سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Monday, 2018 21 May - دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

بخش ها

منابع و دروس مهندسی معدن و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب مهندسی معدن در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

کد: 1805156695
آخرین بروزرسانی: 14 : 17 - 26 ارديبهشت 1397

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن

عناوین دروس امتحانیمنابع 
زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی )عمومی : ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران.  ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان.  ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.  ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی : ۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی معدن (English for the students of mining)، تالیف محمدعلی روشن ضمیر، محمد مشیری، انتشارات سمت.  ۲- کتاب زبان تخصصی برای دانشجویان مهندسی معدن، تالیف صادق کریم پولی، انتشارات دانشگاه زنجان.
ریاضیریاضی عمومی 1 و 21 - ریاضی عمومی، ایساک مارون، ترجمه خلیل پاریاب 2 - ریاضی عمومی، جورج توماس 3 - ریاضی عمومی آدامز 1و 2
ریاضی مهندسی1 - ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده 2 - متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل
معادلات دیفرانسیل1 - معادلات دیفرانسیل، دکتر کرایه چیان 2 - معادلات دیفرانسیل، سیمونز
مقاومت مصالح1 - كتاب مقاومت مصالح بیر جانسون 2 - کتاب مقاومت مصالح، تالیف ایگورپاول پوپوف، مترجم محمدرضا افضلی، انتشارات کتاب دانشگاهی.
مکانیک سیالات1 - کتاب مکانیک سیالات شیمز 2 - کتاب مکانیک سیالات وايت
زمین شناسیساختاری1 - کتاب زمین شناسی و تکتونیک، تألیف حسن مدنی چاپ دانشگاه امیرکبیر 2 - کتاب زمین شناسی ساختاری، تالیف حسین معماریان، انتشارات دانشگاه تهران.
اقتصادی1 - کتاب زمین شناسی اقتصادی کاربردی دانشگاه فردوسی مشهد، تألیف دکتر یعقوب پور 2 - کتاب زمین شناسی کانسارها، تأمیف فریدمر 3 - کتاب زمین شناسی اقتصادی کاربردی تألیف دکتر کریم پور
کانه آرائی ( خردایش ، طبقه بندی ، جدایش فیزیکی ) و فلوتاسیونکانه آرا ئی : 1 -کتاب سه جلدی کانه آرایی، تألیف دکتر حسین نعمت اللهی 2 - کتاب دو جلدی مسایل کاربردی فرآوری مواد معدنی، تالیف دکتر صمد بنیسی

فلوتاسیون : 1 -کتاب کانه آرایی، تألیف دکتر حسین نعمت اللهی جلد دوم 2 - کتاب فلئوتاسیون دکتر بهرام رضایی انتشارات دانشگاه هرمزگان
مکانیک سنگ ( مبانی و تخصصی ) ، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، كنترل زمین و نگهداریمکانیک سنگ : 1 - درآمدی بر مکانیک سنگ تألیف محمد فاروق حسینی دانشگاه تهران، 2 - مکانیک سنگ دکتر سید رحمان ترابی دانشگاه  شاهرود

حفر چاه و فضاهای زیرزمینی : 1 - فصل حفر تونل از کتاب آتشکاری در معادن دکتر رحمت اله استوار، جلد دوم، دانشگاه امیرکبیر 2 - کتاب تونلسازی تالیف حسن مدنی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). 3 - کتاب خواص و رفتار مهندسی سنگ ها، تالیف لیان یانگ زانگ، ترجمه رضا نورانی و مصطفی شریف زاده، انتشارات صدا.

کنترل زمین و نگهداری : 1 - کتاب طراحی سیستم های نگهداری در معادن دکتر همتی ها، انتشارات جهاد دانشگاه تهران 2 - کتاب مباحث پیشرفته فنی و اقتصادی نگهداری در معادن، دکتر سید کاظم اورعی، دانشگاه امیرکبیر 3 -كتاب تونل سازی، طراحی و اجرای سیستم های نگهداری تألیف حسن مدنی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیركبیر
معدنكاری سطحی و زیر زمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویهمعدنکاری سطحی و زیرزمینی : 1  - كتاب طراحی و برنامه ریزی در معادن روباز، تألیف علی اصغر خدایاری و مهدی یاوری 2 - كتاب روش های استخراج معادن سطحی، تألیف دكتر مرتضی اصانلو

اقتصاد معدنی : 1 - بررسی فنی و اقتصادی پروژه های معدنی، دکتر علی فضلوی 2 - اقتصاد مهندسی یا ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعتی، محمدمهدی اسكونژاد

