سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Friday, 2018 25 May - جمعه 4 خرداد 1397

بخش ها

آموزش عمومی
آرشیو
آزمون زبان فرانسوی DELF / DALF چیست؟

58 : 11 - 30 ارديبهشت 1397

آزمون زبان فرانسوی DELF / DALF چیست؟

ساعد نیوز: در این بخش ساعد نیوز، مطالبی برای آشنایی با آزمون زبان DELF / DALF، در اختیار کسانی که قصد شرکت در این آزمون را دارند، قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد تدوين كتاب

38 : 21 - 23 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد تدوين كتاب

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد تدوين كتاب و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد قالب بندی ساختمان

26 : 21 - 23 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد قالب بندی ساختمان

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد قالب بندی و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد خدمات صنعتی و ریخته گری

14 : 21 - 23 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد خدمات صنعتی و ریخته گری

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد ریخته گری و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد خدمات فضای سبز

53 : 20 - 23 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد خدمات فضای سبز

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد فضای سبز و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد تحقيقات صنعتي

35 : 20 - 23 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد تحقيقات صنعتي

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد تحقيقات صنعتي و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد حسابرسي مالياتي

00 : 20 - 23 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد حسابرسي مالياتي

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد حسابرسي مالياتي و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد مزارعه

25 : 19 - 23 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد مزارعه

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد مزارعه و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

06 : 19 - 23 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با انتقال سرقفلی و همچنین فایل word و pdf نمونه قرارداد آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد طبخ غذا

39 : 18 - 23 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد طبخ غذا

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد طبخ غذا و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه فرم درخواست سرمايه گذاري براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (به زبان انگلیسی)

16 : 18 - 23 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه فرم درخواست سرمايه گذاري براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (به زبان انگلیسی)

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با سرمايه گذاري براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و همچنین فایل word و pdf نمونه فرم درخواست آن به زبان انگلیسی ، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد حق التدريس

38 : 21 - 22 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد حق التدريس

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد حق التدريس و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد نگهداري – راهبري – سرويس و تعمير بالابر يا آسانسور

51 : 20 - 22 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد نگهداري – راهبري – سرويس و تعمير بالابر يا آسانسور

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد نگهداري – راهبري – سرويس و تعمير بالابر يا آسانسور و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد نگهداري و تعمير سخت‌افزار و نرم افزار  

27 : 20 - 22 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد نگهداري و تعمير سخت‌افزار و نرم افزار  

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد نگهداري و تعمير سخت‌افزار و نرم افزار و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد نصب ، راه اندازي ، تجهيزات شبکه LAN

12 : 20 - 22 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد نصب ، راه اندازي ، تجهيزات شبکه LAN

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد خريد و نصب و راه اندازی كالاهاي داراي دوره تضمين و همچنین فایل word و pdf نمونه قرارداد نصب ، راه اندازي ، تجهيزات شبکه LAN، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

47 : 19 - 22 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد نصب و راه انداری سیستم اتوماسیون اداری

34 : 19 - 22 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد نصب و راه انداری سیستم اتوماسیون اداری

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد نصب و راه انداری سیستم اتوماسیون اداری و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه قرارداد نصب و پشتیبانی فنی انواع نرم افزار

13 : 19 - 22 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه قرارداد نصب و پشتیبانی فنی انواع نرم افزار

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با قرارداد نصب و پشتیبانی فنی یک نسخه نرم افزار و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمومه فرم درخواست سرمايه گذاري براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

11 : 18 - 22 ارديبهشت 1397

دانلود نمومه فرم درخواست سرمايه گذاري براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با سرمايه گذاري براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و همچنین فایل word و pdf نمونه فرم (4-100) درخواست آن ، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمومه فرم درخواست سرمايه گذاري براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

02 : 18 - 22 ارديبهشت 1397

دانلود نمومه فرم درخواست سرمايه گذاري براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با سرمايه گذاري براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و همچنین فایل word و pdf نمونه فرم (3-100) درخواست آن ، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمومه فرم درخواست سرمايه گذاري براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

48 : 17 - 22 ارديبهشت 1397

دانلود نمومه فرم درخواست سرمايه گذاري براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با سرمايه گذاري براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و همچنین فایل word و pdf نمونه فرم (1-100) درخواست آن ، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه فرم ترخيص كالا

10 : 22 - 20 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه فرم ترخيص كالا

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با ترخيص كالا و همچنین فایل word و pdf نمونه فرم آن ، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه تعهد نامه

56 : 21 - 20 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه تعهد نامه

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با تعهد نامه و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

دانلود نمونه سوگند نامه

30 : 21 - 20 ارديبهشت 1397

دانلود نمونه سوگند نامه

ساعد نیوز: در این بخش مطالبی برای آشنایی با سوگند نامه و همچنین فایل word و pdf نمونه آن، برای استفاده علاقه مندان قرار داده شده است.

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
کنفرانس ریاضی موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.