سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Friday, 2018 17 August - جمعه 26 مرداد 1397

بخش ها

منابع و دروس علوم اجتماعی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب علوم اجتماعی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

کد: 1805176784
آخرین بروزرسانی: 01 : 17 - 27 ارديبهشت 1397

منابع کنکور کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

عناوین دروس امتحانیمنابع 

زبان عمومی و تخصصی

( انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی )

1 - 504 لغت 2 - کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته جامعه شناسی دکتر محمد حسن کشاورز 3 - کتاب زبان تخصصی علوم اجتماعی تهیه و تنظیم یحیی علی بابایی و غلامرضا جمشیدی ها 4 - راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی بهناز ربیعی
روش تحقیق1 - پیمایش در تحقیقات اجتماعی، دی.ای،دواس، ترجمه، هوشنگ نایبی 2 - نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ترز بیکر، ترجمه ی هوشنگ نایبی 3 - خلاصه مباحث اساسی در روش تحقیق و آمار علوم اجتماعی / تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد 4 - طراحی پژوهشهای اجتماعی، نورمن بلیکی ترجمه ی حسن چاوشیان 5 - راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی دلبرت میلر ترجمه هوشنگ نایبی 6 - روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول و دوم تالیف ارل ببی ترجمه دکتر رضا فاضل 7 - روش های تحقیق در علوم اجتماعی جلد اول تالیف دکتر باقر ساروخانی 8 - کندوکاوها و پنداشته ها دکتر فرامرز رفیع پور 9 - کتاب درآمدی بر تحقیق کیفی، اووه فلیک، ترجمه هادی جلیلی
نظریه های جامعه شناسی1 - نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر / جورج ریتزر، ترجمه محسن ثلاثی 2 - خلاصه مباحث اساسی در نظریه های جامعه شناسی / تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد 3 - زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی/ لوئیس کوزر، ترجمه محسن ثلاثی 4 - مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی / ریمون آرون؛ ترجمه باقر پرهام
مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی1 - انسان شناسی فرهنگی ترجمه محسن ثلاثی 2 - انسان شناسی عمومی، دکتر عسکری خانقاه 3 - انسان شناسی کشف تفاوتهای انسانی ترجمه محسن ثلاثی 4 - تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی، دکتر فکوهی 5 - درآمدی بر انسان شناسی ترجمه د کتر فکوهی 6 - پاره های انسان شناسی، دکتر فکوهی 7 - زنان ایل بهمئی، ترجمه دکتر رفیع فر 8 -  تأملی بر خاستگاه جامعه روستایی ترجمه دکتر رفیع فر، دانشنامه جهان اسلام 9 -  فرهنگ برادوستی ترجمه دکتر رفیع فر، دانشنامه جهان اسلام 10 -  منشأ عالم، حیات، انسان و زبا ن ترجمه دکتر رفیع فر 11 -  انسان شناسی خانواده و خویشاوندی، دکتر مقصودی 12 -  مردم شناسی جنسیت، دکتر نرسسیانس 13 -  درآمدی بر انسان شناسی سیاسی، ترجمه دکتر فکوهی 14 -  انسان شناسی شهری، دکتر فکوهی
جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی1 - مبانی جمعیت شناسی، دکتر امانی 2 - جمعیت شناسی جهان، دکتر امانی 3 - روشهای تحلیل جمعیت شناسی، پولار و دیگران 4 - روشهای تحلیل جمعیت شناسی، دکتر حبیب الله زنجانی 5 - روشهای تحلیل جمعیت شناسی، دکتر کاظمی پور 6 - جمعیت، توسعه و بهداشت باروری، دکتر محمد میرزایی، دکتر زنجانی و دیگران 7 - کتاب جمعیت و توسعه با تأئید بر ایرا ن ( 10 مقاله دکتر محمد میرزایی) 8 - گفتاری بر جمعیت شناسی کاربردی، دکتر میرزایی 9 - جمعیت شناسی ایران دکتر امانی 10 - روش های مقدماتی تحلیل جمعیت دکتر حسن سرایی 11 - مبانی جمعیت شناسی سعید تمنا 12 -  نظریات جمعیتی، دکتر کتابی 13 -  نظریات مهاجرت، دکتر لهسایی زاده 14 -  درآمدی بر مطالعات جمعیتی، دکتر حسین محمودیان
مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی1 - جامعه شناسی / آنتونی گیدنز؛ ترجمه حسن چاوشیان 2- خلاصه مباحث اساسی در مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی / تدوین با همکاری رتبه های اول کنکور ارشد 3 - جامعه شناسی شهری / دکتر شارع پور 4 - جامعه شناسی صنعتی / خانم نیره توکلی 5 - جامعه شناسی خانواده / باقر ساروخانی 6 - جامعه شناسی ارتباطات / باقر ساروخانی 7 - جامعه شناسی توسعه / مصطفی ازکیا و غلامرضا غفار ی 8 - جامعه شناسی روستایی / منصور وثوقی 9 - جامعه شناسی روستایی / مهدی طالب 10 - روانشناسی اجتماعی / الیوت ارونسون؛ ترجمه حسین شکرکن 11 - نظریه ها در روانشناسی اجتماعی / مورتون دوچ و روبرت کراوس؛ ترجمه مرتضی کتبی 12 - تئوری های انقلاب / استانفورد کوهن؛ ترجمه علیرضا طیب 13 - جامعه شناسی انقلاب / دکتر پناهی 14 - جامعه شناسی تغییرات اجتماعی / غلامرضا غفاری و عادل ابراهیمی لویه 15 - جامعه شناسی سازما نها / آرین قلی پور 16 - جامعه شناسی آموزش و پرورش / دکتر محمود شارع پور 17 - جامعه شناسی سیاسی / حسین بشیریه 18 - جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی / حسن ملک  انتشارات دانشگاه پیام نور 19 - جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی / دکتر یحیی علی بابایی 20 - آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)/ رحمت الله صدیق سروستانی  انتشارات آن 21 - جامعه شناسی پزشکی محمد توکل  انتشارات دانشگاه صنعتی شریف 22 - جامعه شناسی کار و شغل / غلامعباس توسلی
مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی۱- کتاب مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه، تالیف دومینیک استیریناتی، ترجمه ثریا پاک نظر، انتشارات گام نو. ۲- کتاب مطالعات فرهنگی؛ دیدگاه ها و مناقشات، تالیف محمد رضایی، انتشارات جهاد دانشگاهی.  ۳- کتاب مطالعات فرهنگی؛ اصول و مبانی، مهری بهار، انتشارات سمت.
مردم شناسی فرهنگی۱- کتاب انسان شناسی فرهنگی (مردم شناسی فرهنگی)، تالیف امان الله قرایی مقدم، انتشارات ابجد.  ۲- کتاب انسان شناسی فرهنگی، تالیف بیتس و دانیل و فرد بلاگ، مترجم محسن ثلاثی، انتشارات علمی.  ۳- کتاب زمینه فرهنگ شناسی، تالیف محمود روح الامینی، انتشارات عطار.
نظریه های مطالعات جوانان۱- کتاب مبانی جامعه شناسی جوانان، تالیف برنهارد شفرز، ترجمه کرامت الله راسخ، انتشارات نی.  ۲- کتاب جامعه شناسی جوانان ایران، تالیف محمد سعید ذکایی، انتشارات آگه.  ۳- کتاب فرهنگ مطالعات جوانان، تالیف محمدسعید ذکائی، انتشارات آگه.
آمار و ریاضی1 - کتاب روشهای آماری، دکتر کریم منصورفر 2 - ریاضیات برای دانشجویان علوم اجتماعی، دکتر کریم منصورفر 
حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی۱- کتاب نظریه رفاه، سیاست اجتماعی چیست، تالیف فیتز پتریک، تونی، ترجمه هرمز همایون پور، انتشارات گام نو.  ۲- کتاب مقدمه ای بر سیاستگذاری اجتماعی، تالیف بلیکمور، کن، ترجمه علی اصغر سعیدی و سعید صادقی، انتشارات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.  ۳- کتاب برنامه ریزی و چشم انداز آینده آن در ایران، تالیف فیروز توفیق، مؤسسه عالی سازمان مدیریت.
تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها۱- کتاب اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه تهران.  ۲- کتاب اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، تالیف سیدحسن معصومی اشکوری، انتشارات پیام.  ۳- کتاب مبانی برنامه ریزی منطقه ای، تالیف مظفر صرافی، انتشارات سمت.
حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم۱- کتاب تکنیک ها و مدل های برنامه ریزی توریسم، تالیف جعفر کریمی، محمدرضا محبوب فر، انتشارات ارکان دانش.  ۲- کتاب برنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای، تالیف بهرام رنجبریان و محمد زاهدی، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.  ۳- کتاب اصول علم اقتصاد، تالیف میثم موسایی، انتشارات نور و علم.
دانش اجتماعی مسلمین۱- کتاب تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، تالیف گروه مولفین، انتشارات سمت.  ۲- کتاب درآمدی بر جامعه شناسی اسلامی (دو جلد)، تالیف پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت.  ۳- کتاب دانش مسلمین، تالیف محمدرضا حکیمی، انتشارات دلیل ما.
فلسفه اسلامی۱- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۱)، تالیف علی شیروانی، انتشارات الزهراء.  ۲- کتاب شرح و ترجمه بدایه الحکمه علامه طباطبایی (جلد ۲ و ۳ و ۴)، تالیف علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.  ۳- کتاب ترجمه و شرح نهایه الحکمه، تالیف سیدمحمدحسین طباطبائی، شارح علی شیروانی، انتشارات بوستان کتاب قم.  ۴- کتاب شرح مبسوط منظومه، تالیف مرتضی مطهری، انتشارات حکمت.  ۵- کتاب دروس شرح منظومه: حکمت (۱ و ۲ و ۳)، تالیف یحیی انصاری شیرازی، انتشارات بوستان کتاب قم.  ۶- کتاب تاریخ فلسفه در اسلام (جلد ۱ و ۲) (تنها فلاسفه و مکاتب مهم)، تالیف میان محمد شریف ، نصرالله پورجوادی ، اسماعیل سعادت، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. 

نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه علوم اجتماعی براساس دفترچه آزمون سال 97

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، 2- روش تحقیق، 3- نظریه های جامعه شناسی، 4- مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی، 5- جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی جمعیت شناسی، 6- مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی، 7- مفاهیم و حوزه های مطالعات فرهنگی، 8- مردم شناسی فرهنگی، 9- نظریه های مطالعات جوانان، 10- آمار و ریاضی، 11- حوزه ها و مفاهیم اساسی رفاه اجتماعی، 12- تئوری های برنامه ریزی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای و حوزه تکنیک ها و روش ها، 13- حوزه ها و مفاهیم اساسی برنامه ریزی توریسم، 14- دانش اجتماعی مسلمین، 15- فلسفه اسلامی.

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
123456789101112131415
1) مردم شناسی -122230000000
2) جمعیت شناسی -222203000000
3) جامعه شناسی -3222003000000
4) برنامه ریزی رفاه اجتماعی-52220000000400
5) جامعه شناسی انقلاب اسلامی-3222003000000
6) مطالعات فرهنگی-621100021000
7) مطالعات جوانان-722200020200
8) مدیریت خدمات اجتماعی-621100021000
9) مدیریت راهبردی فرهنگ-6211000210000
10) برنامه ریزی توسعه منطقه ای-8222000000400
11) برنامه ریزی گردشگری-9222000000400
12) دانش اجتماعی مسلمین-10232000000030
13) فلسفه علوم اجتماعی-1122300000003
14) گردشگری مذهبی-8222000000400
15) مطالعه اوقات فراغت-7222000202000
16) پژوهش علوم اجتماعی-4242000000200
17) جامعه شناسی ورزشی *-322200300000
18) توسعه محلی1) شهری8222003000400
2) روستایی8222003000400

* پذیرش دانشجو در رشته جامعه شناسی ورزشی (رشته 17) فقط برای دانشگاه آزاد اسلامی صورت می گیرد.

