سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

آرشیو
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی

51 : 16 - 12 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته مدرسی معارف اسلامی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مددکاری اجتماعی

18 : 16 - 12 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مددکاری اجتماعی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته مددکاری اجتماعی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری زبان و ادبیات عرب

57 : 15 - 12 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری زبان و ادبیات عرب

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته زبان و ادبیات عرب

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتر مطالعات زنان

56 : 10 - 12 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتر مطالعات زنان

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته مطالعات زنان

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری اطلاعات و دانش شناسی

36 : 09 - 12 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری اطلاعات و دانش شناسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته اطلاعات و دانش شناسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری محیط زیست - برنامه ریزی

20 : 09 - 12 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری محیط زیست - برنامه ریزی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته محیط زیست - برنامه ریزی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری علوم اجتماعی

03 : 15 - 11 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری علوم اجتماعی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته علوم اجتماعی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری علوم ارتباطات

27 : 14 - 11 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری علوم ارتباطات

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته علوم ارتباطات

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری علوم سیاسی

14 : 13 - 11 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری علوم سیاسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته علوم سیاسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مشاوره

34 : 09 - 9 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مشاوره

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته مشاوره

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی

21 : 09 - 9 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته تکنولوژی آموزشی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری آموزش عالی

41 : 15 - 7 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری آموزش عالی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته آموزش عالی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی

25 : 12 - 7 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری باستان شناسی

50 : 11 - 7 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری باستان شناسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته باستان شناسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری اقتصاد

26 : 11 - 5 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری اقتصاد

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته اقتصاد

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری حسابداری

26 : 11 - 5 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری حسابداری

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته حسابداری

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری جغرافیا

09 : 12 - 4 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری جغرافیا

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته جغرافیا

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری تاریخ

32 : 14 - 2 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری تاریخ

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته تاریخ

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری تربیت بدنی

26 : 09 - 2 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری تربیت بدنی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته تربیت بدنی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری فلسفه

23 : 12 - 1 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری فلسفه

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته فلسفه

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری حقوق

35 : 09 - 1 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری حقوق

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته حقوق

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری الهیات

13 : 10 - 30 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری الهیات

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته الهیات

سوالات و پاسخنامه ازمون دکتری روانشناسی

31 : 10 - 29 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه ازمون دکتری روانشناسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته روانشناسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مدیریت

31 : 10 - 27 آبان 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مدیریت

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات رشته مدیریت

جدیدترین ها
محبوب ترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.