سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Saturday, 2018 18 August - شنبه 27 مرداد 1397

بخش ها

آرشیو
آیین نامه جدید پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون

12 : 18 - 9 فروردين 1397

آیین نامه جدید پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون

ساعدنیوز: آیین نامه جدید پذیرش بدون آزمون داوطلبان استعداد درخشان در مقطع دکتری تخصصی اعلام شد.

آیین‌نامه پشتیبانی بنیاد نخبگان از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی

01 : 21 - 18 بهمن 1396

آیین‌نامه پشتیبانی بنیاد نخبگان از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی

ساعد نیوز:به ‌منظورگسترش زمینه‌های پژوهش در حوزه‌های مرتبط با اجتماعات و نظام نخبگانی و بهره‌مندی از توان تخصصی مراکز علمی کشوراین آیین نامه شناسایی و پشتیبانی می شود.

شیوه‌نامه پشتیبانی بنیاد نخبگان از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی

45 : 20 - 18 بهمن 1396

شیوه‌نامه پشتیبانی بنیاد نخبگان از پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی

ساعد نیوز: آیین نامه پشتیبانی بنیاد نخبگان از پایان نامه های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

شرایط دانش آموختگان برتر دانشگاهی برای دریافت تسهیلات از بنیاد نخبگان

29 : 00 - 15 بهمن 1396

شرایط دانش آموختگان برتر دانشگاهی برای دریافت تسهیلات از بنیاد نخبگان

ساعد نیوز: با شرایط و نحوه دریافت تسهیلات از بنیاد نخبگان آشنا شوید.

شرایط دریافت جایزه تحصیلی دانشجویان از بنیاد نخبگان

10 : 00 - 15 بهمن 1396

شرایط دریافت جایزه تحصیلی دانشجویان از بنیاد نخبگان

ساعد نیوز: بنياد ملّي نخبگان بر اساس آيين‌نامة «اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر» تسهيلات ويژه‌اي را در قالب چهار جايزة آموزش، پژوهش، فنّاوري و فرهنگ به دانشجويان صاحب استعداد برتر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي كشور اعطا مي‌كند.

شرایط بنیاد نخبگان برای اعطای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای دانش‌آموختگان برتر فنّاور

21 : 21 - 12 بهمن 1396

شرایط بنیاد نخبگان برای اعطای تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای دانش‌آموختگان برتر فنّاور

ساعد نیوز: بنیاد ملّی نخبگان به منظور پشتیبانی از فعالیت¬های تخصصی دانش¬آموختگان¬برترِدانشگاهی که به فعالیت¬های فنّاورانه در شرکت‌های دانش بنیان اشتغال دارند، تسهیلات نظام¬وظیفۀ تخصصی را در نظر گرفته است.

شیوه نامۀ بهره مندي دانش آموختگان فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بنیاد نخبگان

03 : 21 - 12 بهمن 1396

شیوه نامۀ بهره مندي دانش آموختگان فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی بنیاد نخبگان

ساعد نیوز: بنیاد نخبگان جهت بهره مندی دانش آموختگان فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه شیوه نامه ای تنظیم کرده اند.

شرایط بنیاد نخبگان برای اعطای تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی به دانش‌آموختگان‌برتر ایرانی غیرمقیم

46 : 19 - 12 بهمن 1396

شرایط بنیاد نخبگان برای اعطای تسهیلات نظام‌وظیفه تخصصی به دانش‌آموختگان‌برتر ایرانی غیرمقیم

ساعد نیوز: بنیاد ملّی نخبگان براساس آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی» تسهیلات ویژه‌ای را برای دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاه‌های خارج از کشور برای طیّ دوره نظام‌وظیفه تخصصی اعطا می‌کند.

شیوه‌نامه بهره‌‌­مندی از تسهیلات اعطایی بنیاد نخبگان جهت خدمت نظام وظیفۀ تخصصی دانش‌آموختگان‌برتر ایرانی غیرمقیم

30 : 19 - 12 بهمن 1396

شیوه‌نامه بهره‌‌­مندی از تسهیلات اعطایی بنیاد نخبگان جهت خدمت نظام وظیفۀ تخصصی دانش‌آموختگان‌برتر ایرانی غیرمقیم

ساعد نیوز:با شرایط و نحوه بهره مندی از تسهیلات خدمت نظام وظیفه برای دانش آموختگان برتر ایرانی غیر مقیم آشنا شوید.

فرایند اجرایی شناسایی دانش ­آموختگان برتر دانشگاهی توسط بنیاد ملی نخبگان
فرایند اجرایی شناسایی دانش ­آموختگان برتر دانشگاهی توسط بنیاد ملی نخبگان

ساعد نیوز: بنیاد نخبگان برای حمایت از دانش آموختگان برتر دانشگاهی، تسهیلات ویژه ای برای آنها در نظر گرفته است.

 آئین نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانش آموختگان برتر دانشگاهی
 آئین نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانش آموختگان برتر دانشگاهی

ساعد نیوز: بنیاد ملّی نخبگان به منظورشناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان­ برتر دانشگاهی، آیین نامه ای را تدوین و ارائه دادند.

