سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Thursday, 2018 16 August - پنجشنبه 25 مرداد 1397

بخش ها

منابع و دروس رشته مهندسی نفت و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته مهندسی نفت در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

کد: 1805146596
آخرین بروزرسانی: 15 : 17 - 25 ارديبهشت 1397

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت

عناوین دروس امتحانیمنابع 
زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )1 - کتاب Essential Words for ToEFL
2 - کتاب 504
3 - کتاب 1100
ریاضیعمومی 1 و 21 - ریاضی عمومی ایساك مارون ترجمه خلیل پاریاب 2 - ریاضی عمومی جورج توماس
معادلات دیفرانسیل1 - معادلات دیفرانسیل، دکتر کرایه چیان 2 - معادلات دیفرانسیل، سیمونز
مهندسی1 - ریاضیات مهندسی پیشرفته، ، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده 2 - متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل
دروس زمین شناسیعمومی1 - کتاب دکتر حسن مدنی (فصول 8 تا 21) 2 - کتاب دکتر اخروی ( فصل 5 - 1 )
ساختمانی1 - کتاب دکتر حسن مدنی (فصول 1 تا 31) 2 - کتاب دکتر حسن پورکرمانی
نفت۱- کتاب زمین شناسی نفت، تالیف همایون مطیعی، انتشارات وزارت صنایع و معادن. ۲- کتاب زمین شناسی نفت، تالیف محمدرضا رضایی و محمد لنکرانی، انتشارات علوی.
ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی1 - کتاب ژئوفیزیک مهندسی و زیست محیطی، تالیف پرم وي. شارما، ترجمه دکتر محمدعلی ریاحی (دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران) 2 - فصل 4و 5کتاب زمین شناسی نفت دکتر محمد رضا رضایی 3 - کتاب اصول ژئوشیمی، تالیف برایان هرولد میسن، کارلتن مور، مترجمان فرید مر و علی اصغر شرفی، انتشارات دانشگاه شیراز.
پتروفیزیک و چاه نگاری1 - کتاب دکتر رمضی 2 - کتاب پتروفیزیک، تالیف محمدتقی رضایی، انتشارات ستایش. 3 - کتاب چاه پیمایی و پتروفیزیک کاربردی، تالیف عبدالنبی آرین فر، انتشارات آییژ .
دروس مهندسی نفتمخزن1 - کتاب دکتر ریاض 2 - کتاب طارق احمد 3 - کتاب Craft
حفاری1 - کتاب Applied Drilling نوشته .Adam T. Bourgoyne Jr و ... 2 -  کتاب اصول مهندسی حفاری: مبانی نظری و کاربردی در صنعت با تجارب صنعتی، تالیف محمدرضا عادل زاده، زینب حائری، انتشارات ستایش.
بهره برداری۱- کتاب اصول مهندسی بهره برداری و تولید (دوره ۳ جلدی)، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات ستایش. ۲- کتاب مبانی مهندسی بهره برداری نفت و گاز، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات راه نوین. ۳- کتاب مهندسی بهره برداری: اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری، تالیف حجت نوروزی، انتشارات ستایش. 
زمین شناسی تخصصیزمین شناسی تحت الارضی1 - کتاب دکتر حسن امیری بختیار
سنگ شناسی رسوبی1 - کتاب دکتر افشار حرب 2 - کتاب دکتر موسوی حرمی
زمین شناسی نفت ایران1 - کتاب همایون مطیعی
خواص سنگ و خواص سیالخواص سنگ : 1 - کتاب جامع مهندسی مخازن، تالیف طارق احمد، مترجمان صادق قاسمی و محمدحسین دانشفر، انتشارات جهان کتاب. 2 - کتاب خواص سنگ مخازن هیدروکربوری: رشته های مهندسی نفت (اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری)، سیدحامد حاجی سیدی، مهدی امیری، شهاب گرامی،انتشارات ستایش.