  چاپ مقاله isi

  ترجمه تخصصی

جام جهانی 2018  روسیه-
آخرین اخبار و نتایج جام جهانی
  • صفحه نخست
  • چاپ
آیا این خبر را پسندیدید؟ به اشتراک بگذارید
شبکه مترجمین اشراق
مطالب مرتبط
امکان انتخاب همه گروه‌های آزمایشی برای داوطلبان کارشناسی سوابق تحصیلی
امکان انتخاب همه گروه‌های آزمایشی برای داوطلبان کارشناسی سوابق تحصیلی
منابع مورد نیاز برای آزمون سردفتری ازدواج
منابع مورد نیاز برای آزمون سردفتری ازدواج
قیمت خودروهای وارداتی و خارجی در پنجشنبه 11 مرداد 97 - جدول
قیمت خودروهای وارداتی و خارجی در پنجشنبه 11 مرداد 97 - جدول
چرا دیر شام خوردن برای بدن مضر و خطرناک است؟
چرا دیر شام خوردن برای بدن مضر و خطرناک است؟
منابع دروس مورد نیاز جهت شرکت در آزمون قضاوت
منابع دروس مورد نیاز جهت شرکت در آزمون قضاوت
قیمت خودروهای وارداتی و خارجی در شنبه 13 مرداد 97 - جدول
قیمت خودروهای وارداتی و خارجی در شنبه 13 مرداد 97 - جدول
چرا اینستاگرام بدترین شبکه اجتماعی برای سلامت شناخته شد ؟
چرا اینستاگرام بدترین شبکه اجتماعی برای سلامت شناخته شد ؟
قانون وزارت علوم درباره شرایط انصراف از دانشگاههای غیرانتفاعی
قانون وزارت علوم درباره شرایط انصراف از دانشگاههای غیرانتفاعی

نظر خود را بنویسید

ثبت دیدگاه

نام:

