سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Thursday, 2018 16 August - پنجشنبه 25 مرداد 1397

بخش ها

آرشیو
آیین‌نامه  پذیرش قهرمانان ملّی در رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها

57 : 09 - 21 خرداد 1397

آیین‌نامه پذیرش قهرمانان ملّی در رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها

ساعد نیوز: دانلود آیین‌نامه اجرایی پذیرش قهرمانان ملّی در رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، موضوع بند 4 مصوبه یکصد و ششمین جلسه مورخ 65/12/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 1382/5/14 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

آیین‌نامه اجرایی  قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

50 : 09 - 21 خرداد 1397

آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

ساعد نیوز: دانلود آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 7 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1359/3/12 شورای انقلاب

وظایف کمیسیون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی

21 : 09 - 21 خرداد 1397

وظایف کمیسیون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی

ساعد نیوز: آیین‌نامه اجرایی و وظایف کمیسیون بررسی موارد خاص استانی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب 1387/7/27 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه تشریح شده است.

آیین‌نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی

16 : 09 - 21 خرداد 1397

آیین‌نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی

ساعد نیوز: دانلود آیین‌نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب 1374/12/16 وزیر فرهنگ و آموزش عالی

آیین‌نامه نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارج از کشور

10 : 09 - 21 خرداد 1397

آیین‌نامه نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارج از کشور

ساعد نیوز: در ادامه آیین‌نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه‌های خارج از کشور مصوب مورخ 1392/1/20 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تشریح شده است.

آیین‌نامه اعزام دانشجویان دکترای داخل به دوره‌های تخصصی خارج از کشور

01 : 09 - 21 خرداد 1397

آیین‌نامه اعزام دانشجویان دکترای داخل به دوره‌های تخصصی خارج از کشور

ساعد نیوز: آیین‌نامه اعزام دانشجویان دکترای داخل به دوره‌های تخصصی خارج از کشور مصوب 1373/3/24 وزارت فرهنگ و آموزش عالی در ادامه تشریح شده است.

آیین‌نامه اعطای ارز و تسهیلات به دانشجویان خارج از کشور

02 : 15 - 20 خرداد 1397

آیین‌نامه اعطای ارز و تسهیلات به دانشجویان خارج از کشور

ساعد نیوز: دانلود آیین‌نامه اعطای ارز و تسهیلات به دانشجویان ایرانی دوره‌های فوق لیسانس و دکتری شاغل تحصیل خارج از کشور که از بورس یا ارز دولتی استفاده نمی‌کنند

آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور

58 : 14 - 20 خرداد 1397

آیین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور

ساعد نیوز: شرایط و مقررات اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1368/12/12 وزارت فرهنگ و آموزش عالی در ادامه تشریح شده است.

آیین‌نامه نحوه امتحانات ورودی تحصیلات تکمیلی

51 : 14 - 20 خرداد 1397

آیین‌نامه نحوه امتحانات ورودی تحصیلات تکمیلی

ساعد نیوز: دانلود آیین‌نامه امتحانات ورودی تحصیلات تکمیلی به استثنای دکترای تخصصی داخل

دستوالعمل برگزاری آزمون زبان‌های خارجی

49 : 14 - 20 خرداد 1397

دستوالعمل برگزاری آزمون زبان‌های خارجی

ساعد نیوز: دانلود آیین‌نامه برگزاری آزمون زبان‌های خارجی مصوب 77/12/10 وزارت فرهنگ و آموزش عالی

آیین‌نامه و دستورالعمل بورس ترددی وزارت علوم

44 : 14 - 20 خرداد 1397

آیین‌نامه و دستورالعمل بورس ترددی وزارت علوم

ساعد نیوز: دانلود آیین‌نامه بورس ترددی مصوب مورخ 1378/6/8 وزارت فرهنگ و آموزش عالی

آیین‌نامه پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها

39 : 14 - 20 خرداد 1397

آیین‌نامه پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها

ساعد نیوز: دانلود آیین‌نامه پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی جمهوری اسلامی ایران مصوب وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آیین‌نامه تأسیس مؤسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

28 : 14 - 20 خرداد 1397

آیین‌نامه تأسیس مؤسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

ساعد نیوز: دانلود آیین‌نامه تأسیس مؤسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب مورخ 1382/8/11 هیات وزیران

