سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Monday, 2018 23 July - دوشنبه 1 مرداد 1397

بخش ها

آرشیو
شرایط و مدارک موردنیاز جهت اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کشور آمریکا

53 : 11 - 16 تير 1397

شرایط و مدارک موردنیاز جهت اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کشور آمریکا

ساعد نیوز: برای اطلاع از شرایط و مدارک موردنیاز برای اخذپذیرش و ویزای تحصیلی کشور آمریکا، مقاله زیر را مطالعه کنید.

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور آمریکا

24 : 11 - 16 تير 1397

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور آمریکا

ساعد نیوز: هزینه تحصیل و زندگی یکی از موارد مهم در تصمیم گیری برای داوطلبان تحصیل در خارج از کشور می باشد.در این قسمت به بررسی هزینه های زندگی و تحصیلی در کشور آمریکا می پردازیم.

معرفی دانشگاه های برتر کشور آمریکا

02 : 11 - 16 تير 1397

معرفی دانشگاه های برتر کشور آمریکا

ساعد نیوز: معرفی دانشگاه های برتر آمریکا جهت استفاده داوطلبان در این قسمت آورده شده است.

بورس های تحصیلی آمریکا و شرایط اخذ آنها

30 : 10 - 16 تير 1397

بورس های تحصیلی آمریکا و شرایط اخذ آنها

ساعدنیوز: به دلیل اهمیت موضوع بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی برای علاقه مندان به تحصیل در کشور های مختلف، در این قسمت اطلاعات مربوط به بورس تحصیلی کشور آمریکا و نحوه درخواست این بورس ها،قرار داده شده است.

بورس های تحصیلی آمریکا و شرایط اخذ آنها

07 : 13 - 5 خرداد 1397

بورس های تحصیلی آمریکا و شرایط اخذ آنها

ساعدنیوز: به دلیل اهمیت موضوع بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی برای علاقه مندان به تحصیل در کشور های مختلف، در این قسمت به شرایط اخذ بورسیه در کشور آمریکا و انواع بورس های تحصیلی این کشور می پردازیم.

شرایط اخذ اقامت بعد از تحصیل در آمریکا

14 : 12 - 5 خرداد 1397

شرایط اخذ اقامت بعد از تحصیل در آمریکا

ساعد نیوز: با توجه به اهمیت اخذ اقامت پس از تحصیل، برای دانشجویان در حال تحصیل در آمریکا، در این مقاله به بررسی شرایط اخذ اقامت در کشور آمریکا میپردازیم.

شرایط کار  ضمن تحصیل در کشور آمریکا

32 : 11 - 5 خرداد 1397

شرایط کار  ضمن تحصیل در کشور آمریکا

ساعدنیوز: مطالعه این مطلب برای دانشجویانی که در حال تحصیل در آمریکا هستند و تمایل به اشتغال و کار ضمن تحصیل در آنجا را دارند، می تواند مفید باشد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور آمریکا

46 : 19 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور آمریکا

ساعدنیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور آمریکا بررسی شده و جوانب و زوایای مختلف مربوط به آن مورد کنکاش قرار می گیرد.


مطالب مرتبط
مزایا و معایب تحصیل در کشور اسپانیا

32 : 16 - 17 تير 1397

مزایا و معایب تحصیل در کشور اسپانیا

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور اسپانیا به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

مزایا و معایب تحصیل در کشور رومانی

02 : 13 - 28 تير 1397

مزایا و معایب تحصیل در کشور رومانی

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور رومانی به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

مزایا و معایب تحصیل در کشور چک

08 : 13 - 27 تير 1397

مزایا و معایب تحصیل در کشور چک

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور چک به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

مزایا و معایب تحصیل در کشور پرتغال

32 : 12 - 25 تير 1397

مزایا و معایب تحصیل در کشور پرتغال

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور پرتغال به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

مزایا و معایب تحصیل در کشور یونان

27 : 15 - 26 تير 1397

مزایا و معایب تحصیل در کشور یونان

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور یونان به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

مزایا و معایب تحصیل در کشور لهستان

30 : 10 - 27 تير 1397

مزایا و معایب تحصیل در کشور لهستان

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور لهستان به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

مزایا و معایب تحصیل در کشور گرجستان

51 : 15 - 30 تير 1397

مزایا و معایب تحصیل در کشور گرجستان

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور گرجستان به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

مزایا و معایب تحصیل در کشور فنلاند

32 : 12 - 26 تير 1397

مزایا و معایب تحصیل در کشور فنلاند

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور فنلاند به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

مزایا و معایب تحصیل در کشور فیلیپین

18 : 11 - 26 تير 1397

مزایا و معایب تحصیل در کشور فیلیپین

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور فیلیپین به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

مزایا و معایب تحصیل در کشور کره جنوبی

37 : 09 - 28 تير 1397

مزایا و معایب تحصیل در کشور کره جنوبی

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور کره جنوبی به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور آلمان

08 : 12 - 11 تير 1397

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور آلمان

ساعد نیوز: با توجه به اهمیت اخذ اقامت پس از تحصیل، برای دانشجویان در حال تحصیل در آلمان، در این مقاله به بررسی شرایط اخذ اقامت در کشور آمریکا میپردازیم.

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور سوئیس

10 : 11 - 20 تير 1397

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور سوئیس

ساعد نیوز: با توجه به اهمیت اخذ اقامت پس از تحصیل، برای دانشجویان در حال تحصیل در سوئیس، در این مقاله به بررسی شرایط اخذ اقامت در این کشور میپردازیم.

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور بلژیک

16 : 15 - 13 تير 1397

شرایط اخذ اقامت پس از تحصیل در کشور بلژیک

ساعد نیوز: با توجه به اهمیت اخذ اقامت پس از تحصیل، برای دانشجویان در حال تحصیل در بلژیک، در این مقاله به بررسی شرایط اخذ اقامت در این کشور میپردازیم.

شرایط کار ضمن تحصیل در کشور بلژیک

09 : 15 - 13 تير 1397

شرایط کار ضمن تحصیل در کشور بلژیک

ساعدنیوز: مطالعه این مطلب برای دانشجویانی که در حال تحصیل در بلژیک هستند و تمایل به اشتغال و کار ضمن تحصیل در آنجا را دارند، می تواند مفید باشد.

شرایط کار ضمن تحصیل در کشور سوئیس

59 : 10 - 20 تير 1397

شرایط کار ضمن تحصیل در کشور سوئیس

ساعدنیوز: مطالعه این مطلب برای دانشجویانی که در حال تحصیل در سوئیس هستند و تمایل به اشتغال و کار ضمن تحصیل در آنجا را دارند، می تواند مفید باشد.

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.