خواص سیال : 1 - کتاب خواص سیالات مخازن هیدروکربوری رشته های مهندسی نفت: اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری،تالیف ویلیام مکین،ترجمه عظیم کلانتری اصل ، مهدی امیری ، مجتبی پردل شهری ،انتشارات ستایش. 2 - کتاب خواص سنگ و جریان سیال در مخازن هیدروکربوری: به انضمام تشریح مسائل، تالیف طارق احمد، مترجمان طالب اسفندیاری و عباس هلالی زاده، انتشارات ستایش.
چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه1 - کتاب جان لی 2 - کتاب نمودارگیری دکتر رمضی
مهندسی حفاریمهندسی حفاری 1 و 21 - کتاب Applied Drilling نوشته .Adam T. Bourgoyne Jr و ... 2 -  کتاب اصول مهندسی حفاری: مبانی نظری و کاربردی در صنعت با تجارب صنعتی، تالیف محمدرضا عادل زاده، زینب حائری، انتشارات ستایش.
سیمان حفاری و گل حفاری۱- کتاب سیمان حفاری و عملیات سیمان کاری، تالیف عبدالواحد قادری، عباس عباس زاده شهری، امید خیری زاده، انتشارات کتاب آوا. ۲- کتاب اصول مهندسی حفاری (فصل چهارم و پنجم)، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارت ستایش. ۳- کتاب سیمان حفاری و عملیات سیمان کاری، تالیف عباس عباس زاده شهری، عبدالواحد قادری، امین پژوهنده، انتشارات روان شناسی و هنر. ۴- کتاب مبانی مهندسی گل حفاری، تالیف علیرضا امیری، انتشارات کتاب آوا.
مهندسی مخزن و بهره برداریمخزن1 - کتاب دکتر ریاض 2 - کتاب طارق احمد 3 - کتاب Craft
بهره برداری۱- کتاب اصول مهندسی بهره برداری و تولید (دوره ۳ جلدی)، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات ستایش. ۲- کتاب مبانی مهندسی بهره برداری نفت و گاز، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات راه نوین. ۳- کتاب مهندسی بهره برداری: اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری، تالیف حجت نوروزی، انتشارات ستایش. 
مکانیک سیالات دوفازی۱- کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی، تالیف سعید مخاطب، علی وطنی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران). ۲- کتاب اصول جریان سیالات دوفازی، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات ستایش. 
مهندسی مخزن 1 و 2۱- کتاب جامع مهندسی مخازن، تالیف طارق احمد، مترجمان صادق قاسمی و محمدحسین دانشفر، انتشارات جهان کتاب. ۲- کتاب آشنایی با مهندسی مخازن نفت و گاز، تالیف محمدرضا ریاضی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.
مبانی حفاری و بهره برداریمبانی حفاری1 - کتاب Applied Drilling نوشته .Adam T. Bourgoyne Jr و ... 2 -  کتاب اصول مهندسی حفاری: مبانی نظری و کاربردی در صنعت با تجارب صنعتی، تالیف محمدرضا عادل زاده، زینب حائری، انتشارات ستایش.
بهره برداری۱- کتاب اصول مهندسی بهره برداری و تولید (دوره ۳ جلدی)، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات ستایش. ۲- کتاب مبانی مهندسی بهره برداری نفت و گاز، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات راه نوین. ۳- کتاب مهندسی بهره برداری: اکتشاف، بهره برداری، حفاری و مخازن هیدروکربوری، تالیف حجت نوروزی، انتشارات ستایش. 
مکانیک سیالات دوفازی۱- کتاب اصول طراحی هیدرولیکی خطوط لوله انتقال جریانهای دوفازی، تالیف سعید مخاطب، علی وطنی، انتشارات جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران). ۲- کتاب اصول جریان سیالات دوفازی، تالیف محمدرضا عادل زاده، انتشارات ستایش. 

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی نفت براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- ریاضی (عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، مهندسی)، 3- دروس زمین شناسی (عمومی، ساختمانی، نفت)، 4- ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی، 5- پتروفیزیک و چاه نگاری، 6- دروس مهندسی نفت (مخزن، حفاری، بهره برداری)، 7- زمین شناسی تخصصی (زمین شناسی تحت الارضی، سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی نفت ایران)، 8- خواص سنگ و خواص سیال، 9- چاه آزمائی و نمودارگیری از چاه، 10- مهندسی حفاری (مهندسی حفاری 1و2، سیمان حفاری و گل حفاری)، 11- مهندسی مخزن و بهره برداری (مخزن، بهره برداری، مکانیک سیالات دوفازی)، 12- مهندسی مخزن (1و2)، 13- مبانی حفاری و بهره برداری (مبانی حفاری، بهره برداری، مکانیک سیالات دوفازی).

رشتهرشتهگرایشضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس (از راست به چپ)
12345678910111213
مهندسی نفت
1) اکتشاف12223333000000
2) حفاری22220000333300
3) بهره برداری
4) مخازن هیدروکربوری32220000330033
5) تجهیزات نفتی22220000333300

درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل :

دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ مهندسی‌ نفت‌:

 • ریاضی‌ عمومی‌
 • معادلات‌ دیفرانسیل‌
 • ریاضیات‌ مهندسی‌
 • شیمی‌ عمومی‌
 • شیمی‌ آلی‌
 • فیزیک‌
 • برنامه‌نویسی‌ کامپیوتر
 • زمین‌شناسی‌ عمومی‌
 • موازنه‌ انرژی‌ و مواد
 • استاتیک‌ و مقاومت‌ مصالح‌
 • ترمودینامیک‌
 • مکانیک‌ سیالات‌
 • انتقال‌ حرارت‌
 • کنترل‌ فرآیندها
 • زمین‌شناسی‌ نفت‌ 
 • مبانی‌ فرآیندهای‌ صنایع‌ نفت‌
 • خواص‌ سنگ‌های‌ مخزن‌
 • خواص‌ سیالات‌ مخزن‌
 • کارگاه‌ عمومی‌ 
 • کاربرد ریاضیات‌ در مهندسی‌ شیمی‌
 • مبانی‌ چاه‌ آزمایی‌
 • نمودارگیری‌ چاه‌ 
 • مهندسی‌ مخازن‌
 • زمین‌شناسی‌ ساختمان‌

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ مهندسی‌ اکتشاف‌ :

 • ژئوفیزیک‌
 • ژئوشیمی‌ آلی‌ (نفت‌)
 • تخمین‌ و ارزیابی‌ ذخایر نفتی‌
 • زمین‌شناسی‌ ایران‌ و مناطق‌ همجوار
 • روش‌های‌ افزایش‌ برداشت‌ از مخازن‌
 • عملیات‌ زمین‌شناسی‌ ایران‌
 • مهندسی‌ مخازن‌ نفت‌
 • میکروپالئونتولوژی‌
 • اصول‌ حفاری‌
 • گل‌ حفاری‌ و سیمانکاری‌ چاه‌ها
 • زمین‌شناسی‌ نفت‌
 • چاه‌نگاری‌
 • زمین‌شناسی‌ مهندسی‌
 • زمین‌ ساخت‌
 • مکانیک‌ محیط‌های‌ ناپیوسته‌ سنگی‌
 • زمین‌شناسی‌ مناطق‌ دریایی‌
 • زمین‌شناسی‌ عمومی‌
 • سنگ‌شناسی‌ (رسوبی‌ ـ آذرین‌ و دگرگونی‌)
 • کانی‌شناسی‌
 • برداشت‌ زمین‌شناسی‌
 • زمین‌شناسی‌ ساختمانی‌
 • فتوژئولوژی‌ و سنجش‌ از راه‌ دور
 • پتروفیزیک‌،مکانیک‌ سیالات‌‌
 • فسیل‌شناسی‌(دیرینه‌شناسی‌)
 • رسوب‌شناسی‌
 • چینه‌شناسی‌
 • بررسی‌ فنی‌ ـ اقتصادی‌
 • مبانی‌ مهندسی‌ نفت‌
 • زمین‌شناسی‌ زیرزمینی‌

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ مهندسی‌ حفاری‌:

 • مبانی‌ مهندسی‌ برق‌
 • دینامیک‌
 • مهندسی‌ حفاری‌ 
 • سیمان‌ حفاری‌
 • گل‌ حفاری‌
 • مهندسی‌ حفاری‌ پیشرفته‌ 
 • اسیدکاری‌ در عملیات‌