ایمیل: غیر ضروری - نمایش داده نمی شود

ثبت نظر

پیشنهاد شده

10 رفتار مشمئز کننده در زندگی زناشویی که کمتر کسی آنها را تحمل میکند ! آیا کسی که خیانت کند باز هم کار خود را تکرار خواهد کرد؟ چرا زنان خوشگل اکثرا با مردان زشت ازدواج میکنند؟! علت اصلی گرایش جوانان به همجنس بازی ! 7 تفاوت رایج در میل جنسی زنان و مردان 10 چیز را در رابطه تان اصلا و ابدا قربانی نکنید ! شش جمله خطرناک در زندگی زناشویی وابستگی شوهر به خانواده اش چه زمانی مشکل ساز میشود؟ شوهران نمونه چه ویژگی و خصلت هایی دارند؟ نقش فیلم های پورنو در روابط جنسی زن و مرد 8 زنی که مردان از آنها فراری اند ! بررسی ابعاد عشق و عاشقی از دیدگاه روانشناسی عصبی هایپر سکشوال یا اعتیاد جنسی چیست ؟ چرا نباید با مرد متاهل وارد رابطه احساسی و جنسی شد ؟ خانم های مورد علاقه آقایان چه ویژگی هایی دارند؟ رازهایی درباره مردان که هر زنی باید آنها را بداند ! صدمات و آسیب های رابطه جنسی 15 نشانه داشتن تفاهم با همسر چرا برخی مردان طالب رابطه جنسی با زنان بدکاره هستند ؟ علت تنفر از شوهر در دوران بارداری چیست؟ خیانت جنسی چه تفاوت هایی با خیانت عشقی دارد؟ 10 نشانه اصلی مردانی که از زنان سوءاستفاده میکنند! رابطه جنسی زود گذر با یک غریبه چه آسیبی به روان میزند؟ اوج میل جنسی زنان در چه سنی است؟ 10 مشکل اساسی در ازدواج های بدون رابطه جنسی ! 10کاری که پایان زندگی زناشویی را نشان میدهد ! خانم ها چرا زیاد گریه میکنند؟! چه میزان رابطه جنسی نرمال و رفتار سالم محسوب میشود؟ همه چیز درباره طلاق عاطفی زن و شوهر ! چه زمانی آماده برای بچه دار شدن هستید!؟ هنگام رابطه جنسی و ارگاسم چه اتفاقی در مغز می افتد؟ چرا نباید از ارتباط جنسی به عنوان ابزاری برای مجازات استفاده کرد؟ مسائلی که مردان هیچ وقت به آنها اعتراف نمیکنند! چرا بعد از مدتی رابطه زناشویی سرد و یکنواخت میشود؟ موضوعات مهمی که حتما همسر آینده تان باید بداند! نشانه های متاهل بودن مردی که با آن در ارتباط هستید! تحمل ازدواج ناموفق به خاطر بچه ها کار درستی است؟! آیا میتوان بعد از خیانت همسر دوباره به او اعتماد کرد؟ 4 موضوع رایج در اختلافات زناشویی ! مردان چگونه با احساسات و ذهن زنان بازی میکنند؟! رابطه جنسی قبل از ازدواج خوب است یا بد؟ 10 اشتباه ویران کننده آقایان در رابطه جنسی ! باورهای غلط رایج درباره تمایلات جنسی! بهترین زمان برقراری رابطه جنسی چه زمانی است؟ جملاتی که گفتن آنها موجب سرد شدن روابط احساسی و زناشویی میشود ! حین رابطه جنسی از چه کلمات و جملاتی استفاده کنیم؟ چگونه با متفاوت بودن تمایلات جنسی همسرمان کنار بیاییم؟ آشنایی با فیزیولوژی جنسی و مکانیزم ارگاسم در خانم ها ! چگونه در مسائل جنسی از همسر خود انتقاد کنیم ؟ 5 حقیقت تلخ درباره خیانت که متاهلین باید بدانند! چرا مردان بعد از پدر شدن افسرده میشوند!؟ دو دلیل عمده طلاق زوجین از دیدگاه روانشناسی رابطه‌جنسی به عنوان یک سلاح در زندگی مشترک ! باورهای اشتباه درباره پورنوگرافی یا تصاویر مستهجن 18+ چرا بعد از رابطه جنسی حتما باید دوش گرفت؟ مهمترین دلایل خیانت به همسر ! تفاوت های میل جنسی در زنان و مردان ! حرفهایی که موجب شعله ور کردن دعوای زن و شوهری میشود ! 12 کار ممنوع بعد از دعوای زن و شوهری ! راهکارهایی برای داشتن زندگی زناشویی شاد و رمانتیک ! اشتباهات بزرگ زنان در زندگی زناشویی ! مهمترین و شایعترین بیماری های جنسی در مردان! بی میلی جنسی و سرد مزاجی زنان ناشی از چیست؟ انتقال بیماری های جنسی و مقاربتی بدون رابطه جنسی ! نداشتن رابطه جنسی چه عواقبی دارد؟ آیا میل جنسی خیلی زیاد یک بیماری محسوب میشود؟ 10 نکته روانشناسی درباره خودمان که نمی دانیم! کارهایی که زنان بعد از نزدیکی و رابطه جنسی باید انجام دهند! 10 بیماری که موجب کاهش میل جنسی خانم ها میشود! معرفی 14 بیماری مقاربتی و آمیزش جنسی همه چیز درباره ترانس سکشوال(دو جنسه ها) و عمل تغییر جنسیت‌ ! خطرناکترین و بی ثبات ترین نوع ازدواج ! همه چیز درباره ازدواج سفید در ایران! زیاده روی در رابطه جنسی چه تبعاتی دارد؟ انسان های نرمال هر چند وقت یکبار رابطه جنسی دارند؟ آشنایی با رفتارهای جنسی پر خطر ! جمله ای که اختلافات و بحث های زناشویی را پایان میدهد! آمیزش جنسی برای چه کسانی مضر است؟ سکس تراپی یا آمیزش درمانی برای چه کسانی لازم است؟ با شوهر دروغگو چگونه رفتار کنیم؟ آشنایی با 8 انحراف جنسی شایع افزایش میل جنسی و بهبود روابط زناشویی با روغن های اسانس! جذاب ترین روز برای رابطه جنسی از نظر خانم ها ! باورهای نادرست درباره ارگاسم زنان در رابطه جنسی! چه زمانی رابطه جنسی برای بدن مضر است؟ جذاب ترین رفتارهای جنسی در روابط زناشویی ! مقایسه همسر با دیگران چه آسیبی به زندگی میزند؟ 4 سوال جنسی رایج در بین آقایان 10 کاری که قبل از رابطه جنسی نباید انجام داد!

