سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ سوئیس

ساعد نیوز: دوره های تحصیلی مختلف در کشور سوئیس و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

کد: 171112563
آخرین بروزرسانی: 44 : 16 - 22 آبان 1396

در کشور سوئیس‌، آموزش‌ کودکان‌ از دوره‌ آمادگی‌ و به‌ مدت‌ یک‌ تا دو سال‌ آغاز می‌شود. طول‌ دوره‌ ابتدایی‌ 4 تا 6 سال‌ و دوره‌ متوسطه‌ 13 تا 15 سال‌ است. سپس‌ دانش‌آموزان‌ وارد دبیرستان‌ها Mittelschulen ، مدارس‌ بازرگانی‌ یا مدارس‌ حرفه‌ای‌ می‌شوند. مدت‌ تحصیل‌ در دبیرستان‌ها دو سال‌ است‌. دانش‌آموزانی‌ که‌ وارد مدارس‌ بازرگانی‌ یا حرفه‌ای‌ می‌شوند، 2 تا 4 سال‌ به‌ تحصیل‌ می‌پردازند و معمولاً‌ بدون‌ این‌ که‌ وارد دانشگاه‌ شوند، جذب‌ بازار کار می‌شوند.

 ‌تحصیلات‌دانشگاهی‌

 تحصیلات‌ عالی‌ در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ مانند مدارس‌ عالی‌ مهندسی‌ امکان‌پذیر است. در سوئیس‌ یازده‌ دانشگاه‌ دولتی‌ فعالیت‌ دارند و در انتخاب‌ دانشجو کاملاً‌ مختارند. زبان‌ تحصیل‌ در دانشگاه‌ها، فرانسوی‌ یا آلمانی‌ است‌ و تحصیل‌ در دانشگاه‌ فریبورگ ‌(Fribourg)  به‌ دو زبان‌ فرانسوی‌ و آلمانی‌ امکان‌پذیر است.
دارندگان‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ کشورهای‌ خارجی‌ مانند ایران‌ که‌ حداقل‌ معدل‌ آن ها 14 باشد، می‌توانند در امتحان‌ ورودی‌ به‌ دانشگاه‌ که‌ برای‌ این‌ گونه‌ متقاضیان‌ برگزار می‌شود شرکت‌ کنند، یا این‌ که‌ در دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ دانشگاه‌ فریبورگ‌ (Fribourg) که‌ به‌ دو زبان‌ آلمانی‌ و فرانسوی‌ به‌ مدت‌ 9 ماه‌ برگزار می‌شود، شرکت‌ نمایند. موفقیت‌ در این‌ امتحان‌ شرط‌ اقدام‌ برای‌ اخذ پذیرش‌ از دانشگاه‌های‌ سوئیس‌ است.

دوره‌های‌ تحصیلی‌

 • Diplome de technician-
  این‌ مدارك‌ در مدارس‌ فنی‌ (Ecole Technique (ET اعطا می‌شوند. شرط‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ها داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ فنی‌ یا ریاضی‌ است. این‌ دوره‌ شامل‌ دروس‌ پایه‌ و تخصصی‌ است‌ و تحصیل‌ در آن‌ دو سال‌ طول‌ می‌كشد.

 • Diplom Ingenieur - Diplome d'Ingenieur-
  این‌ مدارك‌ در مدارس‌ عالی‌ فنی‌ Ecole Technique Superieure (ETS) (French) یا Hohere Technische Lehranstalt (HTL) (German) اعطا می‌شوند. شرط‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ها، داشتن‌ مدرك‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ با نمره‌ خوب‌ یا دوره‌ سه‌ ساله‌ مدارس‌ فنی‌(ET) است. طول‌ مدت‌ تحصیل‌ 4 سال‌ است، اما دانشجویان‌ دارای‌ مدرك‌ تحصیلی‌ Diplme de technicien این‌ دوره‌ را در 3 سال‌ می‌گذرانند.
   
 • Licentiate-
  این مدارك‌ در دانشگاه‌ها اعطا می‌شود. طول‌ دوره‌ تحصیل‌ نیز بستگی‌ به‌ رشته‌ تحصیلی‌ دارد. دوره‌Licentiate از 3 تا 4 سال(طول‌ دوره‌ اسمی) می‌باشد. رشته‌های‌ علوم‌ انسانی‌ و برخی‌ از رشته‌های‌ علوم‌ پایه‌ 3 ساله‌ گذرانده‌ می‌شود.
   
 • Licentiate / Diplome /Diplom-
  این مدرك در رشته های گوناگون‌ اعطا می‌شود. طول‌ مدت‌ تحصیل‌ برای‌ اخذ این‌ مدارك‌ (طول‌ دوره‌ اسمی ( از 4 تا 6 سال‌ است. این‌ دوره‌ها با پژوهش‌ همراه‌ است‌ و دانشجو باید پایان‌ نامه‌ ارایه‌ دهد.
   
