سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

آرشیو
آشنایی با رشته علوم ارتباطات اجتماعی و بازار کار آن

19 : 16 - 2 اسفند 1396

آشنایی با رشته علوم ارتباطات اجتماعی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته علوم ارتباطات اجتماعی و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با رشته تاریخ و بازار کار آن

46 : 12 - 2 اسفند 1396

آشنایی با رشته تاریخ و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته تاریخ و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با رشته مهندسی هسته ای و بازار کار آن

34 : 09 - 2 اسفند 1396

آشنایی با رشته مهندسی هسته ای و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته مهندسی هسته ای و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با رشته نانو فناوری - نانو مواد و بازار کار آن

53 : 14 - 30 بهمن 1396

آشنایی با رشته نانو فناوری - نانو مواد و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته نانو فناوری - نانو مواد و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با رشته بیوتکنولوژی کشاورزی و بازار کار آن

30 : 12 - 30 بهمن 1396

آشنایی با رشته بیوتکنولوژی کشاورزی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته بیوتکنولوژی کشاورزی و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با رشته کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات و بازار کار آن

48 : 09 - 30 بهمن 1396

آشنایی با رشته کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با رشته زیست شناسی جانوری و بازار کار آن

47 : 14 - 29 بهمن 1396

آشنایی با رشته زیست شناسی جانوری و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته زیست شناسی جانوری و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با رشته زیست شناسی گیاهی و بازار کار آن

34 : 10 - 29 بهمن 1396

آشنایی با رشته زیست شناسی گیاهی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته زیست شناسی گیاهی و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با مجموعه رشته شیمی و بازار کار آن

55 : 14 - 28 بهمن 1396

آشنایی با مجموعه رشته شیمی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی مجموعه شیمی و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با مجموعه فیزیک و بازار کار آن

42 : 10 - 28 بهمن 1396

آشنایی با مجموعه فیزیک و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی مجموعه فیزیک و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با مجموعه ریاضی و بازار کار آن

52 : 12 - 26 بهمن 1396

آشنایی با مجموعه ریاضی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی مجموعه ریاضی و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با رشته حسابداری و بازار کار آن

40 : 09 - 26 بهمن 1396

آشنایی با رشته حسابداری و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته حسابداری و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با رشته آمار و بازار کار آن

15 : 15 - 25 بهمن 1396

آشنایی با رشته آمار و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته مجموعه آمار و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با رشته روانشناسی و بازار کار آن

39 : 10 - 25 بهمن 1396

آشنایی با رشته روانشناسی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته روانشناسی و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با رشته علوم تربیتی و بازار کار آن

38 : 15 - 24 بهمن 1396

آشنایی با رشته علوم تربیتی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته علوم تربیتی و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با رشته شهرسازی و بازار کار آن

35 : 11 - 24 بهمن 1396

آشنایی با رشته شهرسازی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته شهرسازی و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با رشته حقوق و بازار کار آن

42 : 16 - 23 بهمن 1396

آشنایی با رشته حقوق و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته حقوق ، موقعیت های شغلی و بازار کار آن

آشنایی با رشته تربیت بدنی و بازار کار آن

22 : 13 - 23 بهمن 1396

آشنایی با رشته تربیت بدنی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته تربیت بدنی و موقعیت های شغلی آن

آشنایی با رشته مهندسی عمران-محیط زیست وبازار کار این رشته

18 : 13 - 16 بهمن 1396

آشنایی با رشته مهندسی عمران-محیط زیست وبازار کار این رشته

ساعد نیوز:آشنایی با رشته مهندسی عمران-محیط زیست ،هدف ،پروژه هایی تخصصی مرتبط و بازار کار این رشته

آشنایی با گرایش مهندسی عمران -محیط زیست و منابع آزمون این رشته

09 : 13 - 16 بهمن 1396

آشنایی با گرایش مهندسی عمران -محیط زیست و منابع آزمون این رشته

ساعد نیوز:معرفی گرایش رشته مهندسی عمران-محیط زیست در مقطع دکتری(phd)و منابع آزمون این رشته

آشنایی با رشته مهندسی عمران- مدیریت ساخت و بازار کار این رشته

44 : 11 - 16 بهمن 1396

آشنایی با رشته مهندسی عمران- مدیریت ساخت و بازار کار این رشته

ساعد نیوز: آشنایی با رشته مهندسی عمران-مدیریت ساخت ، آینده شغلی ، بازار کار این رشته و وزارتخانه ها و سازمانهایی که فارغ التحصیلان این رشته می توانند در آنجا فعالیت کنند.

آشنایی با گرایش رشته مهندسی عمران-مدیریت ساخت و منابع آزمون این رشته

35 : 11 - 16 بهمن 1396

آشنایی با گرایش رشته مهندسی عمران-مدیریت ساخت و منابع آزمون این رشته

ساعد نیوز:گرایش رشته مهندسی عمران-مدیریت ساخت در مقطع دکترا و منابع آزمون آین رشته

رشته ها و گرایش های دوره دکتری گروه کشاورزی و علوم طبیعی

04 : 11 - 16 بهمن 1396

رشته ها و گرایش های دوره دکتری گروه کشاورزی و علوم طبیعی

ساعد نیوز: با رشته ها و گرایش های مختلف رشته های گروه کشاورزی و علوم طبیعی در مقطع دکتری آشنا شوید.

گرایش رشته مهندسی عمران-حمل و نقل و منابع آزمون دکتری این رشته

39 : 10 - 16 بهمن 1396

گرایش رشته مهندسی عمران-حمل و نقل و منابع آزمون دکتری این رشته

ساعد نیوز:آشنایی با گرایش رشته مهندسی عمران-حمل و نقل و منابع آزمون دکتری(phd) این رشته

جدیدترین ها
محبوب ترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.