منابع و دروس رشته مهندسی پزشکی( بیوالکتریک) و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

  چهارشنبه، 23 اسفند 1396   کد خبر 3730
منابع و دروس رشته مهندسی پزشکی( بیوالکتریک) و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته مهندسی پزشکی( بیوالکتریک) در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

منابع کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی( بیوالکتریک)

مهندسی پزشکی (بیو الکتریک)
دروس مربوطهمنابع
ریاضیات مهندسیAdvanced engineering Mathematics, Ervin Kreyzig, 1th editon. John Wiley & Sons
فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی

1-    فیزیک پزشکی تالیف جان کامرون

2-    فیزیک پزشکی تالیف عباس تکاور

3-    مقدمه ای بر مهندسی پزشکی جلد اول تالیف سید ابوالفضل صانعی و سیدمحمد فیروز آبادی

4-    مقدمه ای بر مهندسی پزشکی جلد دوم تالیف سید ابوالفضل صانعی و فرهاد طباطبایی

سیگنالها و سیستمهاسیگنالها و سیستمها: تالیف آلن اپنهایم، آلن ویلسکی، حمید نواب مترجم: محمود دیانی چاپ نوزدهم
کنترل سیستمهای خطیModern control system, R>C. Dorf, R.H. Bishop, 12th editon.
مدارهای الکتریکینظریه اساسی مدارها و شبکه ها: (جلد 1 و 2) تالیف چارلز دسور- ترجمه دکتر جبه دار مارالانی چاپ بیست و هفتم
الکترونیک

مبانی الکترونیک: تالیف سیدعلی میرعشقی ویرایش دوم

تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک تالیف تقی شفیعی ویرایش دوم

فیزیولوژی و آناتومی

فیزیولوژی پزشکی تالیف آرتور گایتون

آناتومی تالیف دکتر حکمت

ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی( بیوالکتریک)

ریاضیات مهندسی (4) – فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی ( 4) – سیگنالها و سیستم ها(4) –کنترل سیستمهای خطی(4)- مدارهای الکتریکی و الکترونیک (4) – فیزیولوژی و آناتومی (2) – زبان عمومی (2)


دیدگاه ها