سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Friday, 2018 17 August - جمعه 26 مرداد 1397

بخش ها

00 : 01 - 25 ارديبهشت 1397

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته فیزیک

ساعد نیوز: دانشجویان رشته فیزیک می توانند برای آشنایی با حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته خود، مطلب زیر را مطالعه نمایند.

کد: 1805156630
آخرین بروزرسانی: 48 : 01 - 26 ارديبهشت 1397

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری فیزیک

 سازمان سنجش برای تمامی داوطلبانی که در آزمون دکتری 97 ثبت نام کرده اند ، کارنامه آزمون دکتری منتشر می کند . در این کارنامه اطلاعاتی مانند تراز داوطلب وجود دارد که از درصد دروس و استفاده از روش های آماری محاسبه می شود. تراز داوطلب با توجه به آخرین آزمون برگزار شده در سازمان سنجش تخمین زده می‌شود و به دانشجو تراز حدودی در دانشگاه دولتی اعلام می‌شود. یعنی تراز علمی با توجه به تعداد شرکت کنندگان، به طور واقعی محاسبه می‌شود.

در آزمون دکتری عدد رتبه صرفا نشانگر عملکرد داوطلب نسبت به سایرین است و ملاک سنجش داوطلب در کنکور دکتری ،تراز وی است در نتیجه اطلاعات مطلب زیر بر پایه تراز داوطلبان می باشد. 

داوطلبان می توانند تراز خود را که در کارنامه دکتری 97 ، توسط سازمان سنجش محاسبه شده است ، با تراز های ارائه شده در جدول زیر، مقایسه نمایند و از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته دکتری 97 ، مطلع گردند. 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری فیزیک به تفکیک دانشگاه های مختلف به شرح زیر می باشد :

نام دانشگاه یا موسسهنام گرایشدورهنمره حدنصاب دانشگاه
فیزیک / دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه4270
فیزیک / دانشگاه تهرانحالت جامدروزانه4133
فیزیک / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهران روزانه3903
فیزیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهرانحالت جامدروزانه3801
فیزیک / دانشگاه تربیت مدرساتمی و مولكولیروزانه3767
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانحالت جامدروزانه3689
فیزیک / دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهرانحالت جامدروزانه3518
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهراناتمی و مولكولیروزانه3479
فیزیک / دانشگاه تهراناتمی و مولكولیروزانه3412
فیزیک / دانشگاه تهرانذرات بنیادیروزانه3412
فیزیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهراناتمی و مولكولیروزانه3388
فیزیک / دانشگاه صنعتی اصفهانحالت جامدروزانه3378
فیزیک / مركز تحصیلات تكمیلی در علوم پایه - زنجانحالت جامدروزانه3327
فیزیک / دانشگاه تهرانفیزیك نجومیروزانه3195
فیزیک / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)حالت جامدروزانه3165
فیزیک / دانشگاه اصفهانحالت جامدروزانه3079
فیزیک / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)اتمی و مولكولیروزانه2951
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهدحالت جامدروزانه2949
فیزیک / دانشگاه اصفهاناتمی و مولكولیروزانه2886
فیزیک / مركز تحصیلات تكمیلی در علوم پایه - زنجاناتمی و مولكولیروزانه2868
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسرحالت جامدروزانه2851
فیزیک / دانشگاه قمحالت جامدروزانه2823
فیزیك محاسباتی / مركز تحصیلات تكمیلی در علوم پایه - زنجان روزانه2798
فیزیک / دانشگاه شیرازاتمی و مولكولیروزانه2787
فیزیک / دانشگاه كاشاناتمی و مولكولیروزانه2782
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسراتمی و مولكولیروزانه2738
فیزیک / دانشگاه اراكحالت جامدروزانه2730
فیزیک / دانشگاه سمنانحالت جامدروزانه2710
فیزیک / دانشگاه خوارزمی - تهراناتمی و مولكولیروزانه2694
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتهسته ایروزانه2661
فیزیک / دانشگاه بوعلی سینا - همداناتمی و مولكولیروزانه2611
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتاتمی و مولكولیروزانه2602
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهدهسته ایروزانه2568
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسرهسته ایروزانه2546
پلاسمای پزشكی / فیزیک / دانشگاه خوارزمی - تهران روزانه2544
فیزیک / دانشگاه شهید باهنر - كرماناتمی و مولكولیروزانه2500
فیزیک / دانشگاه زنجانحالت جامدروزانه2500
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهراناتمی و مولكولیپردیس خودگردان2466
فیزیک / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانحالت جامدپردیس خودگردان2434
فیزیک / دانشگاه شهید چمران - اهوازاتمی و مولكولیروزانه2420
فیزیک / دانشگاه تربیت مدرساتمی و مولكولینوبت دوم2391
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهدفیزیك نظریروزانه2350
فیزیک / مركز تحصیلات تكمیلی در علوم پایه - زنجانفیزیك نجومیروزانه2331
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهدذرات بنیادیروزانه2298
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتحالت جامدروزانه2279
فیزیک / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهران نوبت دوم2232
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسرذرات بنیادیروزانه2150
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرودحالت جامدروزانه2032
فیزیک / دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهرانهسته ایروزانه2023