آیین‌نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان ورزشی رتبه‌های اول تا سوم

23 : 14 - 20 خرداد 1397

آیین‌نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان ورزشی رتبه‌های اول تا سوم

ساعد نیوز: دانلود آیین‌نامه تسهیلات تشویقی قهرمانان رتبه‌های اول تا سوم مصوب 1376/5/8 هیات وزیران

آیین‌نامه تقسیط بدهی مربوط به هزینه‌های تحصیلی آموزش رایگان در موارد خاص

27 : 12 - 20 خرداد 1397

آیین‌نامه تقسیط بدهی مربوط به هزینه‌های تحصیلی آموزش رایگان در موارد خاص

ساعد نیوز: آیین‌نامه تقسیط بدهی مربوط به هزینه‌های تحصیلی آموزش رایگان در موارد خاص مصوب 71/2/22 وزارت فرهنگ و آموزش عالی در ادامه تشریح شده است.

آیین‌نامه سرپرستی دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش‌عالی

23 : 12 - 20 خرداد 1397

آیین‌نامه سرپرستی دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش‌عالی

ساعد نیوز: آیین‌نامه سرپرستی دانشجویان غیرایرانی در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش‌عالی مصوب مورخ 79/1/16 وزارت فرهنگ و آموزش عالی

آیین‌نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی

16 : 12 - 20 خرداد 1397

آیین‌نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی

ساعد نیوز: آیین‌نامه عمومی مسابقات ورزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مصوب مورخ 1374/9/22 وزیر فرهنگ و آموزش عالی

آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها

10 : 12 - 20 خرداد 1397

آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها

ساعد نیوز: آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی دولتی و غیردولتی مصوب مورخ 1389/7/10 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

06 : 12 - 20 خرداد 1397

آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

ساعد نیوز: آیین نامه و دستورالعمل جشنواره دانشجوی نمونه در ادامه تشریح شده است.

آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌ها، داخل کشور

55 : 10 - 20 خرداد 1397

آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌ها، داخل کشور

ساعد نیوز: دانلود آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور به دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های آموزش‌عالی و مراکز پژوهشی داخل کشور

دستورالعمل اخذ تعهد خدمت از دانشجویان سال‌های تحصیلی 66-65 به بعد

48 : 10 - 20 خرداد 1397

دستورالعمل اخذ تعهد خدمت از دانشجویان سال‌های تحصیلی 66-65 به بعد

اخذ تعهد خدمت از پذیرفته‌شدگان امتحان گزینش دانشجو سال‌های تحصیلی 66-65 به بعد مصوب هشتادو هفتمین جلسه مورخ 1365/7/8 شورای عالی انقلاب فرهنگی

دستورالعمل اعزام دانشجویان آزاد به خارج از کشور با هزینه شخصی

39 : 10 - 20 خرداد 1397

دستورالعمل اعزام دانشجویان آزاد به خارج از کشور با هزینه شخصی

ساعد نیوز: در ادامه دستورالعمل اعزام دانشجویان آزاد به خارج از کشور با هزینه شخصی جهت دانلود و مطالعه دانشجویان عزیز تشریح شده است.

امکان ادامه تحصیل دانشجویان دختر مسلمان محجبه دانشگاه‌های فرانسه، آلمان و ترکیه در دانشگاه‌های ایران

36 : 10 - 20 خرداد 1397

امکان ادامه تحصیل دانشجویان دختر مسلمان محجبه دانشگاه‌های فرانسه، آلمان و ترکیه در دانشگاه‌های ایران

ساعد نیوز: امکان ادامه تحصیل دانشجویان دختر مسلمان محجبه دانشگاه‌های فرانسه، آلمان و ترکیه در دانشگاه‌های ایران که در جلسه 545 مورخ 1383/6/17 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.

اهداف و دستورالعمل برگزاری اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی

01 : 10 - 20 خرداد 1397

اهداف و دستورالعمل برگزاری اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی

ساعد نیوز: اهداف و سیاست‌های ناظر بر برگزاری اردوهای دانش‌آموزی و دانشجویی مصوب جلسه 534 مورخ 1382/12/5 شورای عالی انقلاب فرهنگی

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.