چالزنی و انفجار : 1 - کتاب چالزنی و آتشباری، تألیف مهندس رحمت اله استوار، دانشگاه امیرکبیر 2 - کتاب آتشکاری در معادن، تألیف مهندس رحمت اله استوار

تهویه : 1 - کتاب تهویه در معادن تألیف حسن مدنی چاپ نشر دانشگاهی  ۲- کتاب مهندسی تهویه معادن، تالیف سی.جی هال، ترجمه رحمان صمدزادگان، انتشارات نوپردازان.
ژئوفیزیك و ژئوشیمی اكتشافی و ارزیابی ذخایرمعدنیژئوفیزیک : 1 - کتاب ژئوفیزیک تلفورد 2 - کتاب ژئوفیزیک کلاگری 3 - کتاب ژئوفیزیک دکتر نوروزی دانشگاه تهران 4 - كتاب روش های الكتریكی در ژئوفیزیك ، تألیف دكتر نوروزی، دانشگاه تهران

ژئوشیمی اکتشافی : 1 - کتاب اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، تألیف حسنی پاک 2 - ژئوشیمی اكتشافی ( محیط سنگی ) تألیف حسنی پاک

ارزیابی ذخایر معدنی : 1 - اصول پی جویی اكتشاف و ارزیابی ذخایر معدنی، تألیف حسن مدنی 2 - کتاب مدل سازی فیزیکی و ارزیابی ذخایر معدنی، تالیف بهزاد تخم چی، علی خوبانی، انتشارات دانشگاه شاهرود.
ژئوشیمی اكتشافی، آب های زیرزمینی و كانه آرائی ( (خردایش ، طبقه بندی ، جدایش فیزیكی).ژئوشیمی اکتشافی : 1 - کتاب اصول اکتشافات ژئوشیمیایی، تألیف حسنی پاک 2 - ژئوشیمی اكتشافی ( محیط سنگی ) تألیف حسنی پاک

آب های زیرزمینی : 1 - مبانی آب های زيرزمینی محمد نخعی 2 - آب های زيرزمینی محمود صداقت

کانه آرا ئی : 1 -کتاب سه جلدی کانه آرایی، تألیف دکتر حسین نعمت اللهی 2 - کتاب دو جلدی مسایل کاربردی فرآوری مواد معدنی، تالیف دکتر صمد بنیسی

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مهندسی معدن

ضرایب و گرایش های مجموعه مهندسی معدن براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- ریاضی (ریاضی عمومی 1و2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، 3- مقاومت مصالح، 4- مکانیک سیالات، 5- زمین شناسی (زمین شناسی ساختاری و اقتصادی)، 6- کانه آرایی (خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی) و فلوتاسیون، 7- مکانیک سنگ (مبانی و تخصصی)، حفر چاه و فضاهای زیرزمینی، کنترل زمین و نگهداری، 8- معدنکاری سطحی و زیرزمینی، اقتصاد معدنی، چالزنی و انفجار و تهویه، 9- ژئوفیزیک و ژئوشیمی اکتشافی و ارزیابی ذخایر معدنی، 10- ژئوشیمی اکتشافی، آب های زیرزمینی و کانه آرائی (خردایش، طبقه بندی، جدایش فیزیکی).

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
12345678910
مهندسی معدن1) فرآوری مواد معدنی1232227000
2) مکانیک سنگ2232220700
3) استخراج معدن3232220070
4) اکتشاف معدن4232220007
5) تونل و فضاهای زیرزمینی2232220700
6) معدن و محیط زیست52322200007
7) اقتصاد و مدیریت معدنی3232220070

  چاپ مقاله isi

  ترجمه تخصصی

  • صفحه نخست
  • چاپ
آیا این خبر را پسندیدید؟ به اشتراک بگذارید
شبکه مترجمین اشراق
مطالب مرتبط
منابع و دروس ایران شناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس ایران شناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته مشاوره و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته مشاوره و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مطالعات زنان و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مطالعات زنان و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه مدرسی معارف اسلامی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه مدرسی معارف اسلامی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه روانشناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه روانشناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه زبان شناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه زبان شناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم زمین و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه علوم زمین و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه زبان انگلیسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس مجموعه زبان انگلیسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
نظرات ثبت شده برای این مطلب
نظر شما

نام:

ایمیل: غیر ضروری - نمایش داده نمی شود

ثبت نظر
پربازدیدترین ها
پر بحث ترین ها
کنفرانس ریاضی موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان
/  پربازدید ترین اخبار تصویری هفته
/  پربازدید ترین ویدیو های هفته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.