 

نام دانشگاه یا موسسهنام گرایشدورهنمره حدنصاب دانشگاه
فیزیک / دانشگاه سمنانذرات بنیادیروزانه2000
فیزیک / دانشگاه سمنانفیزیك نجومیروزانه1980
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتفیزیك نظریروزانه1907
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلهسته ایروزانه1876
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهروداتمی و مولكولیروزانه1840
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلفیزیك نظریروزانه1831
فیزیک / دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهراناتمی و مولكولیروزانه1828
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتحالت جامدنوبت دوم1660
فیزیک / دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوارهسته ایروزانه1500
فیزیک / دانشگاه كاشاناتمی و مولكولینوبت دوم1455
فیزیک / دانشگاه یزداتمی و مولكولینوبت دوم1409
فیزیک / دانشگاه زنجانفیزیك نجومیروزانه1400
فیزیک / دانشگاه اراكحالت جامدنوبت دوم1364
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسرحالت جامدنوبت دوم1364
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسراتمی و مولكولینوبت دوم1336
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهرودحالت جامدنوبت دوم1320
فیزیک / دانشگاه زنجاناتمی و مولكولیروزانه1300
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانپیام نور1279
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسرذرات بنیادینوبت دوم1225
فیزیک / دانشگاه سمنانحالت جامدنوبت دوم1199
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهدحالت جامدنوبت دوم1167
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهروداتمی و مولكولینوبت دوم1155
فیزیک / دانشگاه صنعتی امیركبیر - تهران پردیس خودگردان1132
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسرهسته اینوبت دوم1115
فیزیک / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهراناتمی و مولكولیپردیس خودگردان1091
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهدهسته اینوبت دوم1066
فیزیک / دانشگاه بوعلی سینا - همداناتمی و مولكولینوبت دوم1056
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان تهران - مركز تحصیلات تكمیلی تهرانهسته ایپیام نور1006
فیزیک / دانشگاه تبریزاتمی و مولكولینوبت دوم988
فیزیک / دانشگاه اراكهسته اینوبت دوم971
فیزیک / دانشگاه ارومیهاتمی و مولكولینوبت دوم937
فیزیک / دانشگاه فردوسی مشهدذرات بنیادینوبت دوم811
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلهسته اینوبت دوم754
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان فارس - مركز شیرازفیزیك نظریپیام نور410
فیزیک / دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهدهسته ایپیام نور300
فیزیک / دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلفیزیك نظرینوبت دوم239
فیزیک / دانشگاه حكیم سبزواری - سبزوارهسته ایپردیس خودگردان200
فیزیک / دانشگاه ارومیههسته ایپردیس خودگردان87
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتفیزیك نظریپردیس خودگردان65
فیزیک / دانشگاه گیلان – رشتهسته ایپردیس خودگردان65
فیزیک / دانشگاه ارومیهاتمی و مولكولیپردیس خودگردان47
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسراتمی و مولكولیپردیس خودگردان46
فیزیک / دانشگاه كاشانهسته ایپردیس خودگردان46
فیزیک / دانشگاه مازندران - بابلسرهسته ایپردیس خودگردان46
فیزیک / دانشگاه صنعتی شاهروداتمی و مولكولیپردیس خودگردان31
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتحالت جامدپردیس خودگردان31
فیزیک / دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهدفیزیك نجومیغیرانتفاعی24
فیزیک / دانشگاه گیلان - رشتاتمی و مولكولیپردیس خودگردان24

