سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Sunday, 2018 24 June - يكشنبه 3 تير 1397

بخش ها

منابع و دروس مجموعه پرستاری و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب مجموعه پرستاری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

کد: 1803113661
آخرین بروزرسانی: 27 : 20 - 20 اسفند 1396

منابع کنکور کارشناسی ارشد پرستاری داخلی وجراحی 97

 مجموعه پرستاری

دروس مربوطه

نام مراجع معرفی شده مولفین و مترجمین

پرستاری داخلی و جراحی

1.Brunner and Suddarth's of medical-surgical nursing/Suzanne C. Smeltzer. 11th. Ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, last edition.
2.Medical-surgical nursing: clinical management for positive outcomes/ Joyee M. black, Jane Hokanson Hawks- 7th .ed. St. Louis: Elsevier Saunders, last edition.
3.Phipp's medical-surgical nursing: health and illness perspectives/ Frances Donovan Monahan …(et.al.) 8th. Ed. St. Louis: Elsevier Mosby last edition

پرستاری کودکان

Wong's nursing care of infants and children/ Marilyn J. Hockenberry, David Wilson. 8th ed. St. Louis: Mosby, Elsevier, last edition

پرستاری بهداشت جامعه

1.Community and public health nursing/ Marcia Stanhope, Jeannette Lancaster. 6th ed. St. Louis: Mosby last edition.
2.Community health nursing: theory and practice/ Claudia M. Smith, Frances A. Manure. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders last edition.
3-پارک جان اورت 1928 درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی- مولفان: جی. ای. پارک. ک. پارکر. برگردان به فارسی حسین شجاعی تهرانی ویرایش هفدهم تهران. انتشارات سماط آخرین ویرایش
4-برنامه و راهنمایی ایمن سازی جلد 6- تهران: وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معاونت سلامت آخرین ویرایش

پرستاری بهداشت مادران و نوزادان

1.Maternity and women's health care/ Deitra Leonard Lowdermilk, Shannon e. Perry. 8th ed.st. Louis: Mosby last edition
2.Maternal and child health nursing: care of the childbearing and childrearing family/ Adele Pillitteri. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins last edition.

روان پرستاری

1.Psychiatric nursing care plans/ Katherine M. Fortinash, Patricia A. Holiday worst- 5th ed. St. Louis: Mosby, Elsevier last edition 
2.Mental health nursing: an introductory text/ Barbara B. Bauer, signs Hill/ Philadelphia: W.B Saunders, last edition

تذکر: منابع مربوط به کلیه رشته های پرستاری (1. پرستاری داخی و جراحی، 2. پرستاری کودکان، 3. پرستاری سلامت جامعه، 4. سلامت روان و روان پرستاری، 5. پرستاری سالمندی، 6. پرستاری نظامی) می باشد.

ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری

مجموعه پرستاری رشته روان پرستاری

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش روان پرستاری
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته روان پرستاری

1) زبان عمومی2
2) روان4
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان2
6) داخلی - جراحی2

مجموعه پرستاری رشته پرستاری داخلی جراحی

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری داخلی جراحی
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری داخلی جراحی

1) زبان عمومی2
2) روان2
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان2
6) داخلی - جراحی4

مجموعه پرستاری رشته پرستاری سلامت جامعه

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری سلامت جامعه
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری سلامت جامعه

1) زبان عمومی2
2) روان2
3) بهداشت جامعه4
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان2
6) داخلی - جراحی2

مجموعه پرستاری رشته پرستاری کودکان

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری کودکان
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری کودکان

1) زبان عمومی2
2) روان2
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان4
6) داخلی - جراحی2

 

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری نظامی
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری نظامی

1) زبان عمومی2
2) روان3
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان2
6) داخلی - جراحی2

مجموعه پرستاری رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری ، هوشبری ، اتاق عمل
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

1) زبان عمومی2
2) روان1
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان3
5) کودکان3
6) داخلی - جراحی3

مجموعه پرستاری رشته پرستاری توانبخشی

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری توانبخشی
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری توانبخشی

1) زبان عمومی2
2) روان3
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان2
6) داخلی - جراحی3

مجموعه پرستاری رشته پرستاری اورژانس

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری اورژانس
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری ، فوریت های پزشکی
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری اورژانس

1) زبان عمومی2
2) روان2
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان2
6) داخلی - جراحی4

مجموعه پرستاری رشته پرستاری مراقبت های ویژه

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری مراقبت های ویژه
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری ، هوشبری ، اتاق عمل
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری مراقبت های ویژه

1) زبان عمومی2
2) روان2
3) بهداشت جامعه2
4) بهداشت مادران و نوزادان2
5) کودکان2
6) داخلی - جراحی4

مجموعه پرستاری رشته پرستاری سالمندی

آزمون ورودیمدارک تحصیلی مورد پذیرش گرایش پرستاری سالمندی
کارشناسی ارشد علوم پزشکی وزارت بهداشتکارشناسی پرستاری
نام رشته امتحانیمواد امتحانی (دروس آزمون)ضرایب دروس

مجموعه پرستاری

رشته پرستاری سالمندی

1) زبان عمومی2
2) روان3
3) بهداشت جامعه3
4) بهداشت مادران و نوزادان1
5) کودکان1
6) داخلی - جراحی4

  چاپ مقاله isi

  ترجمه تخصصی

جام جهانی 2018  روسیه-
آخرین اخبار و نتایج جام جهانی
  • صفحه نخست
  • چاپ
آیا این خبر را پسندیدید؟ به اشتراک بگذارید
شبکه مترجمین اشراق
مطالب مرتبط
منابع و دروس رشته روان پرستاری و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته روان پرستاری و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته پرستاری نظامی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته پرستاری نظامی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته پرستاری کودکان و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته پرستاری کودکان و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته پرستاری اورژانس و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته پرستاری اورژانس و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته پرستاری سالمندی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته پرستاری سالمندی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته مامایی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته مامایی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته سم شناسی  و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته سم شناسی  و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته شیمی دارویی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته شیمی دارویی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

نظر خود را بنویسید

ثبت دیدگاه

نام:

ایمیل: غیر ضروری - نمایش داده نمی شود

ثبت نظر
پربازدیدترین ها
پر بحث ترین ها
کنفرانس ریاضی موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان
/  پربازدید ترین اخبار تصویری هفته
/  پربازدید ترین ویدیو های هفته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.