سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

آرشیو
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مهندسی فضای سبز

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد توسعه روستایی
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد توسعه روستایی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته توسعه روستایی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - چوب
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - چوب

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مهندسی منابع طبیعی - چوب

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته حشره شناسی کشاورزی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - شیلات
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - شیلات

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مهندسی منابع طبیعی - شیلات

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - جنگل
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - جنگل

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مهندسی منابع طبیعی - جنگل

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته علوم و مهندسی باغبانی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم دام و طیور
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم دام و طیور

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته علوم دام و طیور

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته زراعت و اصلاح نباتات

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته ترویج و آموزش کشاورزی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد بهداشت، ایمنی و محیط زیست
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد بهداشت، ایمنی و محیط زیست

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیست

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مرتع و آبخیزداری
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مرتع و آبخیزداری

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مرتع و آبخیزداری

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته اقتصاد کشاورزی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته بیماری شناسی گیاهی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مکانیزاسیون کشاورزی


مطالب مرتبط
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ریاضی

22 : 09 - 21 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ریاضی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته ریاضی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مهندسی هوافضا

56 : 11 - 21 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مهندسی هوافضا

دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات و تفکیک شده بر اساس گرایش های مختلف رشته مهندسی هوافضا

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور آغاز شد

15 : 16 - 19 مهر 1396

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور آغاز شد

ساعد نیوز: مشاور عالی سازمان سنجش از آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن ماه ۹۶ خبر داد.

گرایش و منابع آزمون دکتری رشته مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی

32 : 23 - 13 بهمن 1396

گرایش و منابع آزمون دکتری رشته مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی

ساعد نیوز:آشنایی بامهندسی سازه های هوایی تنها زیر گرایش رشته مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی در مقطع دکتری ، عناوین دروس امتحانی این رشته و منابع آزمون دکتری آن

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه کبدشناسی و بیماری های روده و معده

37 : 23 - 2 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه کبدشناسی و بیماری های روده و معده

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه کبدشناسی و بیماری های روده و معده

سهمیه های آزمون های ورودی دانشگاه ها ساماندهی می شود

55 : 10 - 21 آذر 1396

سهمیه های آزمون های ورودی دانشگاه ها ساماندهی می شود

ساعد نیوز: به گفته رئیس سازمان سنجش، یک کمیته برای ساماندهی سهمیه های آزمون های ورودی آموزش عالی تشکیل شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را ساماندهی می کند.

جدیدترین ها
محبوب ترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.