  چاپ مقاله isi

  ترجمه تخصصی

جام جهانی 2018  روسیه-
آخرین اخبار و نتایج جام جهانی
  • صفحه نخست
  • چاپ
آیا این خبر را پسندیدید؟ به اشتراک بگذارید
شبکه مترجمین اشراق
مطالب مرتبط
اعلام تاریخ احتمالی انتشار نتایج آزمون دکتری تخصصی 1397
اعلام تاریخ احتمالی انتشار نتایج آزمون دکتری تخصصی 1397
سیاره های جدید و مشابه زمین شناسایی شده اند !
سیاره های جدید و مشابه زمین شناسایی شده اند !
جزئیات نحوه برگزاری آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور
جزئیات نحوه برگزاری آزمون زبان دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور
شرایط و مدارک مورد نیاز آزمون سردفتری اسناد رسمی
شرایط و مدارک مورد نیاز آزمون سردفتری اسناد رسمی
شرایط و مدارک مورد نیاز آزمون دفتریاری
شرایط و مدارک مورد نیاز آزمون دفتریاری
تحمل ازدواج ناموفق به خاطر بچه ها کار درستی است؟!
تحمل ازدواج ناموفق به خاطر بچه ها کار درستی است؟!
شرایط و مدارک مورد نیاز آزمون وکالت در سال 97
شرایط و مدارک مورد نیاز آزمون وکالت در سال 97
شرایط انتخاب رشته آزمون سراسری 97 براساس سوابق تحصیلی
شرایط انتخاب رشته آزمون سراسری 97 براساس سوابق تحصیلی

نظر خود را بنویسید

ثبت دیدگاه

نام:

