سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Thursday, 2018 19 July - پنجشنبه 28 تير 1397

بخش ها

آرشیو
دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت به همراه پاسخنامه - هوش و استعداد تحصیلی

42 : 22 - 8 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت به همراه پاسخنامه - هوش و استعداد تحصیلی

ساعد نیوز: دانلود سوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون استخدامی وزارت بهداشت + پاسخنانه

دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت به همراه پاسخنامه - معارف اسلامی

00 : 22 - 8 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت به همراه پاسخنامه - معارف اسلامی

ساعد نیوز: دانلود سوالات معارف اسلامی آزمون استخدامی وزارت بهداشت + پاسخنانه

دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت به همراه پاسخنامه - کامپیوتر

46 : 21 - 8 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت به همراه پاسخنامه - کامپیوتر

ساعد نیوز: دانلود سوالات کامپیوتر آزمون استخدامی وزارت بهداشت + پاسخنانه

دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت به همراه پاسخنامه - زبان انگلیسی

44 : 21 - 8 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت به همراه پاسخنامه - زبان انگلیسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات زبان انگلیسی آزمون استخدامی وزارت بهداشت + پاسخنانه

دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت به همراه پاسخنامه - ریاضیات

35 : 21 - 8 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت به همراه پاسخنامه - ریاضیات

ساعد نیوز: دانلود سوالات ریاضیات آزمون استخدامی وزارت بهداشت + پاسخنانه

دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت به همراه پاسخنامه - دانش سیاسی و اطلاعات عمومی

30 : 21 - 8 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت به همراه پاسخنامه - دانش سیاسی و اطلاعات عمومی

ساعد نیوز: دانلود سوالات دانش سیاسی و اطلاعات عمومی آزمون استخدامی وزارت بهداشت + پاسخنانه

دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت به همراه پاسخنامه - ادبیات

27 : 21 - 8 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت به همراه پاسخنامه - ادبیات

ساعد نیوز: دانلود سوالات ادبیات آزمون استخدامی وزارت بهداشت + پاسخنانه

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی ارتش

20 : 19 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی ارتش

ساعد نیوز: دانلود سوالات مصاحبه استخدامی ارتش

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - معارف اسلامی

18 : 19 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - معارف اسلامی

ساعد نیوز: دانلود سوالات معارف اسلامی ، استخدامی ارتش

دانلود جزوه آزمون استخدامی ارتش - کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ICDL

16 : 19 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود جزوه آزمون استخدامی ارتش - کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ICDL

ساعد نیوز: دانلود جزوه کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ICDL ، استخدامی ارتش

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - اطلاعات عمومی

15 : 19 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - اطلاعات عمومی

ساعد نیوز: دانلود سوالات اطلاعات عمومی ، استخدامی ارتش

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - هوش و استعداد شغلی

13 : 19 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - هوش و استعداد شغلی

ساعد نیوز: دانلود سوالات هوش و استعداد شغلی ، استخدامی ارتش

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - زبان انگلیسی

06 : 19 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - زبان انگلیسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات زبان انگلیسی ، استخدامی ارتش

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - ریاضیات و آمار

04 : 19 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - ریاضیات و آمار

ساعد نیوز: دانلود سوالات ریاضیات و آمار، استخدامی ارتش

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - عقیدتی سیاسی

01 : 19 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - عقیدتی سیاسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات عقیدتی سیاسی ، استخدامی ارتش

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش -زبان و ادبیات فارسی

58 : 18 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش -زبان و ادبیات فارسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات زبان و ادبیات فارسی ، استخدامی ارتش

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ICDL

56 : 18 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ICDL

ساعد نیوز: دانلود سوالات کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ICDL ، استخدامی ارتش

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ICDL

54 : 18 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ICDL

ساعد نیوز: دانلود سوالات کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ICDL ، استخدامی ارتش

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ICDL

53 : 18 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی ارتش - کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ICDL

ساعد نیوز: دانلود سوالات کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ICDL ، استخدامی ارتش

دانلود سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش تمامی رشته ها

37 : 02 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش تمامی رشته ها

ساعد نیوز: دانلود سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش تمامی رشته ها

دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته هنرآموز چاپ

29 : 02 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته هنرآموز چاپ

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته هنرآموز چاپ

دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته هنرآموز طراحی و دوخت

27 : 02 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته هنرآموز طراحی و دوخت

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته هنرآموز طراحی و دوخت

دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته هنرآموز تاسیسات

25 : 02 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته هنرآموز تاسیسات

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته هنرآموز تاسیسات

دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته هنرآموز صنایع سرامیک

23 : 02 - 6 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته هنرآموز صنایع سرامیک

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش رشته هنرآموز صنایع سرامیک

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.