داغ ترین مطالب

تعقیب همسر خود را به ما بسپارید !!!
کلیپ بسیار تلخ ارژنگ امیر فضلی درباره تقسیم دریای خزر! «دیپورت» اشتباهی یک جانباز به افغانستان؟! (فیلم) سارقان نخبه و برتر ایران !
چه کسانی شب‌ها دلار می‌خرند؟!
وضعیت اجنه و از ما بهتران در ایران (فیلم) آیا اعترافات اطرافیان ترامپ موجب برکناری او خواهد شد؟ ۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند!
عکسی که زن و شوهر آدمخوار را لو داد !
پاسخ مسئولین به کمپین فرزندت_کجاست ؟ دلار بخریم یا نه؟ (عکس) گور خوابی که قهرمان تکواندو و دانشجوی دکتری شد !
شهری ترسناک که به دست اجنه و موجودات فرازمینی ساخته شده است!
ماجرای تکان دهنده اردوی دانش آموزی یزد به گرجستان! خانم‌های خانه‌دار به شمش و طلای آب شده رو آورده‌اند! وزیر کار، بیکار شد/ رای عدم اعتماد به ربیعی
چرا زنان امروزی شوهرانشان را کتک میزنند؟!
(فیلم) در صورت پیروزی هیتلر دنیا چگونه میشد؟ یک پیش بینی علمی وحشتناک! ازدواج مرد عرب با یک جن به نام میمونه !
(فیلم) خاطره جالب یک توریست درباره پول های ایرانی!
راهکارهای رئیس دولت اصلاحات برای خروج از وضع کنونی کشور ناگفته های جنسی از حرمسراهای قاجار ! (عکس) اجسادی که پس از مرگ مدلینگ شدند !
«طرح خدمت سربازی دخترها» در مجلس
چرا زنان حرم ناصرالدین شاه سبیل داشتند؟ جادویی شدن با خوردن آب گندیده جسد مکشوفه ! (عکس) تجمع طلاب مشهدی در اعتراض به وضعیت معیشتی مردم
این سه دختر پدرشان را به طرز فجیعی کشتند
چگونه خاطرات و اتفاق های بد گذشته را فراموش کنیم؟ گریه های پسر ۶ ساله پدر را از اعدام نجات داد مذاکره رییس جمهور روحانی و ترامپ در 28 مرداد؟
صیغه و ازدواج موقت 99 هزار تومانی!
پلان های سخیف جنسی، واکنش های تند به فیلم هزارپا ! ماجرای عجیب اخراج 3 استاد دانشگاه نخبه ! حقایقی شگفت انگیز درباره بدن انسان !!!
پربازدیدترین ها
پر بحث ترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان
/  پربازدید ترین اخبار تصویری هفته
/  پربازدید ترین ویدیو های هفته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.