سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Saturday, 2018 18 August - شنبه 27 مرداد 1397

بخش ها

آرشیو
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی دامپزشکی سال 97

02 : 20 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی دامپزشکی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی دامپزشکی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دامپزشکی سال 97

00 : 20 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دامپزشکی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دامپزشکی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی دامپزشکی سال 97

49 : 17 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی دامپزشکی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی دامپزشکی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی دامپزشکی سال 97

47 : 17 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی دامپزشکی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته بافت شناسی دامپزشکی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی دامپزشکی سال 97

43 : 17 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی دامپزشکی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته قارچ شناسی دامپزشکی سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دامپزشکی سال 97

38 : 17 - 10 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دامپزشکی سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی دامپزشکی سال 97

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

31 : 07 - 9 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته بیوشیمی بالینی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی

17 : 07 - 9 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته انگل شناسی دامپزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی دامپزشکی

16 : 00 - 8 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد فیزیولوژی دامپزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته فیزیولوژی دامپزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی

08 : 00 - 8 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد ایمنی شناسی دامپزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته ایمنی شناسی دامپزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی

18 : 23 - 7 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد بافت شناسی دامپزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته بافت شناسی دامپزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی

54 : 22 - 7 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد باکتری شناسی دامپزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته باکتری شناسی دامپزشکی


مطالب مرتبط
امروز؛ اعلام نتیجه آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

30 : 14 - 21 مرداد 1397

امروز؛ اعلام نتیجه آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

ساعد نیوز: محمد حسین پورکاظمی رئیس سنجش پزشکی کشور اظهار داشت: نتیجه آزمون کارشناسی ارشد پزشکی 97 امروز اعلام می‌شود.

آغاز توزیع کارت آزمون کارشناسی ناپیوسته از امروز

08 : 11 - 9 مرداد 1397

آغاز توزیع کارت آزمون کارشناسی ناپیوسته از امروز

ساعد نیوز: ​​​​​​​مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه کارت شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته از امروز ۹ مرداد ماه از طریق سایت این سازمان قابل دریافت است، گفت: این آزمون روز جمعه ۱۲ مرداد ماه برگزار خواهد شد.

شرایط و مدارک مورد نیاز آزمون سردفتری اسناد رسمی

41 : 15 - 15 مرداد 1397

شرایط و مدارک مورد نیاز آزمون سردفتری اسناد رسمی

ساعد نیوز: شرایط و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در آزمون سردفتری اسناد رسمی

دفترچه سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

55 : 12 - 9 مرداد 1397

دفترچه سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت

ساعد نیوز: دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت سال 94

شرایط و زمان شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 97

02 : 12 - 14 مرداد 1397

شرایط و زمان شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 97

ساعد نیوز: جزئیات نحوه شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری 97

دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سم شناسی وزارت بهداشت

46 : 12 - 9 مرداد 1397

دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سم شناسی وزارت بهداشت

ساعد نیوز: دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد سم شناسی وزارت بهداشت سال 94

دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه مامایی وزارت بهداشت

40 : 12 - 9 مرداد 1397

دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه مامایی وزارت بهداشت

ساعد نیوز: دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد مجموعه مامایی وزارت بهداشت سال 94,95

منابع آزمون سردفتری اسناد رسمی

51 : 15 - 15 مرداد 1397

منابع آزمون سردفتری اسناد رسمی

ساعد نیوز: منابع و ضرایب دروس آزمون سردفتری اسناد رسمی

دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت

42 : 12 - 9 مرداد 1397

دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت

ساعد نیوز: دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد علوم تغذیه وزارت بهداشت سال 94

دفترچه سوالات کارشناسی ارشد حشره شناسی وزارت بهداشت

29 : 12 - 10 مرداد 1397

دفترچه سوالات کارشناسی ارشد حشره شناسی وزارت بهداشت

ساعد نیوز: دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد حشره شناسی وزارت بهداشت سال 96

دفترچه سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

21 : 12 - 10 مرداد 1397

دفترچه سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت

ساعد نیوز: دانلود دفترچه سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی وزارت بهداشت سال 96

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.