سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Saturday, 2018 18 August - شنبه 27 مرداد 1397

بخش ها

ادامه تحصیل فرصت مطالعاتی
آرشیو
اعطای فرصت مطالعاتی 6 تا 9 ماهه به دانشجویان دکتری

17 : 09 - 9 مرداد 1397

اعطای فرصت مطالعاتی 6 تا 9 ماهه به دانشجویان دکتری

ساعد نیوز: وزیر علوم از اعطای فرصت مطالعاتی خارج کشور 6 تا 9 ماهه به دانشجویان دکتری خبر داد.

اجباری شدن اعطای فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتید

29 : 14 - 24 تير 1397

اجباری شدن اعطای فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتید

ساعد نیوز: مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم از اجباری شدن فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتید دانشگاه ها خبر داد.

اعطای فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتید اجباری می‌شود

15 : 14 - 12 تير 1397

اعطای فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتید اجباری می‌شود

ساعد نیوز: مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم از اجباری شدن فرصت مطالعاتی صنعتی برای اساتید دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: در صورتی که آئین‌نامه آن اجرایی شود، اساتید دانشگاه‌ها به مدت 3 تا 12 ماه می‌توانند به عنوان فرصت مطالعاتی به واحدهای صنعتی مراجعه کنند.

اجرای آیین نامه جدید فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت از مهرماه

36 : 12 - 29 خرداد 1397

اجرای آیین نامه جدید فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت از مهرماه

ساعد نیوز: معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: تعدادی از آیین نامه های جدید فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت آماده شده و حداکثر تا مهرماه اجرایی خواهد شد.

برگزاری فرصت مطالعاتی ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد

11 : 09 - 28 خرداد 1397

برگزاری فرصت مطالعاتی ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد

ساعد نیوز: معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: لازم است برای دانشجویان مقطع دکتری فرصت های مطالعاتی در مراکز بین المللی برگزار شود.

آیین نامه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت بازنگری می شود

56 : 08 - 28 خرداد 1397

آیین نامه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت بازنگری می شود

ساعد نیوز: مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم از بازنگری آیین نامه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت خبر داد و گفت: این بازنگری با هدف کارآمد سازی آیین نامه صورت می گیرد.

فرصت‌های مطالعاتی به دانشجویان علوم شناختی اعطا می‌شود

07 : 17 - 8 خرداد 1397

فرصت‌های مطالعاتی به دانشجویان علوم شناختی اعطا می‌شود

ساعد نیوز: ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی به دانشجویان دوره‌های دکتری تخصصی و دستیاران پزشکی فرصت های مطالعاتی اعطاء می‌کند.

افزایش ۶ درصدی فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری در سال 97

56 : 18 - 8 ارديبهشت 1397

افزایش ۶ درصدی فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری در سال 97

ساعد نیوز: رئیس سازمان امور دانشجویان از اعزام ۲۰۰۰ دانشجوی دکتری به فرصت‌های مطالعاتی خارج و داخل کشور در سال ۹۷ خبر داد.

امسال بیش از 2000 دانشجوی دکتری از فرصت مطالعاتی بهره‌مند می‌شوند

57 : 20 - 2 ارديبهشت 1397

امسال بیش از 2000 دانشجوی دکتری از فرصت مطالعاتی بهره‌مند می‌شوند

ساعد نیوز: معاون وزیر علوم گفت: در سال جاری بیش از 2000 دانشجوی دکتری از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور بهره‌مند خواهند شد.

برنامه دانشگاه تهران برای افزایش فرصت مطالعاتی دانشجویان در سال جاری

09 : 18 - 15 فروردين 1397

برنامه دانشگاه تهران برای افزایش فرصت مطالعاتی دانشجویان در سال جاری

ساعد نیوز: رییس دانشگاه تهران از افزایش فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری در سال جاری خبر داد و گفت:در سال جاری تعداد فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان این دانشگاه به ۴۵۰ مورد افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه فرصت مطالعاتی در بدو استخدام همکاران که از فرصت مطالعاتی استفاده نکرده‌اند نیز با جدیت دنبال می شود.

اعزام اساتید به آلمان برای فرصت‌ های مطالعاتی 6 تا 9 ماهه

05 : 20 - 22 اسفند 1396

اعزام اساتید به آلمان برای فرصت‌ های مطالعاتی 6 تا 9 ماهه

اعد نیوز: قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل از اعزام دانشجویان دکتری، ارشد و اساتید برای فرصت‌های مطالعاتی به آلمان خبر داد.

