سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Thursday, 2018 16 August - پنجشنبه 25 مرداد 1397

بخش ها

آرشیو
‍ فهرست جدیدترین مجلات معتبر دارای امتیاز دانشگاه آزاد مشخص شد

34 : 00 - 27 اسفند 1396

‍ فهرست جدیدترین مجلات معتبر دارای امتیاز دانشگاه آزاد مشخص شد

‍ ساعد نیوز: فهرست جدید مجلات دارای امتیاز بخشنامه 70362 (آخرین تاریخ به روز رسانی: 96/6/22)

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم -بهمن ماه ۹۶

18 : 18 - 26 اسفند 1396

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت علوم -بهمن ماه ۹۶

ساعد نیوز: فهرست نشریات علمی دارای اعتبار وزارت علوم و تحقیقات بهمن 96

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی، زیست محیطی

44 : 18 - 3 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی، زیست محیطی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه مهندسی، زیست محیطی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی ، زمین شناسی

40 : 18 - 3 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی ، زمین شناسی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه مهندسی ، زمین شناسی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی ، چند رشته ای

33 : 18 - 3 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی ، چند رشته ای

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه مهندسی ، چند رشته ای

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی ، تولید

19 : 18 - 3 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی ، تولید

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه مهندسی ، تولید

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی ، بین رشته ای

15 : 18 - 3 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی ، بین رشته ای

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه مهندسی ، بین رشته ای

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی، برق و الکترونیک

11 : 18 - 3 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی، برق و الکترونیک

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه مهندسی، برق و الکترونیک

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه  مهندسی ، هوا فضا

04 : 18 - 3 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی ، هوا فضا

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه مهندسی ، هوا فضا

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی ، نفت

58 : 17 - 3 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی ، نفت

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه مهندسی ، نفت

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی ، مکانیک

03 : 17 - 3 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی ، مکانیک

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه مهندسی ، مکانیک

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی ، عمران

56 : 16 - 3 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی ، عمران

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه مهندسی ، عمران

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی،علوم دریایی

42 : 08 - 3 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه مهندسی،علوم دریایی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه مهندسی، علوم دریایی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه کشاورزی ، چند رشته ای

16 : 08 - 3 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه کشاورزی ، چند رشته ای

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه کشاورزی ، چند رشته ای

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه کبدشناسی و بیماری های روده و معده

07 : 08 - 3 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه کبدشناسی و بیماری های روده و معده

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه کبدشناسی و بیماری های روده و معده

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه فیزیک زیستی

59 : 07 - 3 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه فیزیک زیستی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه فیزیک زیستی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم و خدمات مراقبت های بهداشتی

52 : 07 - 3 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم و خدمات مراقبت های بهداشتی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه علوم و خدمات مراقبت های بهداشتی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی

33 : 22 - 2 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار

17 : 22 - 2 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه علوم کامپیوتر، مهندسی نرم افزار

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم کامپیوتر، کاربردهای بین رشته ای

08 : 22 - 2 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم کامپیوتر، کاربردهای بین رشته ای

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه علوم کامپیوتر، کاربردهای بین رشته ای

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم کامپیوتر، سیستم های اطلاعات

00 : 22 - 2 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم کامپیوتر، سیستم های اطلاعات

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه علوم کامپیوتر، سیستم های اطلاعات

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم کامپیوتر، سخت افزار و معماری

36 : 21 - 2 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم کامپیوتر، سخت افزار و معماری

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه علوم کامپیوتر، سخت افزار و معماری

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم کامپیوتر، سایبرنتیک

30 : 21 - 2 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم کامپیوتر، سایبرنتیک

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه علوم کامپیوتر، سایبرنتیک

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم زیست محیطی

26 : 21 - 2 بهمن 1396

نشریات و مجلات معتبر بین المللی (ISI) در حوزه علوم زیست محیطی

ساعد نیوز: لیست مجلات معتبر ISI اختصاصی برای گرایش های مختلف حوزه علوم زیست محیطی

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.