سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Friday, 2018 22 June - جمعه 1 تير 1397

بخش ها

منابع و دروس رشته برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

کد: 1806118119
آخرین بروزرسانی: 19 : 15 - 22 خرداد 1397

منابع کنکور کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری منطقه ای و مدیریت شهری

عناوین دروس امتحانیمنابع 

زبان عمومی و تخصصی

( انگلیسی )

عمومی : ۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران. ۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان. ۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما. ۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل.

تخصصی : ۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته شهرسازی، تالیف حسین فرهادی، انتشارات سمت.  ۳- کتاب زبان تخصصی رشته شهرسازی، تالیف فرانک سعیدی فرد و مینا خندان، انتشارات رهام اندیشه.
مباحث عمومی شهرسازی ایران1 - اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران (مهدی زاده) 2 - مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 3 - مدیریت شهری (لطیفی) 4 - تحلیلی بر ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران (مشهدی زاده دهاقانی) 5 - مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری ( شیعه ) 6 - کتاب سبز شهرداری ها ( جلد 2 ، 5 و 11 ) 7 - مقدمه ای بر شهرسازی معاصر ایران (كامروا) 8 - فرایند برنامه ریزی شهری ایران (رهنمایی و شاه حسینی ) 9 - از شار تا شهر (حبیبی) 10 -  هویت شهر (بهزادفر) 11 -  تراكم در شهرسازی (عزیزی) 12 -  برنامه ریزی مسكن (پورمحمدی ) 13 -  كاربری زمین (پورمحمدی) 14 -  برنامه ریزی شهرهای جدید (زیاری) 15 -  با شهر و منطقه در ایران (شیعه) 16 -  نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسكن (مركز آمار ایران) 17 -  مباحثی در حمل ونقل شهری با تأكید بر رویكرد پایداری (سلطانی ) 18 -  شبكه ارتباطی در طراحی شهری (قریب) 19- پیش نویس برنامه ششم توسعه كشور
مبانی نظری برنامه ریزی شهری ، منطقه ای و مدیریت شهری1 - مبانی و تكنیك های برنامه ریزی شهری (زیاری) 2 - برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری (مهدی زاده) 3 - برنامه ریزی منطقه ای (اشكوری) 4 - طرح ها و برنامه های شهرسازی (بهزادفر) 5 - اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای (زیاری) 6 - سیر اندیشه ها در شهرسازی جلد 1 و 2 (پاكزاد) 7 - برنامه ریزی كاربری زمین (پورمحمدی) 8 - آیین شهرسازی پایدار (بهزادفر) 9 -  شهر و محیط زیست (مدرس) 10 -  جغرافیای شهری (شكویی) 11 -  نظریه های شهر و پیرامون (پاپلی یزدی) 12 -  جامعه شناسی شهر (فیالكوف) 13 -  مرمت شهری (حبیبی) 14 - دیدگاههای نو در جغرافیای شهری (شكویی) 15 -  مدیریت و حكمروایی شهری (برك پور) 16 -  آهنگ صنعت 17 -  آوای شهر (شیعه) 18 -  كاربرد مدل در جغرافیا با تأكید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای (حكمت نیا و موسوی) 19 -  زیرساخت شهری (بهزادفر) 20 -  مقدمه ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (نوریان) 21 -  مدیریت شهری (لطیفی) 22 -  فرایند برنامه ریزی شهری ایران (رهنمایی و شاه حسینی)
تاریخ شهر و شهرسازی1- تاریخ شكل شهر (موریس)، 2 - شهرسازی معاصر، از نخستین چشمه ها تا منشور آتن (استروفسكی)، 3 - تاریخ شهر اروپا تا انقلاب صنعتی (پاكزاد)، 4 - تاریخ شهر (بنه ولو)، 5 - شهرسازی؛ تخیلات و واقعیات (شوای)، 6 - سیر اندیشه ها در شهرسازی جلد 1 و 2 (پاكزاد) 7 - تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران (پاكزاد)، 8 - از شار تا شهر (حبیبی)، 9 - تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران (مشهدی زاده دهاقانی)، 10 - با شهر و منطقه در ایران (شیعه)، 11 - معماری و شهرسازی ایرانی به روایت تصویر (كیانی)، 12 - مقدمه ای بر شهر و شهرنشینی در ایران (سلطانزاده)، 13 - ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشك ایران (توسلی)
آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی۱- کتاب آمار و احتمال، تالیف محسن طورانی، انتشارات پژوهه. ۲- کتاب کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، تالیف میرنجف موسوی و حکمت نیا، انتشارات علم نوین. ۳- کتاب مکتب ها نظریه ها و مدل های برنامه و برنامه ریزی منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه یزد. ۴- کتاب اصول روش ها برنامه ریزی منطقه ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه یزد.
آزمون عملی تشریحی و تحلیلیـ

ضرایب دانشگاه سراسری مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

عناوین دروس امتحانی: 1- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، 2- مباحث عمومی شهرسازی ایران، 3- مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری، 4- تاریخ شهر و شهرسازی، 5- آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی، 6- آزمون عملی تشریحی و تحلیلی.

رشتهگرایشکد ضریبضرایب دروس امتحانی به ترتیب دروس
(از راست به چپ)
1
1) برنامه ریزی شهری -134
2) برنامه ریزی منطقه ای -134
3) مدیریت شهری -134

توضیح: در این کدرشته امتحانی، آزمون به صورت تستی و تشریحی برگزار می کردد و پس از تصحیح اوراق تستی، از داوطلبانی که با توجه به نمره اکتسابی، مجاز به انتخاب رشته شده و فرم انتخاب رشته اینترنتی را نیز تکمیل نموده باشند، آزمون تشریحی بعمل خواهد آمد. ضمناً کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیوسته رشته معماری که حداقل 140 واحد درسی را گذرانیده باشند، در صورت تمایل می توانند در این رشته شرکت نمایند.

  چاپ مقاله isi

  ترجمه تخصصی

جام جهانی 2018  روسیه-
آخرین اخبار و نتایج جام جهانی
  • صفحه نخست
  • چاپ
آیا این خبر را پسندیدید؟ به اشتراک بگذارید
شبکه مترجمین اشراق
مطالب مرتبط
منابع و دروس رشته مدیریت کشاورزی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته مدیریت کشاورزی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته ایمنی شناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته ایمنی شناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته ژنتیک پزشکی انسانی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته ژنتیک پزشکی انسانی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته بیوشیمی بالینی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته بیوشیمی بالینی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته بیوتکنولوژی پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته بیوتکنولوژی پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته میکروب شناسی پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته میکروب شناسی پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته سم شناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته سم شناسی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

نظر خود را بنویسید

ثبت دیدگاه

نام:

ایمیل: غیر ضروری - نمایش داده نمی شود

ثبت نظر
پربازدیدترین ها
پر بحث ترین ها
کنفرانس ریاضی موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان
/  پربازدید ترین اخبار تصویری هفته
/  پربازدید ترین ویدیو های هفته

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.