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ مهندسی‌ مخازن‌ نفت‌:

 • مکانیک‌ سیالات‌ دو فازی‌
 • انتقال‌ جرم‌
 • ترمودینامیک‌
 • مهندسی‌ مخازن‌
 • مطالعات‌ مخازن‌
 • عملیات‌ بهره‌برداری‌
 • روش‌های‌ افزایش‌ وبرداشت‌ مخازن‌
 • مدیریت‌ و صیانت‌ از مخازن‌

دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ مهندسی‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ نفت‌:

 • مکانیک‌ سیالات‌ دوفازی‌
 • اصول‌ ژئوفیزیک‌ اکتشافی‌
 • مهندسی‌ مخازن‌ 
 • مهندسی‌ حفاری‌
 • عملیات‌ بهره‌برداری‌
 • روش‌های‌ افزایش‌ و برداشت‌ از مخازن‌
 • تخمین‌ مخازن‌ در چاه‌های‌ اکتشافی‌
 • آزمایشگاه‌ نفت‌

  چاپ مقاله isi

  ترجمه تخصصی

جام جهانی 2018 روسیه-
آخرین اخبار و نتایج جام جهانی
 • صفحه نخست
 • چاپ
آیا این خبر را پسندیدید؟ به اشتراک بگذارید
شبکه مترجمین اشراق
مطالب مرتبط
منابع مورد نیاز برای آزمون سردفتری ازدواج
منابع مورد نیاز برای آزمون سردفتری ازدواج
امکان انتخاب همه گروه‌های آزمایشی برای داوطلبان کارشناسی سوابق تحصیلی
امکان انتخاب همه گروه‌های آزمایشی برای داوطلبان کارشناسی سوابق تحصیلی
تمدید مهلت ثبت نام در رشته های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی
تمدید مهلت ثبت نام در رشته های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی
امشب آخرین مهلت دریافت کارت آزمون کاردانی به کارشناسی
امشب آخرین مهلت دریافت کارت آزمون کاردانی به کارشناسی
منابع دروس مورد نیاز جهت شرکت در آزمون قضاوت
منابع دروس مورد نیاز جهت شرکت در آزمون قضاوت
آشنایی با رشته های تخصصی کارشناسان دادگستری
آشنایی با رشته های تخصصی کارشناسان دادگستری
آغاز انتخاب رشته مجازی کنکور ۹۷ از امروز/ ۹۴ درصد کارنامه گرفتند
آغاز انتخاب رشته مجازی کنکور ۹۷ از امروز/ ۹۴ درصد کارنامه گرفتند
(فیلم) رویت موجود آدم نمای عجیب در جنگل های کانادا!
(فیلم) رویت موجود آدم نمای عجیب در جنگل های کانادا!

نظر خود را بنویسید

ثبت دیدگاه

نام:

