سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

آرشیو
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ویروس شناسی

38 : 09 - 29 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ویروس شناسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری ویروس شناسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی

37 : 09 - 29 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری قارچ شناسی

36 : 09 - 29 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری قارچ شناسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری قارچ شناسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مامائی و بیماری های تولید مثل دام

31 : 16 - 28 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مامائی و بیماری های تولید مثل دام

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری مامائی و بیماری های تولید مثل دام

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی

31 : 16 - 28 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری فارماکولوژی دامپزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری فارماکولوژی دامپزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

30 : 16 - 28 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری سم شناسی

35 : 10 - 28 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری سم شناسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری سم شناسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی

34 : 10 - 28 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رادیولوژی دامپزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری رادیولوژی دامپزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری فیزیولوژی

34 : 10 - 28 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری فیزیولوژی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری فیزیولوژی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری فناوری تولید مثل دامپزشکی

34 : 10 - 28 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری فناوری تولید مثل دامپزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری فناوری تولید مثل دامپزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بهداشت و بیماری طیور

33 : 10 - 28 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بهداشت و بیماری طیور

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری بهداشت و بیماری طیور

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری جراحی دامپزشکی

50 : 10 - 27 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری جراحی دامپزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری جراحی دامپزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی

37 : 10 - 27 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری پاتولوژی دامپزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری پاتولوژی دامپزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بیوشیمی

36 : 10 - 27 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بیوشیمی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری بیوشیمی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بیوتکنولوژی

36 : 10 - 27 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بیوتکنولوژی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری بیوتکنولوژی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک

35 : 10 - 27 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری بیماری های داخلی دام های کوچک

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ

35 : 10 - 27 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری بیماری های داخلی دام های بزرگ

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان

34 : 10 - 27 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری اپیدمیولوژی

57 : 09 - 26 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری اپیدمیولوژی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته اپیدمیولوژی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی

51 : 09 - 26 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بهداشت مواد غذایی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری بهداشت مواد غذایی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری باکتری شناسی

39 : 13 - 23 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری باکتری شناسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری باکتری شناسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری آناتومی جنین شناسی مقایسه ای

30 : 13 - 23 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری آناتومی جنین شناسی مقایسه ای

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری آناتومی جنین شناسی مقایسه ای

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی

28 : 13 - 23 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری انگل شناسی دامپزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بافت شناسی دامپزشکی

27 : 13 - 23 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری بافت شناسی دامپزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری بافت شناسی دامپزشکی

جدیدترین ها
محبوب ترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.