افزایش فرصت مطالعاتی دوره دکتری دانشگاه تهران

45 : 16 - 20 اسفند 1396

افزایش فرصت مطالعاتی دوره دکتری دانشگاه تهران

ساعد نیوز: رئیس دانشگاه تهران از افزایش فرصت مطالعاتی دانشگاه تهران خبر داد و گفت: سال آینده ۴۰۰ نفر از دانشجویان دوره دکتری به فرصت مطالعاتی اعزام می‌شوند.

افزایش فرصت مطالعاتی دوره دکتری دانشگاه تهران

32 : 00 - 15 اسفند 1396

افزایش فرصت مطالعاتی دوره دکتری دانشگاه تهران

ساعد نیوز: رئیس دانشگاه تهران از افزایش فرصت مطالعاتی دانشگاه تهران خبر داد و گفت: سال آینده ۴۰۰ نفر از دانشجویان دوره دکتری به فرصت مطالعاتی اعزام می‌شوند.

شرایط دریافت دوره فرصت مطالعاتی برای دانشجویان

42 : 19 - 11 بهمن 1396

شرایط دریافت دوره فرصت مطالعاتی برای دانشجویان

ساعد نیوز: شرایط دریافت دوره فرصت مطالعاتی و نحوه استفاده از آن در مقاطع دکتری

آئین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی براي اعضاي هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

07 : 21 - 5 بهمن 1396

آئین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی براي اعضاي هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

ساعد نیوز: آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 9 ﻣﺎده ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 89/6/30 ﺑﻪ اﻣﻀﺎء وزارت محترم رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

فرصت مطالعاتی دانشگاه اسپانیایی به اساتید دانشگاه علامه

05 : 21 - 30 آبان 1396

فرصت مطالعاتی دانشگاه اسپانیایی به اساتید دانشگاه علامه

ساعد نیوز: فرصت مطالعاتی دانشگاه اتونوما اسپانیا به ۱۰ عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اعطا می شود.

فرصت مطالعاتی برای دانشجویان دانشگاه تهران در سوئیس

55 : 19 - 30 آبان 1396

فرصت مطالعاتی برای دانشجویان دانشگاه تهران در سوئیس

ساعد نیوز: بر اساس اعلام دانشگاه تهران، دانشجویان واجد شرایط این دانشگاه می‌توانند فرصت مطالعاتی خود را در دانشگاه زوریخ سوئیس بگذرانند.

افزایش صد درصدی سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان دانشگاه تهران

40 : 17 - 20 آبان 1396

افزایش صد درصدی سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان دانشگاه تهران

ساعد نیوز: معاون آموزشی دانشگاه تهران از افزایش صددرصدی اعزام دانشجویان دکتری این دانشگاه جهت انجام فرصت مطالعاتی خارج از کشور در سال جاری خبر داد

افزایش تعداد فرصت های مطالعاتی دوره دکتری در سال جاری

05 : 19 - 16 آبان 1396

افزایش تعداد فرصت های مطالعاتی دوره دکتری در سال جاری

ساعد نیوز: مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان خارج وزارت علوم از افزایش تعداد فرصت مطالعاتی دروه دکتری در سال 96خبر داد.

شیوه نامه جدید فرصت مطالعاتی کوتاه مدت دانشگاه تهران

22 : 19 - 15 آبان 1396

شیوه نامه جدید فرصت مطالعاتی کوتاه مدت دانشگاه تهران

ساعد نیوز: شیوه نامه جدید فرصت مطالعاتی کوتاه مدت دانشگاه تهران تصویب و تمامی شیوه نامه های قبلی این دانشگاه در این حوزه منسوخ شد.


مطالب مرتبط
شرایط اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری

59 : 10 - 14 مرداد 1397

شرایط اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری

ساعد نیوز: نحوه گرفتن پروانه کارشناسی رسمی دادگستری به چه صورت است؟

چرا اینستاگرام بدترین شبکه اجتماعی برای سلامت شناخته شد ؟

47 : 15 - 24 مرداد 1397

چرا اینستاگرام بدترین شبکه اجتماعی برای سلامت شناخته شد ؟

ساعد نیوز: خصوصیات منفی از جمله به هم زدن کیفیت خواب، احساس منفی گرایی و افسردگی و افزایش حس خشک و عصبانیت از دیگر عواملی است که در مورد اینستاگرام گفته شده است.

دست در دست هم برای کنسرت خیابانی شجریان

04 : 13 - 9 مرداد 1397

دست در دست هم برای کنسرت خیابانی شجریان

ساعد نیوز: مدیر عامل خانه موسیقی اعلام کرد خانه موسیقی آمادگی دارد برای همایون شجریان و سایر هنرمندان دیگر با مسئولان وزارت ارشاد و شهرداری تعامل و این موضوع را پیگیری کند تا آنها کنسرت خیابانی برگزار کنند.

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.