ایمیل: غیر ضروری - نمایش داده نمی شود

ثبت نظر

پیشنهاد شده

10 رفتار مشمئز کننده در زندگی زناشویی که کمتر کسی آنها را تحمل میکند ! آیا کسی که خیانت کند باز هم کار خود را تکرار خواهد کرد؟ چرا زنان خوشگل اکثرا با مردان زشت ازدواج میکنند؟! علت اصلی گرایش جوانان به همجنس بازی ! 7 تفاوت رایج در میل جنسی زنان و مردان 10 چیز را در رابطه تان اصلا و ابدا قربانی نکنید ! شش جمله خطرناک در زندگی زناشویی وابستگی شوهر به خانواده اش چه زمانی مشکل ساز میشود؟ شوهران نمونه چه ویژگی و خصلت هایی دارند؟ نقش فیلم های پورنو در روابط جنسی زن و مرد 8 زنی که مردان از آنها فراری اند ! بررسی ابعاد عشق و عاشقی از دیدگاه روانشناسی عصبی هایپر سکشوال یا اعتیاد جنسی چیست ؟ چرا نباید با مرد متاهل وارد رابطه احساسی و جنسی شد ؟ خانم های مورد علاقه آقایان چه ویژگی هایی دارند؟ رازهایی درباره مردان که هر زنی باید آنها را بداند ! صدمات و آسیب های رابطه جنسی 15 نشانه داشتن تفاهم با همسر چرا برخی مردان طالب رابطه جنسی با زنان بدکاره هستند ؟ علت تنفر از شوهر در دوران بارداری چیست؟ خیانت جنسی چه تفاوت هایی با خیانت عشقی دارد؟ 10 نشانه اصلی مردانی که از زنان سوءاستفاده میکنند! رابطه جنسی زود گذر با یک غریبه چه آسیبی به روان میزند؟ اوج میل جنسی زنان در چه سنی است؟ 10 مشکل اساسی در ازدواج های بدون رابطه جنسی ! 10کاری که پایان زندگی زناشویی را نشان میدهد ! خانم ها چرا زیاد گریه میکنند؟! چه میزان رابطه جنسی نرمال و رفتار سالم محسوب میشود؟ همه چیز درباره طلاق عاطفی زن و شوهر ! چه زمانی آماده برای بچه دار شدن هستید!؟ هنگام رابطه جنسی و ارگاسم چه اتفاقی در مغز می افتد؟ چرا نباید از ارتباط جنسی به عنوان ابزاری برای مجازات استفاده کرد؟ مسائلی که مردان هیچ وقت به آنها اعتراف نمیکنند! چرا بعد از مدتی رابطه زناشویی سرد و یکنواخت میشود؟ موضوعات مهمی که حتما همسر آینده تان باید بداند! نشانه های متاهل بودن مردی که با آن در ارتباط هستید! تحمل ازدواج ناموفق به خاطر بچه ها کار درستی است؟! آیا میتوان بعد از خیانت همسر دوباره به او اعتماد کرد؟ 4 موضوع رایج در اختلافات زناشویی ! مردان چگونه با احساسات و ذهن زنان بازی میکنند؟! رابطه جنسی قبل از ازدواج خوب است یا بد؟ 10 اشتباه ویران کننده آقایان در رابطه جنسی ! باورهای غلط رایج درباره تمایلات جنسی! بهترین زمان برقراری رابطه جنسی چه زمانی است؟ جملاتی که گفتن آنها موجب سرد شدن روابط احساسی و زناشویی میشود ! حین رابطه جنسی از چه کلمات و جملاتی استفاده کنیم؟ چگونه با متفاوت بودن تمایلات جنسی همسرمان کنار بیاییم؟ آشنایی با فیزیولوژی جنسی و مکانیزم ارگاسم در خانم ها ! چگونه در مسائل جنسی از همسر خود انتقاد کنیم ؟ 5 حقیقت تلخ درباره خیانت که متاهلین باید بدانند! چرا مردان بعد از پدر شدن افسرده میشوند!؟ دو دلیل عمده طلاق زوجین از دیدگاه روانشناسی رابطه‌جنسی به عنوان یک سلاح در زندگی مشترک ! باورهای اشتباه درباره پورنوگرافی یا تصاویر مستهجن 18+ چرا بعد از رابطه جنسی حتما باید دوش گرفت؟ مهمترین دلایل خیانت به همسر ! تفاوت های میل جنسی در زنان و مردان ! حرفهایی که موجب شعله ور کردن دعوای زن و شوهری میشود ! 12 کار ممنوع بعد از دعوای زن و شوهری ! راهکارهایی برای داشتن زندگی زناشویی شاد و رمانتیک ! اشتباهات بزرگ زنان در زندگی زناشویی ! مهمترین و شایعترین بیماری های جنسی در مردان! بی میلی جنسی و سرد مزاجی زنان ناشی از چیست؟ انتقال بیماری های جنسی و مقاربتی بدون رابطه جنسی ! نداشتن رابطه جنسی چه عواقبی دارد؟ آیا میل جنسی خیلی زیاد یک بیماری محسوب میشود؟ 10 نکته روانشناسی درباره خودمان که نمی دانیم! کارهایی که زنان بعد از نزدیکی و رابطه جنسی باید انجام دهند! 10 بیماری که موجب کاهش میل جنسی خانم ها میشود! معرفی 14 بیماری مقاربتی و آمیزش جنسی همه چیز درباره ترانس سکشوال(دو جنسه ها) و عمل تغییر جنسیت‌ ! خطرناکترین و بی ثبات ترین نوع ازدواج ! همه چیز درباره ازدواج سفید در ایران! زیاده روی در رابطه جنسی چه تبعاتی دارد؟ انسان های نرمال هر چند وقت یکبار رابطه جنسی دارند؟ آشنایی با رفتارهای جنسی پر خطر ! جمله ای که اختلافات و بحث های زناشویی را پایان میدهد! آمیزش جنسی برای چه کسانی مضر است؟ سکس تراپی یا آمیزش درمانی برای چه کسانی لازم است؟ با شوهر دروغگو چگونه رفتار کنیم؟ آشنایی با 8 انحراف جنسی شایع افزایش میل جنسی و بهبود روابط زناشویی با روغن های اسانس! جذاب ترین روز برای رابطه جنسی از نظر خانم ها ! باورهای نادرست درباره ارگاسم زنان در رابطه جنسی! چه زمانی رابطه جنسی برای بدن مضر است؟ جذاب ترین رفتارهای جنسی در روابط زناشویی ! مقایسه همسر با دیگران چه آسیبی به زندگی میزند؟ 4 سوال جنسی رایج در بین آقایان 10 کاری که قبل از رابطه جنسی نباید انجام داد!