 • (‌Maitrise /Diplome Postgrade / (Master-
  بعد از گذراندن‌ دوره‌ Licentiate در دانشگاه‌های‌ فرانسوی‌ زبان‌ سوئیس‌ میسر می‌شود. این‌ دوره‌ معمولاً‌ بعد از دوره‌های‌ سه‌ ساله‌ تحصیل‌ گذرانده‌ می‌شود و با درس‌ و پژوهش‌ همراه‌ است‌ كه‌ حداقل‌ یك‌ سال‌ طول‌ می‌كشد.
   
 • Doktor / Docteur-
  برای ورود به این دوره‌ مدرك ‌Licentiate یاDiplome / Diplom با معدل‌ خوب‌ مورد نیاز است. در بعضی‌ موارد دانشجو دو نیم‌ سال‌ درس‌ می‌گذراند و سپس‌ دوره‌ پژوهشی‌ را آغاز می‌كند. طول‌ مدت‌ تحصیل‌ در این‌ دوره‌ چهار سال‌ است. ارایه‌ پایان‌ نامه‌ و دفاع‌ موفقیت‌آمیز از آن‌ شرط‌ اعطای‌ مدرك‌ دكتراست.

 

ارزشیابی مدارک تحصیلی سوئیس

 1.   Diplome de technician-
  این مدارک با حداقل‌ 2 تا 3 سال‌ تحصیل‌ در مدارس‌ فنی‌(ET) و مدارس‌ عالی‌ فنی‌(ETS) و همچنین‌ تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ به‌ مدت‌ 2 سال‌ (4 نیم‌ سال‌ تحصیلی)‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم، «كاردانی» ارزشیابی‌ می‌شود.
   
 2.  Licentiate-
   
  این مدارک با حداقل‌ 3 سال‌ تحصیل‌ صادره‌ از دانشگاه‌ها و مدارك‌ Diplom Ingenieur - Diplme d' Ingenieur با حداقل‌ 4 سال‌ تحصیل‌ صادره‌ از مدارس‌ عالی‌ فنی‌(ETS) یا(HTL) به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، «كارشناسی» ارزشیابی‌ می‌شود.
   
 3. Licentiate/Diplom /Diplome-
  این مدارک صادره از دانشگاه‌ها (با حداقل‌ 5/4 سال‌ تحصیل‌) طول‌ دوره‌ اسمی (به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و ارائه‌ پایان‌ نامه‌ علمی، «كارشناسی‌ ارشد» ارزشیابی‌ می‌شود.
   
 4. ‌Maitrise /Diplome Postgrade / Master-
  این مدارک صادره‌ از دانشگاه‌ها با حداقل‌ یك‌ سال‌ تحصیل‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ مدارك‌ بند 2 یا كارشناسی، «كارشناسی‌ ارشارزشیابی‌ می‌شود. 
   
 5.   Doktor / Docteur-
  این مدرک به شرط‌ داشتن‌ مدارك‌ بندهای‌ 3 و 4 یا كارشناسی‌ ارشد، «دكترا» ارزشیابی‌ می‌شود.

 

طول دوره های تحصیلی و حداقل مدت (ماه) اقامت دانشجویی برای انواع تحصیلات حضوری و نیمه حضوری

دوره تحصیلی

طول دوره

حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات حضوری

حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات نیمه حضوری

کاردانی

۲۴

۱۶

ـــــ

کارشناسی سه ساله

۳۶

۲۴

ـــــ

کارشناسی چهارساله

۴۸

۳۲

ـــــ

کارشناسی ارشد ناپیوسته

۲۴

۱۶

ـــــ

کارشناسی ارشد پیوسته

۶۰

۴۰

ـــــ

دکترای سه ساله

۳۶

۲۴

۱۸ ماه

دکترای چهارساله

۴۸

۳۲

۲۴ ماه

سایر دوره ها

به تشخیص اداره کل

  چاپ مقاله isi

  ترجمه تخصصی

 • صفحه نخست
 • چاپ
آیا این خبر را پسندیدید؟ به اشتراک بگذارید
شبکه مترجمین اشراق
مطالب مرتبط
جزئیات بورس خارج دکتری اعلام شد
جزئیات بورس خارج دکتری اعلام شد
اعلام شرایط پذیرش بورس اعزام به خارج دکتری 97
اعلام شرایط پذیرش بورس اعزام به خارج دکتری 97
نظرات ثبت شده برای این مطلب
نظر شما

نام:

ایمیل: غیر ضروری - نمایش داده نمی شود

ثبت نظر
  آخرین ویدیو ها
پربازدیدترین ها
پر بحث ترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان انتشارات آذرگان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان
/  پربازدید ترین اخبار تصویری هفته
/  پربازدید ترین ویدیو های هفته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.