سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Friday, 2018 20 July - جمعه 29 تير 1397

بخش ها

چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ سوئیس

ساعد نیوز: دوره های تحصیلی مختلف در کشور سوئیس و نحوه ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ در نظام‌ آموزشي‌ این کشور چگونه است؟

کد: 171113563
آخرین بروزرسانی: 14 : 01 - 23 آبان 1396

در کشور سوئیس‌، آموزش‌ کودکان‌ از دوره‌ آمادگی‌ و به‌ مدت‌ یک‌ تا دو سال‌ آغاز می‌شود. طول‌ دوره‌ ابتدایی‌ 4 تا 6 سال‌ و دوره‌ متوسطه‌ 13 تا 15 سال‌ است. سپس‌ دانش‌آموزان‌ وارد دبیرستان‌ها Mittelschulen ، مدارس‌ بازرگانی‌ یا مدارس‌ حرفه‌ای‌ می‌شوند. مدت‌ تحصیل‌ در دبیرستان‌ها دو سال‌ است‌. دانش‌آموزانی‌ که‌ وارد مدارس‌ بازرگانی‌ یا حرفه‌ای‌ می‌شوند، 2 تا 4 سال‌ به‌ تحصیل‌ می‌پردازند و معمولاً‌ بدون‌ این‌ که‌ وارد دانشگاه‌ شوند، جذب‌ بازار کار می‌شوند.

 ‌تحصیلات‌دانشگاهی‌

 تحصیلات‌ عالی‌ در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ مانند مدارس‌ عالی‌ مهندسی‌ امکان‌پذیر است. در سوئیس‌ یازده‌ دانشگاه‌ دولتی‌ فعالیت‌ دارند و در انتخاب‌ دانشجو کاملاً‌ مختارند. زبان‌ تحصیل‌ در دانشگاه‌ها، فرانسوی‌ یا آلمانی‌ است‌ و تحصیل‌ در دانشگاه‌ فریبورگ ‌(Fribourg)  به‌ دو زبان‌ فرانسوی‌ و آلمانی‌ امکان‌پذیر است.
دارندگان‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ کشورهای‌ خارجی‌ مانند ایران‌ که‌ حداقل‌ معدل‌ آن ها 14 باشد، می‌توانند در امتحان‌ ورودی‌ به‌ دانشگاه‌ که‌ برای‌ این‌ گونه‌ متقاضیان‌ برگزار می‌شود شرکت‌ کنند، یا این‌ که‌ در دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ دانشگاه‌ فریبورگ‌ (Fribourg) که‌ به‌ دو زبان‌ آلمانی‌ و فرانسوی‌ به‌ مدت‌ 9 ماه‌ برگزار می‌شود، شرکت‌ نمایند. موفقیت‌ در این‌ امتحان‌ شرط‌ اقدام‌ برای‌ اخذ پذیرش‌ از دانشگاه‌های‌ سوئیس‌ است.

دوره‌های‌ تحصیلی‌

 • Diplome de technician-
  این‌ مدارك‌ در مدارس‌ فنی‌ (Ecole Technique (ET اعطا می‌شوند. شرط‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ها داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ فنی‌ یا ریاضی‌ است. این‌ دوره‌ شامل‌ دروس‌ پایه‌ و تخصصی‌ است‌ و تحصیل‌ در آن‌ دو سال‌ طول‌ می‌كشد.

 • Diplom Ingenieur - Diplome d'Ingenieur-
  این‌ مدارك‌ در مدارس‌ عالی‌ فنی‌ Ecole Technique Superieure (ETS) (French) یا Hohere Technische Lehranstalt (HTL) (German) اعطا می‌شوند. شرط‌ ورود به‌ این‌ دوره‌ها، داشتن‌ مدرك‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ با نمره‌ خوب‌ یا دوره‌ سه‌ ساله‌ مدارس‌ فنی‌(ET) است. طول‌ مدت‌ تحصیل‌ 4 سال‌ است، اما دانشجویان‌ دارای‌ مدرك‌ تحصیلی‌ Diplme de technicien این‌ دوره‌ را در 3 سال‌ می‌گذرانند.
   
 • Licentiate-
  این مدارك‌ در دانشگاه‌ها اعطا می‌شود. طول‌ دوره‌ تحصیل‌ نیز بستگی‌ به‌ رشته‌ تحصیلی‌ دارد. دوره‌Licentiate از 3 تا 4 سال(طول‌ دوره‌ اسمی) می‌باشد. رشته‌های‌ علوم‌ انسانی‌ و برخی‌ از رشته‌های‌ علوم‌ پایه‌ 3 ساله‌ گذرانده‌ می‌شود.
   