داغ ترین مطالب

تعقیب همسر خود را به ما بسپارید !!!
کلیپ بسیار تلخ ارژنگ امیر فضلی درباره تقسیم دریای خزر! «دیپورت» اشتباهی یک جانباز به افغانستان؟! (فیلم) سارقان نخبه و برتر ایران !
چه کسانی شب‌ها دلار می‌خرند؟!
وضعیت اجنه و از ما بهتران در ایران (فیلم) آیا اعترافات اطرافیان ترامپ موجب برکناری او خواهد شد؟ ۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند!
عکسی که زن و شوهر آدمخوار را لو داد !
پاسخ مسئولین به کمپین فرزندت_کجاست ؟ دلار بخریم یا نه؟ (عکس) گور خوابی که قهرمان تکواندو و دانشجوی دکتری شد !
شهری ترسناک که به دست اجنه و موجودات فرازمینی ساخته شده است!
ماجرای تکان دهنده اردوی دانش آموزی یزد به گرجستان! خانم‌های خانه‌دار به شمش و طلای آب شده رو آورده‌اند! وزیر کار، بیکار شد/ رای عدم اعتماد به ربیعی
چرا زنان امروزی شوهرانشان را کتک میزنند؟!
(فیلم) در صورت پیروزی هیتلر دنیا چگونه میشد؟ یک پیش بینی علمی وحشتناک! ازدواج مرد عرب با یک جن به نام میمونه !
(فیلم) خاطره جالب یک توریست درباره پول های ایرانی!
راهکارهای رئیس دولت اصلاحات برای خروج از وضع کنونی کشور ناگفته های جنسی از حرمسراهای قاجار ! (عکس) اجسادی که پس از مرگ مدلینگ شدند !
«طرح خدمت سربازی دخترها» در مجلس
چرا زنان حرم ناصرالدین شاه سبیل داشتند؟ جادویی شدن با خوردن آب گندیده جسد مکشوفه ! (عکس) تجمع طلاب مشهدی در اعتراض به وضعیت معیشتی مردم
این سه دختر پدرشان را به طرز فجیعی کشتند
چگونه خاطرات و اتفاق های بد گذشته را فراموش کنیم؟ گریه های پسر ۶ ساله پدر را از اعدام نجات داد مذاکره رییس جمهور روحانی و ترامپ در 28 مرداد؟
صیغه و ازدواج موقت 99 هزار تومانی!
پلان های سخیف جنسی، واکنش های تند به فیلم هزارپا ! ماجرای عجیب اخراج 3 استاد دانشگاه نخبه ! حقایقی شگفت انگیز درباره بدن انسان !!!
پربازدیدترین ها
پر بحث ترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان
/  پربازدید ترین اخبار تصویری هفته
/  پربازدید ترین ویدیو های هفته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.