سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

منابع و دروس رشته مهندسی پزشکی( بیوالکتریک) و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  چهارشنبه، 23 اسفند 1396   کد خبر 3730
ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته مهندسی پزشکی( بیوالکتریک) در آزمون مقطع کارشناسی ارشد
منابع و دروس رشته مهندسی پزشکی( بیوالکتریک) و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی( بیوالکتریک)

مهندسی پزشکی (بیو الکتریک)
دروس مربوطهمنابع
ریاضیات مهندسیAdvanced engineering Mathematics, Ervin Kreyzig, 1th editon. John Wiley & Sons
فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی

1-    فیزیک پزشکی تالیف جان کامرون

2-    فیزیک پزشکی تالیف عباس تکاور

3-    مقدمه ای بر مهندسی پزشکی جلد اول تالیف سید ابوالفضل صانعی و سیدمحمد فیروز آبادی

4-    مقدمه ای بر مهندسی پزشکی جلد دوم تالیف سید ابوالفضل صانعی و فرهاد طباطبایی

سیگنالها و سیستمهاسیگنالها و سیستمها: تالیف آلن اپنهایم، آلن ویلسکی، حمید نواب مترجم: محمود دیانی چاپ نوزدهم
کنترل سیستمهای خطیModern control system, R>C. Dorf, R.H. Bishop, 12th editon.
مدارهای الکتریکینظریه اساسی مدارها و شبکه ها: (جلد 1 و 2) تالیف چارلز دسور- ترجمه دکتر جبه دار مارالانی چاپ بیست و هفتم
الکترونیک

مبانی الکترونیک: تالیف سیدعلی میرعشقی ویرایش دوم

تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک تالیف تقی شفیعی ویرایش دوم

فیزیولوژی و آناتومی

فیزیولوژی پزشکی تالیف آرتور گایتون

آناتومی تالیف دکتر حکمت

ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی( بیوالکتریک)

ریاضیات مهندسی (4) – فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی ( 4) – سیگنالها و سیستم ها(4) –کنترل سیستمهای خطی(4)- مدارهای الکتریکی و الکترونیک (4) – فیزیولوژی و آناتومی (2) – زبان عمومی (2)

  دیدگاه ها
  آخرین تصاویر