شرایط مشمولین آیین‌نامه ی «شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی»
شرایط مشمولین آیین‌نامه ی «شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانش‌آموختگان‌برتر دانشگاهی»

ساعد نیوز: بنیاد نخبگان برای استفاده دانش آموختگان برتر دانشگاهی از پشتیبانی این بنیاد، شرایطی در نظر گرفته است.

آیین نامه پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانش­ آموختگان ­برتر دانشگاهی
آیین نامه پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانش­ آموختگان ­برتر دانشگاهی

ساعد نیوز: بر اساس ماده 3 اساس نامه بنیاد ملی نخبگان، آیین نامه ای برای شناسایی و پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی، تصوب شده است.

آیین‌نامة پشتیبانی بنیاد نخبگان از اعضای هیئت‌ علمی برگزیده
آیین‌نامة پشتیبانی بنیاد نخبگان از اعضای هیئت‌ علمی برگزیده

ساعد نیوز: بنیاد نخبگان به منظور شناسایی و حمایت از اعضای هیئت‌ علمی تلاش‌گر دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی‌کشور، آیین­ نامه ای در این خصوص تدوین و تصویب کرد.

سیاست‌نامه  بنیاد نخبگان جهت برگزاری رویدادهای شناسایی اختراع‌های برگزیده
سیاست‌نامه بنیاد نخبگان جهت برگزاری رویدادهای شناسایی اختراع‌های برگزیده

ساعد نیوز: به منظور ایجاد محیط مناسبی برای اجرای آیین­ نامۀ شناسایی و پشتیبانی از اختراع ­های برتر توسط بنیاد نخبگان، سیاست ­هایی مشخص و تدوین شد.

شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از اختراع‌­های برگزیدگان  کشور
شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از اختراع‌­های برگزیدگان کشور

ساعد نیوز: بنیاد نخبگان به منظور شناسایی و پشتیبانی از اختراع ­های برگزیدة کشور، شیوه نامه ای را تدوین کرده است.

آئین نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از اختراع های برگزیده کشور
آئین نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از اختراع های برگزیده کشور

ساعد نیوز: به منظور ایجاد محیطی مناسب برای پرورش استعدادهای فنّاورانه کشور، اختراع‌های برگزیده کشور توسط بنیاد نخبگان، مطابق مفاد این آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی می‌شوند.

شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از برگزیدگان ادبی کشور

16 : 22 - 30 آذر 1396

شیوه نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از برگزیدگان ادبی کشور

ساعد نیوز: آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني بنیاد نخبگان از برگزيدگان ادبي كشور به منظور تدوين فرايند شناسايي و چگونگي پشتيباني از مشمولان آيين‌نامه.

آئین نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از برگزیدگان ادبی کشور

00 : 22 - 30 آذر 1396

آئین نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از برگزیدگان ادبی کشور

ساعد نیوز: به منظور شناسایی اجتماعات نخبگانی در زمینه ادبی، آیین‌نامه ای از سوی بنیاد نخبگان تعیین و تصویب شد.

شيوه‌نامة شناسايي و پشتيباني بنیاد ملی نخبگان از برگزيدگان «حفظ» و «قرائت» قرآن‌كريم

22 : 23 - 27 آذر 1396

شيوه‌نامة شناسايي و پشتيباني بنیاد ملی نخبگان از برگزيدگان «حفظ» و «قرائت» قرآن‌كريم

ساعد نیوز: به منظور پشتیبانی از مستعدان برترِ در «حفظ» و «قرائت» قرآن‌كريم، شیوه‌نامه ای توسط بنیاد ملی نخبگان تدوین و تصویب شد.

آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني بنیاد ملی نخبگان از برگزيدگان قرآني

51 : 22 - 27 آذر 1396

آيين‌نامة شناسايي و پشتيباني بنیاد ملی نخبگان از برگزيدگان قرآني

ساعد نیوز: در چارچوب گفتمان فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی، آئین نامه ای به منظور شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی کشور، توسط بنیاد ملی نخبگان تصویب شد.

آئین نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان هنری کشور

36 : 01 - 26 آذر 1396

آئین نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان هنری کشور

ساعد نیوز: به منظور ارتقای جایگاه هنر متعالی در چارچوب گفتمان فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی، آئین نامه ای به منظور شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان هنری کشور، توسط بنیاد ملی نخبگان تصویب شد.

شیوه‌نامة شناسایی و پشتیبانی از مستعدان برترِ حوزوی‌کشور در بنیاد ملی نخبگان

29 : 01 - 26 آذر 1396

شیوه‌نامة شناسایی و پشتیبانی از مستعدان برترِ حوزوی‌کشور در بنیاد ملی نخبگان

ساعد نیوز: به منظور پشتیبانی از مستعدان برترِ حوزوی در ساحت‌های «آموزش»، «پژوهش»، «تبلیغ و امور فرهنگی» توسط بنیاد ملی نخبگان شیوه‌نامه ای تدوین و تصویب شد.

آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان حوزوی‌ کشور

00 : 01 - 26 آذر 1396

آیین‌نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از برگزیدگان حوزوی‌ کشور

ساعد نیوز: به منظور شناسایی اجتماعات نخبگانی در حوزه‌های علمیه کشور، بر اساس مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 1391/07/11، آیین‌نامه ای برای این منظور توسط بنیاد ملی نخبگان تصویب شد.

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.