 • Licentiate / Diplome /Diplom-
  این مدرك در رشته های گوناگون‌ اعطا می‌شود. طول‌ مدت‌ تحصیل‌ برای‌ اخذ این‌ مدارك‌ (طول‌ دوره‌ اسمی ( از 4 تا 6 سال‌ است. این‌ دوره‌ها با پژوهش‌ همراه‌ است‌ و دانشجو باید پایان‌ نامه‌ ارایه‌ دهد.
   
 • (‌Maitrise /Diplome Postgrade / (Master-
  بعد از گذراندن‌ دوره‌ Licentiate در دانشگاه‌های‌ فرانسوی‌ زبان‌ سوئیس‌ میسر می‌شود. این‌ دوره‌ معمولاً‌ بعد از دوره‌های‌ سه‌ ساله‌ تحصیل‌ گذرانده‌ می‌شود و با درس‌ و پژوهش‌ همراه‌ است‌ كه‌ حداقل‌ یك‌ سال‌ طول‌ می‌كشد.
   
 • Doktor / Docteur-
  برای ورود به این دوره‌ مدرك ‌Licentiate یاDiplome / Diplom با معدل‌ خوب‌ مورد نیاز است. در بعضی‌ موارد دانشجو دو نیم‌ سال‌ درس‌ می‌گذراند و سپس‌ دوره‌ پژوهشی‌ را آغاز می‌كند. طول‌ مدت‌ تحصیل‌ در این‌ دوره‌ چهار سال‌ است. ارایه‌ پایان‌ نامه‌ و دفاع‌ موفقیت‌آمیز از آن‌ شرط‌ اعطای‌ مدرك‌ دكتراست.

 

ارزشیابی مدارک تحصیلی سوئیس

 1.   Diplome de technician-
  این مدارک با حداقل‌ 2 تا 3 سال‌ تحصیل‌ در مدارس‌ فنی‌(ET) و مدارس‌ عالی‌ فنی‌(ETS) و همچنین‌ تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ به‌ مدت‌ 2 سال‌ (4 نیم‌ سال‌ تحصیلی)‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم، «كاردانی» ارزشیابی‌ می‌شود.
   
 2.  Licentiate-
   
  این مدارک با حداقل‌ 3 سال‌ تحصیل‌ صادره‌ از دانشگاه‌ها و مدارك‌ Diplom Ingenieur - Diplme d' Ingenieur با حداقل‌ 4 سال‌ تحصیل‌ صادره‌ از مدارس‌ عالی‌ فنی‌(ETS) یا(HTL) به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، «كارشناسی» ارزشیابی‌ می‌شود.
   
 3. Licentiate/Diplom /Diplome-
  این مدارک صادره از دانشگاه‌ها (با حداقل‌ 5/4 سال‌ تحصیل‌) طول‌ دوره‌ اسمی (به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان‌ و ارائه‌ پایان‌ نامه‌ علمی، «كارشناسی‌ ارشد» ارزشیابی‌ می‌شود.
   
 4. ‌Maitrise /Diplome Postgrade / Master-
  این مدارک صادره‌ از دانشگاه‌ها با حداقل‌ یك‌ سال‌ تحصیل‌ به‌ شرط‌ داشتن‌ مدارك‌ بند 2 یا كارشناسی، «كارشناسی‌ ارشارزشیابی‌ می‌شود. 
   
 5.   Doktor / Docteur-
  این مدرک به شرط‌ داشتن‌ مدارك‌ بندهای‌ 3 و 4 یا كارشناسی‌ ارشد، «دكترا» ارزشیابی‌ می‌شود.

 

طول دوره های تحصیلی و حداقل مدت (ماه) اقامت دانشجویی برای انواع تحصیلات حضوری و نیمه حضوری