ایمیل: غیر ضروری - نمایش داده نمی شود

ثبت نظر

پیشنهاد شده

10 رفتار مشمئز کننده در زندگی زناشویی که کمتر کسی آنها را تحمل میکند ! آیا کسی که خیانت کند باز هم کار خود را تکرار خواهد کرد؟ چرا زنان خوشگل اکثرا با مردان زشت ازدواج میکنند؟! علت اصلی گرایش جوانان به همجنس بازی ! 7 تفاوت رایج در میل جنسی زنان و مردان 10 چیز را در رابطه تان اصلا و ابدا قربانی نکنید ! شش جمله خطرناک در زندگی زناشویی وابستگی شوهر به خانواده اش چه زمانی مشکل ساز میشود؟ شوهران نمونه چه ویژگی و خصلت هایی دارند؟ نقش فیلم های پورنو در روابط جنسی زن و مرد 8 زنی که مردان از آنها فراری اند ! بررسی ابعاد عشق و عاشقی از دیدگاه روانشناسی عصبی هایپر سکشوال یا اعتیاد جنسی چیست ؟ چرا نباید با مرد متاهل وارد رابطه احساسی و جنسی شد ؟ خانم های مورد علاقه آقایان چه ویژگی هایی دارند؟ رازهایی درباره مردان که هر زنی باید آنها را بداند ! صدمات و آسیب های رابطه جنسی 15 نشانه داشتن تفاهم با همسر چرا برخی مردان طالب رابطه جنسی با زنان بدکاره هستند ؟ علت تنفر از شوهر در دوران بارداری چیست؟ خیانت جنسی چه تفاوت هایی با خیانت عشقی دارد؟ 10 نشانه اصلی مردانی که از زنان سوءاستفاده میکنند! رابطه جنسی زود گذر با یک غریبه چه آسیبی به روان میزند؟ اوج میل جنسی زنان در چه سنی است؟ 10 مشکل اساسی در ازدواج های بدون رابطه جنسی ! 10کاری که پایان زندگی زناشویی را نشان میدهد ! خانم ها چرا زیاد گریه میکنند؟! چه میزان رابطه جنسی نرمال و رفتار سالم محسوب میشود؟ همه چیز درباره طلاق عاطفی زن و شوهر ! چه زمانی آماده برای بچه دار شدن هستید!؟ هنگام رابطه جنسی و ارگاسم چه اتفاقی در مغز می افتد؟ چرا نباید از ارتباط جنسی به عنوان ابزاری برای مجازات استفاده کرد؟ مسائلی که مردان هیچ وقت به آنها اعتراف نمیکنند! چرا بعد از مدتی رابطه زناشویی سرد و یکنواخت میشود؟ موضوعات مهمی که حتما همسر آینده تان باید بداند! نشانه های متاهل بودن مردی که با آن در ارتباط هستید! تحمل ازدواج ناموفق به خاطر بچه ها کار درستی است؟! آیا میتوان بعد از خیانت همسر دوباره به او اعتماد کرد؟ 4 موضوع رایج در اختلافات زناشویی ! مردان چگونه با احساسات و ذهن زنان بازی میکنند؟! رابطه جنسی قبل از ازدواج خوب است یا بد؟ 10 اشتباه ویران کننده آقایان در رابطه جنسی ! باورهای غلط رایج درباره تمایلات جنسی! بهترین زمان برقراری رابطه جنسی چه زمانی است؟ جملاتی که گفتن آنها موجب سرد شدن روابط احساسی و زناشویی میشود ! حین رابطه جنسی از چه کلمات و جملاتی استفاده کنیم؟ چگونه با متفاوت بودن تمایلات جنسی همسرمان کنار بیاییم؟ آشنایی با فیزیولوژی جنسی و مکانیزم ارگاسم در خانم ها ! چگونه در مسائل جنسی از همسر خود انتقاد کنیم ؟ 5 حقیقت تلخ درباره خیانت که متاهلین باید بدانند! چرا مردان بعد از پدر شدن افسرده میشوند!؟ دو دلیل عمده طلاق زوجین از دیدگاه روانشناسی رابطه‌جنسی به عنوان یک سلاح در زندگی مشترک ! باورهای اشتباه درباره پورنوگرافی یا تصاویر مستهجن 18+ چرا بعد از رابطه جنسی حتما باید دوش گرفت؟ مهمترین دلایل خیانت به همسر ! تفاوت های میل جنسی در زنان و مردان ! حرفهایی که موجب شعله ور کردن دعوای زن و شوهری میشود ! 12 کار ممنوع بعد از دعوای زن و شوهری ! راهکارهایی برای داشتن زندگی زناشویی شاد و رمانتیک ! اشتباهات بزرگ زنان در زندگی زناشویی ! مهمترین و شایعترین بیماری های جنسی در مردان! بی میلی جنسی و سرد مزاجی زنان ناشی از چیست؟ انتقال بیماری های جنسی و مقاربتی بدون رابطه جنسی ! نداشتن رابطه جنسی چه عواقبی دارد؟ آیا میل جنسی خیلی زیاد یک بیماری محسوب میشود؟ 10 نکته روانشناسی درباره خودمان که نمی دانیم! کارهایی که زنان بعد از نزدیکی و رابطه جنسی باید انجام دهند! 10 بیماری که موجب کاهش میل جنسی خانم ها میشود! معرفی 14 بیماری مقاربتی و آمیزش جنسی همه چیز درباره ترانس سکشوال(دو جنسه ها) و عمل تغییر جنسیت‌ ! خطرناکترین و بی ثبات ترین نوع ازدواج ! همه چیز درباره ازدواج سفید در ایران! زیاده روی در رابطه جنسی چه تبعاتی دارد؟ انسان های نرمال هر چند وقت یکبار رابطه جنسی دارند؟ آشنایی با رفتارهای جنسی پر خطر ! جمله ای که اختلافات و بحث های زناشویی را پایان میدهد! آمیزش جنسی برای چه کسانی مضر است؟ سکس تراپی یا آمیزش درمانی برای چه کسانی لازم است؟ با شوهر دروغگو چگونه رفتار کنیم؟ آشنایی با 8 انحراف جنسی شایع افزایش میل جنسی و بهبود روابط زناشویی با روغن های اسانس! جذاب ترین روز برای رابطه جنسی از نظر خانم ها ! باورهای نادرست درباره ارگاسم زنان در رابطه جنسی! چه زمانی رابطه جنسی برای بدن مضر است؟ جذاب ترین رفتارهای جنسی در روابط زناشویی ! مقایسه همسر با دیگران چه آسیبی به زندگی میزند؟ 4 سوال جنسی رایج در بین آقایان 10 کاری که قبل از رابطه جنسی نباید انجام داد!

