278482053.2311.67020-8.2228.2328.23
328468113.33551021.6731.6725
340463708.33536.671031.6731.67
4264444038.33018.3321.67300
511429801511.673.331513.3346.67
571422226.6723.3313.3353.331.6735
8623888-6.66-23.3203013.3326.6740
1365356111.1120-533.33-13.3313.3326.67
15343457053010-523.3313.33
258529834.4418.3306.676.6713.330
34832797028.3313.33-10-51513.33
4175268306.675010200
5412248911.111.6713.33-26.668.336.6713.33
7713218520-206.676.673.336.676.67
963219551.11-16.66508.3350
210041662-2.2121.675-6.66-13.32-55

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (آموزش و بهسازی منابع انسانی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروش‌ها و فنون تدریسآمار و روش‌های تحقیقاصول و فلسفه تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسینظارت و راهنمایی
30704911.1130045256252
58639504528.334512.3338.3338.33
79610115.5653.33038.338.3376.670
14554562.221523.3313.3336.674030
1645304-1.1356.6731.678.3331.6743.33
17852227.783026.6741.673.3355-5
1865171023.331525152556.67
207506206.6702531.6741.6725
216500602513.3348.331.6713.3333.33
2694790043.3323.3323.338.336.6735
286474053.2311.67020-8.2228.2328.23
3164647038.33018.3321.67300
373452208.33536.671031.6731.67
4784312041.670-11.66203518.33
592412934.441.6713.331006.6730
663404026.6723.3313.3353.331.6735
701399801511.673.331513.3346.67
956377338.8903.3410521.270
11933613-6.66-23.3203013.3326.6740
1489341511.1120-533.33-13.3313.3326.67
2112311751.11-1.6600016.678.33
35583444053010-523.3313.33
476925932.3328.33-3.32108.331.67-11.66
85912084023.33011.67-2021.670

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی  سال 95 (آموزش بزرگسالان)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروش‌ها و فنون تدریساصول و فلسفه تعلیم و تربیتسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسیتکنولوژی آموزشی
18808915.5653.3338.3308.3376.670
3674750454528.3312.3338.330
45724611.113045025620
12361607.783041.678.333.3355-10.03
1705695038.3318.33021.67300
252532232.221535015300
336507153.2311.67200-8.2228.230
4084854041.67-11.66020350
519464102523.3311.67-1.6633.335
64744463.3326.67018.3311.6711.67-1.66
783427908.3336.6701031.670
101740782.23106.676.673.334020
143237952013.3306.676.676.676.67
188835754.4418.336.6706.6713.33-1.66
2416337036.67-1.6615155-8.32-6.66
359030330153.3301513.330
4647281105100-523.330
6355250801.671.671.6713.336.67-3.32

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی  سال 95 (تحقیقات آموزشی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیآمار و روش‌های تحقیقاصول و فلسفه تعلیم و تربیتسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت
105701043.3328.334528.33
2448911028.3336.678.3316.67
67438536.6720151515
814285601518.3306.67
123405304018.33200
265366602518.3323.3311.67
38235001.113510-1.6613.33
4263451013.3330100
53333436.6733.3313.33200
6353248023.3316.67011.67
719318611.1115-533.3311.67
840308853.3306.67-3.32-1.66
131528957.783501.670
1612281451.115000
201927176.6733.336.6700
306625276.6728.3301.670
406823875.6621.673.33-13.321.67
43812348011.67151.670
48972282013.3311.673.330
6712208708.33500
897218760001.671.67

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (تکنولوژی آموزشی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون تدریسسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیتمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسیتکنولوژی آموزشی
3863751.1136.67355453.33
9826803061.6735750
17777815.5631.6753.33076.670
2575346.6746.6761.67153.3316.67
496751043.334528.3338.330
566596601521.676.6750
67646172.2206.673.33150
8562904.442541.678.3326.6711.67
90626703031.6743.2212.2210
96617032.221040036.670
12760263.3313.3321.6716.672028.33
132601637.7816.67153058.33
14359238.8926.6733.33-13.324013.33
23654732.2221.6740-3.331.6725
375512267.7800000
470493811.11152011.6713.3313.33
58247840252511.6733.335
745460548.8911.678.33-3.3221.67-18.32
8074541206.6713.336.676.676.67
1484434518.813.3325011.67-6.66
1541403336.6720-1.6615-8.32-6.66
184038857.783511.67026.67-10
23503676016.6728.33-11.66156.67
290234806.6721.6725050
381032326.672013.33-2040-6.66
4261311611.1101.6713.336.673.33
48722992013.335023.330
532629022.226.6711.671.6711.671.67

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی سال 95 (مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی)

رتبهتراززبان عمومی و تخصصیروانشناسی تربیتیروش‌ها و فنون تدریسآمار و روش‌های تحقیقسنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیتمدیریت آموزشیمقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسینظارت و راهنمایی
2968603061.6726.673518.337543.33
158021043.334528.3328.3312.3338.3338.33
63663315.5631.6753.33008.3376.670
69655211.1103000256252
10861761028.331036.6716.6716.67200
11661213.3313.3321.672016.67252026.67
12160962.2201523.33036.674030
1485914-3.3321.6716.671508.3348.3355
19756587.7811.673026.678.333.3355-5
2255477011.676.670031.6741.6725
353507406.678.3318.3311.6713.333021.67
4514873021.6738.330021.67300
520476334.4451.6713.3313.3306.6730
547471953.23011.6700-8.2228.2328.23
6254604013.331511.6701513.3346.67
732449526.6713.3323.3313.3353.331.6735
8854361011.6711.67-3.3208.3328.33-3.32
9844282013.335300-523.3313.33
131940577.783511.6700-8.3226.6715
1796382237.7816.6715030050
2338362036.6720-1.6615155-8.32-10
318233683.3321.67-1.6601.67-3.32251.67
3557326911.111520-511.67-13.3313.3326.67
49802950011.671.671503.3313.330
52742892001.6701.6713.336.6711.67
7048259808.328.320013.230-1.66

ظرفیت پذیرش مجموعه علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد

برای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 به لینک زیر مراجعه فرمایید.

جدول دانشگاه ها و ظرفیت های پذیرش کارشناسی ارشد علوم تربیتی 96 
 

  چاپ مقاله isi

  ترجمه تخصصی

  • صفحه نخست
  • چاپ
آیا این خبر را پسندیدید؟ به اشتراک بگذارید
شبکه مترجمین اشراق
مطالب مرتبط
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه علوم زمین در مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه علوم زمین در مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه علوم و مهندسی آب در مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه علوم و مهندسی آب در مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه علوم دام و طیور در مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه علوم دام و طیور در مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه علوم و مهندسی باغبانی در مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه علوم و مهندسی باغبانی در مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته علوم و مهندسی محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته علوم و مهندسی محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته فوتونیک در مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته فوتونیک در مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی در مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی در مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته مهندسی فضای سبز در مقطع کارشناسی ارشد
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته مهندسی فضای سبز در مقطع کارشناسی ارشد
نظرات ثبت شده برای این مطلب

  سیدمحمد

56 : 00 - 12 فروردين 1397

سلام. خدا خیرتون بده که این کارنامه ها رو گذاشتید. خیلی بهم کمک کرد.

نظر شما

نام:

ایمیل: غیر ضروری - نمایش داده نمی شود

ثبت نظر
پربازدیدترین ها
پر بحث ترین ها
کنفرانس ریاضی موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان
/  پربازدید ترین اخبار تصویری هفته
/  پربازدید ترین ویدیو های هفته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.