دوره تحصیلی

طول دوره

حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات حضوری

حداقل مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات نیمه حضوری

کاردانی

۲۴

۱۶

ـــــ

کارشناسی سه ساله

۳۶

۲۴

ـــــ

کارشناسی چهارساله

۴۸

۳۲

ـــــ

کارشناسی ارشد ناپیوسته

۲۴

۱۶

ـــــ

کارشناسی ارشد پیوسته

۶۰

۴۰

ـــــ

دکترای سه ساله

۳۶

۲۴

۱۸ ماه

دکترای چهارساله

۴۸

۳۲

۲۴ ماه

سایر دوره ها

به تشخیص اداره کل

  چاپ مقاله isi

  ترجمه تخصصی

جام جهانی 2018 روسیه-
آخرین اخبار و نتایج جام جهانی
 • صفحه نخست
 • چاپ
آیا این خبر را پسندیدید؟ به اشتراک بگذارید
شبکه مترجمین اشراق
مطالب مرتبط
آیین‌نامه "ارتقاء و استخدام اساتید دانشگاه‌ها" بازنگری می‌شود
آیین‌نامه "ارتقاء و استخدام اساتید دانشگاه‌ها" بازنگری می‌شود
مهلت انتخاب مناطق مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد امروز پایان می یابد
مهلت انتخاب مناطق مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد امروز پایان می یابد
زمان انتخاب مناطق مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد امروز پایان می یابد
زمان انتخاب مناطق مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد امروز پایان می یابد
مهلت انتخاب مناطق مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فردا پایان می یابد
مهلت انتخاب مناطق مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد فردا پایان می یابد
نحوه پرینت فرم اولیه مصاحبه دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد تشریح شد
نحوه پرینت فرم اولیه مصاحبه دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد تشریح شد
تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 دانشگاه آزاد اعلام شد
تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 دانشگاه آزاد اعلام شد
صورتی درخشان، قدیمی ترین رنگ جهان !
صورتی درخشان، قدیمی ترین رنگ جهان !
تمدید انتخاب مناطق مصاحبه دکتری 97 دانشگاه آزاد
تمدید انتخاب مناطق مصاحبه دکتری 97 دانشگاه آزاد

نظر خود را بنویسید

ثبت دیدگاه

نام:

ایمیل: غیر ضروری - نمایش داده نمی شود

ثبت نظر

پیشنهاد شده

این وسایل روزمره حتی از توالت هم آلوده تر هستند! افکار و خیالات جنسی در زنان و مردان چه فرقی با هم دارد؟ این حرف های راست را به شوهرتان نگویید! با مزاحمت های جنسی و تعرض در خیابان و محل کار چگونه برخورد کنیم؟ تستی که شخصیت جنسی و اعتیاد جنسی شما را برملا میکند! نحوه محاسبه سود بانکی بلند مدت و کوتاه مدت رازهای مردانه که هیچ زنی آنها را نمیداند ! قبل از خیانت به همسرتان این 14 نکته را بخوانید! با پرسیدن این سوالات از همسر خود او را بیشتر بشناسید! نکات مهم و کاربردی برای زوج ها در جهت بهبود روابط جنسی و زناشویی آیا میدانید دعوا پیش فرزندتان چه عواقبی دارد؟ بهبود روابط جنسی و بارداری با این گروه غذایی پر خاصیت چه حرفهایی زندگی زن و شوهر را نابود میکند؟! وقتی متوجه خیانت همسرم شدم، باید چه کنم؟! چگونه درباره رابطه جنسی و کیفیت آن حرف بزنیم؟ معرفی ده رژیم لاغری پرطرفدار و معروف جهان تصاویر و فیلم های مستهجن چه آسیبی به روابط زناشویی میزند؟

داغ ترین مطالب

مجری رادیو به فغانی:لحظه رسیدن شما به همسرتان در فرودگاه خیلی قشنگ بود ،فغانی :البته ایشان خواهر خانم بنده هستند!
فروش پیتزای 38 میلیونی در میدان ونک! مارادونا: من یک فلسطینی هستم بالاخره نام سلطان سکه معروف فاش شد!
کدام پسر روحانی سه تابعیتی است؟
نامه نفتی ایران به ترامپ رابطه جنسی بعد زایمان چقدر متفاوت می شود؟ هدیه تولد ٦ میلیاردی شهرداری به یک سلبریتی از جیب مردم!
پسر حسن روحانی به قتل رسید یا خودکشی کرد؟!
دلال صیغه و ازدواج موقت با پورسانت های میلیونی ! کلاهبرداری میلیاردی تهیه‌کننده «شهرزاد» از بانک سرمایه!+ سند طرح تساوی دیه زن و مرد در مجلس کلید خورد
رقص در اینستاگرام و اعتراف در تلویزیون و...؛ مسئله چیست؟
شاخ‌های اینستاگرام به پلیس فتا احضار شدند خبرهای خوش برای بازنشستگان دلیل گرانی مسکن از دیدگاه وزیر
سفر به مکانی ناموجود در "کره شمالی"/در طبقه پنجم هتل "یانگاکدو" چه خبر بود؟
حقایقی درباره زندگی چرچیل ! جزئیات تصادف شدید فخیم زاده و آخرین وضعیت او مسافران از فروش ارز مسافرتی چقدر سود می‌برند؟
هشدار! اپلیکیشن صیغه یاب را دانلود نکنید !
پلیس فتا: تنها یک سایت همسریابی معتبر است! اعتراضات مردم خرمشهر به خشونت کشیده شد/دستور حمله مسلحانه از عربستان دریافت وام مسکن بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق مسکن
پربازدیدترین ها
  آخرین ویدیو ها
پر بحث ترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان
/  پربازدید ترین اخبار تصویری هفته
/  پربازدید ترین ویدیو های هفته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.