داغ ترین مطالب

تعقیب همسر خود را به ما بسپارید !!!
کلیپ بسیار تلخ ارژنگ امیر فضلی درباره تقسیم دریای خزر! «دیپورت» اشتباهی یک جانباز به افغانستان؟! (فیلم) سارقان نخبه و برتر ایران !
چه کسانی شب‌ها دلار می‌خرند؟!
وضعیت اجنه و از ما بهتران در ایران (فیلم) آیا اعترافات اطرافیان ترامپ موجب برکناری او خواهد شد؟ ۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند!
عکسی که زن و شوهر آدمخوار را لو داد !
پاسخ مسئولین به کمپین فرزندت_کجاست ؟ دلار بخریم یا نه؟ (عکس) گور خوابی که قهرمان تکواندو و دانشجوی دکتری شد !
شهری ترسناک که به دست اجنه و موجودات فرازمینی ساخته شده است!
ماجرای تکان دهنده اردوی دانش آموزی یزد به گرجستان! خانم‌های خانه‌دار به شمش و طلای آب شده رو آورده‌اند! وزیر کار، بیکار شد/ رای عدم اعتماد به ربیعی
چرا زنان امروزی شوهرانشان را کتک میزنند؟!
(فیلم) در صورت پیروزی هیتلر دنیا چگونه میشد؟ یک پیش بینی علمی وحشتناک! ازدواج مرد عرب با یک جن به نام میمونه !
(فیلم) خاطره جالب یک توریست درباره پول های ایرانی!
راهکارهای رئیس دولت اصلاحات برای خروج از وضع کنونی کشور ناگفته های جنسی از حرمسراهای قاجار ! (عکس) اجسادی که پس از مرگ مدلینگ شدند !
«طرح خدمت سربازی دخترها» در مجلس
چرا زنان حرم ناصرالدین شاه سبیل داشتند؟ جادویی شدن با خوردن آب گندیده جسد مکشوفه ! (عکس) تجمع طلاب مشهدی در اعتراض به وضعیت معیشتی مردم
این سه دختر پدرشان را به طرز فجیعی کشتند
چگونه خاطرات و اتفاق های بد گذشته را فراموش کنیم؟ گریه های پسر ۶ ساله پدر را از اعدام نجات داد مذاکره رییس جمهور روحانی و ترامپ در 28 مرداد؟
صیغه و ازدواج موقت 99 هزار تومانی!
پلان های سخیف جنسی، واکنش های تند به فیلم هزارپا ! ماجرای عجیب اخراج 3 استاد دانشگاه نخبه ! حقایقی شگفت انگیز درباره بدن انسان !!!
پربازدیدترین ها
پر بحث ترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان
/  پربازدید ترین اخبار تصویری هفته
/  پربازدید ترین ویدیو های هفته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.